Når du mottar en kreditnota, må dette registreres i regnskapet. Det er to forhold du må tenke på; selve krediteringen og betalingen av den.

Kreditering

 • Opprett kreditnotaen som et vanlig kjøp under Kjøp -> Nytt kjøp som vist her: Hvordan du legger inn et kjøp i Fiken
 • Sett minus foran beløpet. 
 • Bruk dato for kreditnotaen, ikke dato for fakturaen. 
 • Hvis det er kreditnota for deler av en faktura, bruk summen på kreditnotaen, ikke summen på fakturaen.

Betaling

Hva du gjør med regnskapsføring av betaling er litt avhengig av situasjonen. Klikk på alternativet som passer under:

Originalfaktura er ikke betalt

Full kreditering

Hvis du aldri faktisk betalte fakturaen, og skal kreditere hele summen, klikk på "Sett som oppgjort uten betaling" både på det opprinnelige kjøpet (fakturaen) og det nye kjøpet (kreditnotaen) du har opprettet.

Delvis kreditering

 • Hvis du f.eks har registrert et kjøp på 3.000 kr men ikke har betalt denne, så får du en kreditnota på 1.000 kr. Til sammen skal du da betale 2.000 kr til leverandøren.
 • Registrer originalfakturaen som et kjøp på 3.000 kr, og sett 2.000 kr i betalingen på originalfakturaen (når du faktisk betaler).
 • Registrer så kreditnotaen som et kjøp på minus 1.000 kr, men ikke sett noen betaling på denne.
 • Sett så både originalfakturaen og kreditnotaen som "oppgjort uten betaling".

Originalfaktura er betalt

Full kreditering

 • Du kan legge inn betalingen enten direkte ved registreringen av kreditnotaen, eller senere via Kjøp -> Kjøpsoversikt.
 • Når du registrerer innbetaling vil Fiken automatisk sette minus foran innbetalingen slik at dette markeres som innbetalt til deg. 
 • Du vil få en advarsel, men denne kan du ignorere.

Delvis kreditering

 • Hvis du feks. har registrert et kjøp på 3.000 kr og så betalt 3.000 kr, men så får en kreditnota på 1.000 kr.
 • Du endrer ikke noe på originalfakturaen.
 • Registrer så et nytt kjøp. Siden dette er en kreditnota setter du minus foran tallet (-1.000 kr), og -1.000 kr i betaling på kreditnotaen når du faktisk får disse pengene. 

Ikke mottatt penger fordi de skal motregnes mot fremtidige fakturaer

 • Hvis du f.eks har registrert en kreditnota på 1.000 kr men ikke har fått pengene. Senere får du en faktura på 3.000 kr, men skal kun betale 2.000 kr på denne (siden resten motregnes mot kreditnotaen).
 • Da registrerer du ikke noen som helst betaling foreløpig. 

 • Når du senere får en faktura på 3.000 kr, legger du inn fakturaen på 3.000 kr, med kun 2.000 kr i betaling.

 • Sett så både kreditnotaen og den senere fakturaen som "oppgjort uten betaling".

Mer informasjon