Hvis du selger varer og har et varelager, må du foreta en varetelling ved årsslutt. En økning eller reduksjon i varelageret siden forrige varetelling vil påvirke selskapets resultat og du må derfor regnskapsføre dette.

Gjøre en varetelling

En varetelling innebærer å lage en oversikt over alle varene som er på lager. Dette gjør du ved nyttår ved å fysisk telle alle varer du faktisk har på lageret. Det enkleste da er bare å gå på varelageret ditt og ta med en telefon og bruke en notat-funksjon på den. 

Du skal telle alle varer som kan selges videre, og alle ting som kan settes sammen til en vare som skal selges videre. Dersom du for eksempel kjøper inn et skap for å selge det videre og dette skapet står på lageret ditt ved nyttår så skal dette skapet telles med. Dersom du har kjøpt inn planker for å bygge et skap som skal selges, så skal disse plankene telles med. Men du skal ikke telle med hammer eller sag som du bruker til å lage dette skapet. 

Hovedregelen er å telle alle varene du har og gang opp innkjøpsprisen av varene med antall, så finner du totalen av varelageret ditt.

Unntaksvis hvis du ikke har lett tilgang til innkjøpsprisen på varene dine så kan du hente en oversikt fra Fiken som kan brukes som utgangspunkt for beregning av innkjøpspris og varetelling (men du kan også lage din egen mal om du foretrekker det). Merk at dette kun er et utgangspunkt og det kan være nødvendig å gjøre individuelle vurderinger eller endringer. Du skal telle alt som faktisk er på lageret og ikke noe mer. Har du et veldig lite lager er det kanskje like greit å bare telle helt selv og legge inn på et notat på telefonen. Hvis du vil bruke utgangspunktet til Fiken så kan du gjøre det slik:

  1. Gå på Foretak -> Produkter og velg "Last ned produkter". 
  2. Fyll inn antall av de ulike varene pr 31.12. under kolonnen "Varebeholdning." Tallet Fiken tar ut er basert på det som finnes i produktlisten i regnskapet, men dette trenger ikke stemmer med det du faktisk har. Dersom du har varer som ikke er lagt inn i Fiken legger du til flere rader i Excel-dokumentet. 
  3. Du skal føre innkjøpsprisen. Verdien i excel-arket er derimot utsalgsprisen. Dette skyldes at Fiken ikke har noen informasjon om hva innkjøpsprisen er. Men du kan i noen tilfeller regne deg ut til innkjøpsprisen. Si at du gjennomsnittlig ganger opp innkjøpsprisen med 2,5 for å beregne hva du selger en vare for.  Legg da inn 2,5 på "Gjennomsnittlig fortjeneste (ganger innkjøpspris)." Innkjøpsprisen av varelageret ditt regnes dermed ut i den nederste raden "Varebeholdning innpris eks. mva." Det er dette tallet du skal ta med deg videre. 

Økning av varelager

Hvis dette er din første varetelling eller verdien av varelageret er større enn opptellingen i fjor, skal du legge inn en inntekt i regnskapet tilsvarende økningen. Dette registrerer du under Annet -> Fri postering

Merk at det ikke er verdien av varelageret du legger inn, men økningen fra starten av året. Sjekk under Oversikt->Saldobalanse 01.01. i år på post 14XX. Hvis summen der er f.eks 40.000 kr, mens du ved varetellingen faktisk hadde varer for 55.000 kr, skal du legge inn 15.000 kr som økning som vist under.

Vanlige kontoer å bruke er for eksempel for:

Som vedlegg/bilag legger du ved Excel-lista. Denne må du først lagre som en PDF-fil før du laster den opp til Fiken.

Reduksjon av varelager

Hvis verdien av varelageret er mindre enn opptellingen i fjor, skal du legge inn en utgift i regnskapet tilsvarende reduksjonen. Dette registrerer du under Annet -> Fri postering.

Merk at det ikke er verdien av varelageret som skal legges inn, men reduksjonen fra starten av året. Sjekk under Oversikt->Saldobalanse 01.01. i år på post 14XX. Dersom summen der er feks 55.000 kr, mens du ved varetellingen faktisk hadde varer for 40.000 kr, skal du legge inn 15.000 kr som reduksjon slik vist under:

Som vedlegg/bilag legger du ved Excel-lista. Denne må du først lagre som en PDF-fil før du laster den opp til Fiken. 

Svinn

Dersom varer blir ødelagte, stjålet eller utdaterte så regnes dette som svinn. Det er ikke nødvendig å føre svinn på noen spesiell måte i regnskapet. Dersom det har vært et svinn på 10.000 kr, så vil det ved varetellingen være varer til 10.000 kr mindre på lageret. og svinnet fanges dermed automatisk opp av varetellingen.

Mer informasjon

1461 — Innkjøpte varer for videresalg