Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne en sammenstilling av inntekter, fradrag og trekk for inntektsåret. Denne er nesten helt lik som den gamle lønns- og trekkoppgaven, som er utgått etter A-meldingen kom. Rapporten er til bruk for den ansatte slik han/kun kan sammenligne den med selvangivelsen, som dem får tilsendt i Altinn 31 .mars. Derfor er det viktig at "årsrapporten for lønn" sendes ut til de ansatte i god tid før dette. 

Denne kan du finne i Fiken ved å klikke "Lønn" --> "Ansatte". Her kan du klikke "Vis/send rapport: Inntekter, fradrag og trekk". 

Du kan så sende rapporten på epost til dine ansatte, slik punkt to på bildet under viser. Dersom du kun ønsker å se rapporten, kan du laste den ned slik punkt en på bildet under viser.