Inntekter og utgifter kan i noen tilfeller flyttes over til et annet år enn fakturaen tilsier. Hvis du har en inntekt som er "opptjent" før nyttår, men fakturerer først etter årsskiftet, hører inntekten hjemme før årsskiftet. Derfor må inntekten flyttes slik den havner i riktig år, altså "periodiseres". 

Det samme gjelder hvis du fakturerer på forskudd, eller har kostnader hvor du betaler på forskudd eller etterskudd. I disse tilfellene kommer selve betalingen på ett tidspunkt, men den regnskapsmessige inntekt/kostnaden på et annet.

Det er altså fire tilfeller der det er aktuelt å periodisere:

1. Etterskuddsfakturert inntekt

Forutsetninger:

 • Tjenestene ble utført/varene levert i 2018.
 • Salget faktureres (og regnskapsføres) i 2019.
 • Inntekten skal derfor periodiseres over fra 2019 til 2018.
 • Eventuell mva på salget skal ikke periodiseres.
 • Salget var på 10.000 kr (pluss 2.500 kr mva).

Gå til Annet->Fri postering og legg inn som følger.

2. Forskuddsfakturert inntekt

Forutsetninger:

 • Salget er fakturert (og regnskapsført) i 2018.
 • Tjenestene ble utført/varene levert i 2019.
 • Inntekten skal derfor periodiseres over fra 2018 til 2019.
 • Eventuell mva på salget skal ikke periodiseres.
 • Salget var på 10.000 kr (pluss 2.500 kr mva).
 • Inntekten ble ført mot konto 3000. Velg tilsvarende konto om du førte salget mot en annen konto. 

Gå til Annet->Fri postering og legg inn som følger:

3. Etterskuddsbetalt kostnad

Forutsetninger:

 • Kjøpet er allerede registrert som et vanlig kjøp i 2019. 
 • Tjenestene ble utført/varene levert i 2018.
 • Kostnaden skal derfor periodiseres over fra 2019 til 2018.
 • Eventuell mva på salget skal ikke periodiseres.
 • Salget var på 10.000 kr (pluss 2.500 kr mva).
 • Kostnaden ble ført som et kjøp mot konto 4300 i 2019.

Gå til Annet->Fri postering og legg inn som følger:

4. Forskuddsbetalt kostnad

Forutsetninger:

 • Kjøpet er allerede registrert som et vanlig kjøp i 2018.
 • Tjenestene ble utført/varene levert i 2019.
 • Kostnaden skal derfor periodiseres over fra 2018 til 2019.
 • Eventuell mva på kjøpet skal ikke periodiseres.
 • Kjøpet var på 10.000 kr (pluss 2.500 kr mva).
 • Kostnaden ble ført mot konto 6300. Velg tilsvarende konto om du førte salget mot en annen konto. 

Gå til Annet->Fri postering og legg inn som følger: