Periodisering betyr å fordele kostnader/inntekter over tid eller flytte kostnaden/inntekten innad i regnskapet ditt. Dette kan f.eks. være i forbindelse med en utgift/kjøp på husleie du får seks måneder frem i tid. Da blir det riktig å fordele kostanden over seks måneder i regnskapet ditt. Et annet eksempel kan være en inntekt som du fakturer rett over nyttår, men skulle vært på fjoråret. Da kan du flytte denne inntekten tilbake til fjoråret selv om den har faktura dato for innværende år. 

For å periodisere en inntekt eller en kostnad klikker du deg inn på handelen og på "Periodisering/fordel kostnad/inntekt over tid"

Periodiseringskonto: Her kommer Fiken med forslag på den kontoen vi mener er best basert på føringen av selve kjøpet/salget som er blitt gjort. 

Start måned: Sett inn datoen i den føreste måneden for periodiseringen. Denne kan du endre til en dato tilbake i tid hvis du skal flytte en kostnad/inntekt bakover eller en dato fremover i tid. 

Antall måneder: Legg inn antall måneder du ønsker å fordele kostanden/inntekten over. Du vil se en oppsummering på startmåned og sluttmåneden for periodiseringen.

Mer informasjon