Når du gjør en bankavstemming eller sender en mva-melding, har du bekreftet at det som er ført i denne perioden er korrekt. Derfor låser Fiken perioden for endringer og nye føringer, og du vil få en advarsel om du forsøker å endre eller legge inn nye kjøp/salg i denne perioden. Dette er for å hindre deg fra å gjøre feilregistreringer.

Hvis du allikevel må føre noe i en låst periode, enten fordi du har gjort noe feil, eller har glemt noe, kan du følge veiledningene under:

Hvordan fører jeg noe mot en bankkonto som er avstemt?

 • Gå til Annet -> Bankavstemning og klikk "Gjenåpne" på bankavstemningen for perioden du vil føre i. Husk at det kun er selve avstemningen som gjenåpnes. Ingenting i regnskapet blir endret som en følge av dette.

 • Hvis perioden ligger langt tilbake i tid (ikke er den siste), må du gjenåpne alle bankavstemminger tilbake til perioden du vil endre i. Dette er fordi enhver bankavstemming bygger på det som var saldo i forrige periode, så dersom man gjør en endring i en tidligere, vil det potensielt påvirke alle etterfølgende bankavstemminger.
 • Etter at dette er gjort kan du legge inn eller endre kjøpet/salget.
 • Gå tilbake til Annet -> Bankavstemning og opprett alle bankavstemningene på nytt fra den aktuelle perioden til og med den nyeste avstemningen.

Hvordan fører jeg noe med mva i en periode det er levert mva-melding for?

 • Gå til Oversikt -> MVA, klikk på perioden du vil føre i og scroll helt ned i bildet for å annullere mva-meldingen. Husk at det kun er selve oppgaven som annulleres, dette sletter ingenting av det som har blitt ført. Dette blir ikke rapportert inn til Altinn.
 • Etter at dette er gjort kan du legge inn eller endre kjøpet/salget på den aktuelle datoen.
 • Gå tilbake til Oversikt -> MVA og opprett mva-meldingen på nytt.
  • Hvis summene på oppgavene ikke er forandret kan du velge "Meldingen er registrert direkte i Altinn". Du trenger da ikke å sende inn på nytt til Altinn.
  • Hvis summene på oppgavene er forandret må du sende meldingen på nytt til Altinn. Den vil da erstatte den meldingen du tidligere har sendt, og du må betale mellomlegget til Skatteetaten (eller få utbetalt mellomlegget).

Hvordan fører jeg noe med mva mot en bankkonto som er avstemt i en periode det er levert mva-melding for?

 • Gå til Annet -> Bankavstemning og klikk "Gjenåpne" på bankavstemningen for perioden du vil føre i. Husk at det kun er selve avstemningen som gjenåpnes. Ingenting i regnskapet blir endret som en følge av dette.

 • Hvis perioden ligger langt tilbake i tid (ikke er den siste), må du gjenåpne alle bankavstemminger tilbake til perioden du vil endre i. Dette er fordi enhver bankavstemming bygger på det som var saldo i forrige periode, så dersom man gjør en endring i en tidligere, vil det potensielt påvirke alle etterfølgende bankavstemminger.
 • Gå til Oversikt->MVA, klikk på perioden du vil føre i og scroll helt ned i bildet for å annullere mva-meldingen. Husk at det kun er selve oppgaven som annulleres, dette sletter ingenting av det som har blitt ført. Dette blir ikke rapportert inn til Altinn.
 • Etter at dette er gjort kan du legge inn kjøpet/salget på den aktuelle datoen.
 • Gå tilbake til Oversikt -> MVA og opprett mva-meldingen på nytt.
  • Hvis summene på oppgavene ikke er forandret kan du velge "Meldingen er registrert direkte i Altinn". Du trenger da ikke å sende inn på nytt til Altinn.
  • Hvis summene på oppgavene er forandret må du sende meldingen på nytt til Altinn. Den vil da erstatte den meldingen du tidligere har sendt, og du må betale mellomlegget til Skatteetaten (eller få utbetalt mellomlegget).
 • Gå tilbake til Annet -> Bankavstemning og opprett alle bankavstemningene på nytt fra den aktuelle perioden til og med den nyeste avstemningen.

Mer informasjon