Etter at det har blitt opprettet en mva-melding eller foretatt en bankavstemning låser Fiken denne perioden for føring.

Hvis det for eksempel er foretatt en bankavstemning t.o.m. september 2018, vil det ikke være mulig å føre noe som helst mot bankkontoen som er stemt av i september 2018 eller tidligere måneder eller år. 

Eller hvis det er levert en mva-melding for september/oktober 2018, vil det ikke være mulig å føre noen kjøp eller salg med mva i denne perioden.

Fiken stenger disse periodene for å hindre feilregistreringer. En mva-melding eller en bankavstemning er ment som en bekreftelse på at det som er ført er korrekt. Derfor er det ikke mulig å endre kjøp/salg i en "låst" periode uten å få en advarsel.

Skulle det derimot vise seg at en likevel må foreta endringer i den låste perioden så kan det gjøres som vist her. Det er da tre mulige scenarioer: 

1. Du skal føre noe mot en bankkonto som er avstemt

 • Gå til Annet->Bankavstemning og annuller bankavstemningen for perioden du vil føre i. Husk at det kun er selve avstemningen som annulleres. Dette sletter ingenting av det som har blitt ført.
 • Du kan da velge "Endre" i stedet for "Slette" slik at bankavstemningene ligger lett tilgjengelige for å opprettes på nytt senere.
 • Etter at dette er gjort kan du føre kjøpet/salget.
 • Gå tilbake til Annet->Bankavstemning og opprett alle bankavstemningene på nytt fra den aktuelle perioden til og med den nyeste avstemningen.

2. Du skal føre noe med mva i en periode det er levert mva-melding for

 • Gå til Oversikt->MVA og annuller mva-meldingen for den perioden du vil føre i. Husk at det kun er selve oppgaven som annulleres. Dette sletter ingenting av det som har blitt ført. Dette blir ikke rapportert inn til Altinn.
 • Etter at dette er gjort kan du legge inn kjøpet/salget på den aktuelle datoen.
 • Gå tilbake til Oversikt->MVA og opprett mva-meldingen på nytt.
  • Hvis summene på oppgavene ikke er forandret kan du velge "Meldingen er registrert direkte i Altinn". Du trenger da ikke å sende inn på nytt til Altinn.
  • Hvis summene på oppgavene er forandret må du sende meldingen på nytt til Altinn. Den vil da erstatte den meldingen du tidligere har sendt, og du må betale mellomlegget til Skatteetaten (eller få utbetalt mellomlegget).

3. Du skal føre noe med mva. mot en bankkonto som er avstemt i en periode det er levert mva-melding for

 • Gå til Annet->Bankavstemning og klikk på "Slett" ved bankavstemningen for perioden du vil føre i. Du får da et valg om å slette eller endre. Husk at det kun er selve avstemningen som slettes/endres. Dette sletter ingenting av det som har blitt ført.
 • Gå til Oversikt->MVA og annuller mva-meldingen for den perioden du vil føre i. Husk at det kun er selve oppgaven som annulleres. Dette sletter ingenting av det som har blitt ført. Dette blir ikke rapportert inn til Altinn.
 • Etter at dette er gjort kan du legge inn kjøpet/salget på den aktuelle datoen.
 • Gå tilbake til Oversikt->MVA og opprett mva-meldingen på nytt.
  • Hvis summene på oppgavene ikke er forandret kan du velge "Meldingen er registrert direkte i Altinn". Du trenger da ikke å sende inn på nytt til Altinn.
  • Hvis summene på oppgavene er forandret må du sende meldingen på nytt til Altinn. Den vil da erstatte den meldingen du tidligere har sendt, og du må betale mellomlegget til Skatteetaten (eller få utbetalt mellomlegget).
 • Gå tilbake til Annet->Bankavstemning og opprett alle bankavstemningene på nytt fra den aktuelle perioden til og med den nyeste avstemningen.

Mer informasjon