Når du gjør en bankavstemming, sender en mva-melding eller lukker et regnskapsår, har du bekreftet at det som er ført i denne perioden er korrekt. Derfor låser Fiken perioden for endringer og nye føringer, og du vil få en advarsel hvis du forsøker å endre eller legge inn nye kjøp/salg i denne perioden. Hensikten med dette er å forhindre deg fra å gjøre feilregistreringer.

Hvis du allikevel må føre noe i en periode som er låst, enten fordi du har gjort noe feil eller har glemt noe, kan du følge veiledningene under:

Hvordan fører jeg noe mot en bankkonto som er avstemt?


 • Gå til Annet -> Bankavstemmingog klikk "Gjenåpne" på bankavstemmingen for perioden du vil føre i. Husk at det kun er selve avstemningen som gjenåpnes. Ingenting i regnskapet blir endret som en følge av dette.

 • Hvis perioden ligger langt tilbake i tid (ikke er den siste), må du gjenåpne alle bankavstemminger tilbake til perioden du vil endre i. Dette er fordi enhver bankavstemming bygger på det som var saldo i forrige periode, så hvis du gjør en endring i en tidligere, vil det potensielt påvirke alle etterfølgende bankavstemminger.
 • Etter at dette er gjort kan du legge inn eller endre kjøpet/salget.
 • Gå tilbake til Annet -> Bankavstemming og opprett alle bankavstemmingene på nytt fra den aktuelle perioden til og med den nyeste avstemmingen.

Hvordan fører jeg noe med mva i en periode det er levert mva-melding for?


 • Gå til Oversikt -> MVA, klikk på perioden du vil føre i og scroll helt ned i bildet for å annullere mva-meldingen. Husk at det kun er selve oppgaven som annulleres, dette sletter ingenting av det som har blitt ført. Dette blir heller ikke rapportert inn til Altinn (før du eventuelt sender oppgaven til Altinn på nytt). 
 • Etter at dette er gjort kan du legge inn eller endre kjøpet/salget på den aktuelle datoen.
 • Gå tilbake til Oversikt -> MVA og opprett mva-meldingen på nytt.
  • Hvis summene på oppgavene ikke er forandret kan du velge "Meldingen er registrert direkte i Altinn". Du trenger da ikke å sende inn på nytt til Altinn.
  • Hvis summene på oppgavene er forandret må du sende meldingen på nytt til Altinn. Dette vil da erstatte den meldingen du tidligere har sendt, og du må betale mellomlegget til Skatteetaten (eller få utbetalt mellomlegget).

Hvordan fører jeg noe i et regnskapsår som er lukket?


 • Gå til Annet -> Årsavslutning og klikk "Angre lukking". Dette gjenåpner regnskapsåret slik at du kan gjøre endringer, men ingenting av det du tidligere har ført blir automatisk påvirket av at du trykker her: 
 • Når du har gjort endringene du skal, kan du gå tilbake til Annet -> Årsavslutning og lukke regnskapsåret igjen. Hvis du har gjort endringer som påvirker resultatet, bør du sende næringsoppgave/årsregnskap på nytt til Altinn. 

Mer informasjon