Det er to ting du kan bruke kontoutskriftene fra banken din til i Fiken:

  1. Import fra nettbank (frivillig for alle foretak):  En hjelp til å gjøre regnskapsføringen i Fiken med utgangspunkt i transaksjonene som faktisk har skjedd på bankkontoen din.
  2. Bankavstemming (frivillig for ENK, pålagt for AS):  En kontroll av at saldo på bankkonto i regnskapet er det samme som i banken (og at alt dermed er ført i regnskapet).

1. Import fra nettbank 

Idéen bak "Import fra nettbank" er at Fiken analyserer og tolker kontoutskriften fra banken og kommer med forslag til regnskapsføring. For hver linje i bankutskriften må du ta ta stilling til om dette er noe du allerede har lagt inn i Fiken, eller om du vil legge det inn ved å opprette et nytt kjøp eller salg. 

Selve importen legger ikke inn noe i Fiken, og kommer kun med forslag. Du kan så føre enkelte eller alle linjene basert på disse forslagene. Når du er ferdig med import fra nettbank for en periode, kan du gå videre til Bankavstemming for å bekrefte at perioden er ført korrekt.

2. Bankavstemming

Alle aksjeselskap må foreta bankavstemming. Det innebærer en kontroll av at de inn- og utbetalingene mot banken som er ført i Fiken samsvarer med det som faktisk har gått inn og ut av banken. For enkeltpersonforetak er det ikke pålagt å gjøre bankavstemminger, men det er en kontroll på om regnskapet er ført korrekt i Fiken.

Alle inn- og utbetalinger du har ført i Fiken i en gitt periode danner grunnlag for bankavstemmingen. Kontrollen foregår ved at du sjekker at den utgående saldoen som vises på en gitt dato i Fiken er identisk med den utgående saldoen som faktisk var på bankkontoen på den datoen.

En bankavstemming gjøres typisk for en måned om gangen. Det er avgjørende at du kun bekrefter bankavstemmingen dersom den utgående saldoen som vises i Fiken er identisk med utgående saldo som vises på utskriften fra banken din. Dersom dette ikke er tilfelle, må du gjøre nødvendige endringer i Fiken for at disse summene skal bli like.

Etter at du har foretatt en bankavstemming låses denne perioden, så du ikke lenger kan føre i den. Du kan angre låsingen hvis du senere oppdager ting du hadde glemt å legge inn i Fiken i denne perioden, men dette sletter bankavstemmingen også, og du må bankavstemme på nytt.

Mer informasjon