Et vanlig kjøp i Norge med norske kroner kan du føre som forklart i denne hjelpeartikkelen: Kjøp // Utgift. For andre kjøp du gjør i utlandet eller i utenlandsk valuta, kan du klikke på et av alternativene her:

Kjøp i utenlandsk valuta der varen eller tjenesten aldri tas inn i Norge

Dette er f.eks. en taxiregning eller mat-utgifter du betalte i Euro på en reise du hadde i Tyskland. Legg utgiften inn under Kjøp -> Nytt kjøp:

 1. Velg samme regnskapskonto som om dette hadde blitt kjøpt i Norge. Legg inn beløpet i EUR.
 2. Velg mva-kode "Ingen"
 3. Velg Valuta "Euro" (eller den som passer i ditt tilfelle)
 4. På betalingen legger du også inn summen i Norske kroner.

Kjøp av vare i utenlandsk valuta der varen tas inn i Norge

Dette er f.eks. utgifter i Euro når du bestiller en vare over Internett og varen sendes fra utlandet til Norge. Eller at du på reisen din i Tyskland kjøper en vare som du tar med deg til Norge for å bruke i selskapet eller selge videre. Legg utgiften inn under Kjøp -> Nytt kjøp:

 1. Velg samme regnskapskonto som om dette hadde blitt kjøpt i Norge. Legg inn beløpet i EUR.
 2. Velg mva-kode "Grunnlag 25%" (dersom det hadde vært 25% mva på denne tingen i Norge) eller "Grunnlag 0%" (dersom det hadde vært 0% mva på denne tingen i Norge).
 3. Velg Valuta "Euro" (eller den som passer i ditt tilfelle).
 4. På betalingen legger du også inn summen i norske kroner.

Kjøp av tjeneste i utenlandsk valuta der tjenesten tas inn i Norge

Dette er f.eks. utgifter i Euro når du bestiller en tjeneste over Internett som du har nytte av i Norge. Feks et abonnement på en Internett-tjeneste. Legg inn utgiften under Kjøp -> Nytt kjøp:

 1. Velg samme regnskapskonto som om dette hadde blitt kjøpt i Norge. Legg inn beløpet i EUR.
 2. Velg mva-kode "Tjeneste utlandet 25%" (dersom du hadde fått mva-fradrag for denne tjenesten i Norge) eller "Tjeneste utlandet uten fradrag, 25%" (dersom du ikke hadde fått mva-fradrag for denne tjenesten i Norge).
 3. Velg Valuta "Euro" (eller den som passer i ditt tilfelle)
 4. På betalingen legger du også inn summen i norske kroner.

Kjøp av tjeneste i norske kroner der tjenesten tas inn i Norge

Dette er utgifter i norske kroner når du f.eks bestiller en tjeneste over internett som du har nytte av i Norge, som et abonnement på et nettbasert program.  Legg inn utgiften under Kjøp -> Nytt kjøp:

 1. Velg samme regnskapskonto som om dette hadde blitt kjøpt i Norge. Legg inn beløpet i norske kroner.
 2. Velg mva-kode "Tjeneste utlandet 25%" (dersom du hadde fått mva-fradrag for denne tjenesten i Norge) eller "Tjeneste utlandet uten fradrag, 25%" (dersom du ikke hadde fått mva-fradrag for denne tjenesten i Norge).

Kjøp av vare i norske kroner der tjenesten tas inn i Norge

Dette er f.eks. utgifter i norske kroner når du bestiller en vare på internett og varen sendes fra utlandet til Norge. Legg inn utgiften under Kjøp -> Nytt kjøp:

 1. Velg samme regnskapskonto som om dette hadde blitt kjøpt i Norge. Legg inn beløpet i Norske kroner.
 2. Velg mva-kode "Grunnlag 25%" (dersom det hadde vært 25% mva på denne tingen i Norge) eller "Grunnlag 0%" (dersom det hadde vært 0% mva på denne tingen i Norge).

Kjøp og betaling i fremmed valuta på forskjellige tidspunkt

Hvis du har kjøpt/bestilt noe på en dato, og først betaler produktet en god del senere, og særlig hvis det dreier seg om større summer, kan forskjellene i valutakursen gjøre at du får en valutagevinst eller et valutatap. Hvis du legger inn kjøpet med riktig dato og valuta, og registrerer summen som gikk ut fra bankkonto på den datoen det skjedde, beregner Fiken valutagevinst/valutatap automatisk basert på valutakurser for gjeldende datoer. 

Mer informasjon