For å registrere kjøpet går du inn på Kjøp -> Nytt kjøp som forklart i denne hjelpeartikkelen: Kjøp // Utgift. Sett kjøpet mot samme kostnadskonto som et tilsvarende kjøp i Norge. Har du for eksempel kjøpt en datamaskin fra utlandet, så setter du det mot konto 6551 Datautstyr

Under "Betaling" registrerer du summen som gikk ut fra bankkontoen din da du betalte.

Er du mva-registrert?

Det er ikke fradrag for utenlandsk mva. Du skal derfor velge en egen mva-kode for kjøp fra utlandet.

  • Fysiske produkter: Sett mva-koden "Grunnlag 25%". Mer informasjon om mva ved import fra utlandet og tolldeklarasjon kan du lese om her: Mva ved import av varer.
  • Tjenester: Velg mva-koden "Tjeneste utlandet, 25%". Et eksempel på en tjeneste fra utlandet er programvare. Les mer om det her: Tjeneste fra utland.

Spesialtilfeller: Kjøp og betaling på forskjellige tidspunkt

Hvis du har kjøpt/bestilt noe på en dato, og først betaler produktet en god del senere, og særlig hvis det dreier seg om større summer, kan forskjellene i valutakursen gjøre at du bør registrere valutagevinst (konto 8060) eller valutatap (konto 8160) på Annet -> Fri postering.

Eksempel

Du kjøper/bestiller en datamaskin til 1.000 EUR den 16.09.2018. Du skal da multiplisere 1.000 EUR med valutakursen på denne dagen (9,50 NOK). Legg inn 9.500 NOK under "Beløp". Den 30.09.2018 betaler du for datamaskinen. Denne dagen er valutakursen 9,10 NOK. Det beløpet du faktisk betaler for datamaskinen er altså 9.100 NOK. Det beløpet som du trekkes for i nettbanken skal du registrere under "Betaling". Velg så "Sett til oppgjort uten betaling" under summen som står igjen. Nå har du kjøpt en datamaskin for kr 9.500, men bare betalt kr 9.100 på grunn av den varierende valutakursen. Forskjellen på kr 400 (9.500-9.100) skal registreres i regnskapet som en valutagevinst. Dersom du betaler mer enn du kjøper produktet for, kalles det et valutatap.

Du registrerer valutatap på denne måten:

Du registrerer valutagevinst på denne måten:

Mer informasjon