Et vanlig kjøp med norske kroner i Norge kan du føre som forklart i hjelpeartikkelen: Kjøp // Utgift. Kjøp fra utlandet skal også føres under Kjøp->Nytt kjøp men her kan det være noen spesielle regler som er viktige å tenke på.

Fakturaen/kvitteringen på kjøpet skal føres uavhengig av hva som eventuelt står i en senere faktura fra speditør eller tolldeklarasjon. Dersom du har fått en faktura fra speditør eller tolldeklarasjon så skal også disse føres, men hva enn som står i disse endrer ikke måten du skal føre selve fakturaen fra leverandøren i utlandet. Dersom du har fått tolldeklarasjoner eller faktura fra speditør så kan det tyde på at det er en ting og ikke en tjeneste du har kjøpt.

Vi viser her en oversikt over alle forskjellige type kjøp knyttet til utlandet som er mulig. Dersom du ikke finner ditt type kjøp så send oss en e-post til kontakt@fiken.no så skal vi legge det til.

Skatteetaten har laget en egen veileder for hvordan du finner ut hvordan et kjøp fra utlandet skal føres.

Foretaket ditt er IKKE mva-registrert

1. Tjeneste fra utlandet

Med tjeneste fra utlandet i denne sammenheng så betyr en tjeneste at noen sitter i utlandet og yter en tjeneste for deg, men du får den levert i Norge. Det vil som oftest si tjenester som leveres over Internett, f.eks. programvare eller reklame.

Hvis du ikke er mva-registrert, legger du kjøpet inn som et vanlig kjøp (Kjøp -> Nytt kjøp), på hele summen, uten å tenke på hva som er mva og ikke. Dersom samlet kjøp i et kvartal overstiger 2 000 kr skal du levere et eget skjema direkte på Altinn. Fiken støtter dessverre ikke innlevering av dette skjemaet "RF-0005 Skattemelding merverdiavgift omvendt avgiftsplikt". 

Etter at dette skjemaet er sendt inn og du har betalt en sum i mva. til Skatteetaten, kan denne summen registreres i Fiken under Kjøp->Nytt kjøp mot konto 7798 — Annen kostnad, fradragsberettiget.


2. Kjøp av ting i/fra utlandet i norske kroner (som ikke er 1. Tjeneste fra utlandet)

Når du ikke er mva. pliktig så fører du et kjøp i norske kroner fra utlandet, eller i utlandet, helt likt som om kjøpet var gjort i Norge.

Dersom du derimot skal kreve tilbakegående mva-oppgjør for denne perioden etter at du har blitt mva. registrert, så må dette føres som vist i punkt 8. Kjøp av vare i norske kroner der varen tas inn i Norge.


3. Kjøp i/fra utlandet i fremmed valuta

Dette er f.eks. utgifter i Euro når du bestiller en vare over Internett og varen sendes fra utlandet til Norge. Eller at du er på forretningsreise i Paris og kjøper en bussbillett. Legg utgiften inn under Kjøp -> Nytt kjøp:

 1. Velg samme regnskapskonto som om dette hadde blitt kjøpt i Norge. Legg inn beløpet i EUR.
 2. Velg Valuta "Euro" (eller den som passer i ditt tilfelle).
 3. På betalingen klikker du først på "Beregnet". Fiken vil da automatisk registrere tilsvarende sum i NOK. Så velger du hvor den er betalt fra. Dersom den er betalt fra en bankkonto så kan du endre beløpet til den summen i NOK som faktisk ble trukket fra bankkontoen. Foretaket ditt ER mva-registrert

4. Kjøp i utenlandsk valuta der varen eller tjenesten aldri tas inn i Norge

Dette er f.eks. en taxiregning eller mat-utgifter du betalte i Euro på en reise du hadde i Tyskland. Legg utgiften inn under Kjøp -> Nytt kjøp:

 1. Velg samme regnskapskonto som om dette hadde blitt kjøpt i Norge. Legg inn beløpet i EUR.
 2. Velg mva-kode "Ingen"
 3. Velg Valuta "Euro" (eller den som passer i ditt tilfelle)
 4. På betalingen klikker du først på "Beregnet". Fiken vil da automatisk registrere tilsvarende sum i NOK. Så velger du hvor den er betalt fra. Dersom den er betalt fra en bankkonto så kan du endre beløpet til den summen i NOK som faktisk ble trukket fra bankkontoen. 

5. Kjøp av vare i utenlandsk valuta der varen tas inn i Norge

Dette er f.eks. utgifter i Euro når du bestiller en vare over Internett og varen sendes fra utlandet til Norge. Eller at du på reisen din i Tyskland kjøper en vare som du tar med deg til Norge for å bruke i selskapet eller selge videre. Legg utgiften inn under Kjøp -> Nytt kjøp:

 1. Velg samme regnskapskonto som om dette hadde blitt kjøpt i Norge. Legg inn beløpet i EUR.
 2. Velg mva-kode "Grunnlag 25%" (dersom det hadde vært 25% mva på denne tingen i Norge) eller "Grunnlag 0%" (dersom det hadde vært 0% mva på denne tingen i Norge).
 3. Velg Valuta "Euro" (eller den som passer i ditt tilfelle).
 4. På betalingen legger du også inn summen i norske kroner.

6. Kjøp av tjeneste i utenlandsk valuta der tjenesten tas inn i Norge

Dette er f.eks. utgifter i Euro når du bestiller en tjeneste over Internett som du har nytte av i Norge. Feks et abonnement på en Internett-tjeneste. Legg inn utgiften under Kjøp -> Nytt kjøp:

 1. Velg samme regnskapskonto som om dette hadde blitt kjøpt i Norge. Legg inn beløpet i EUR.
 2. Velg mva-kode "Tjeneste utlandet 25%" (dersom du hadde fått mva-fradrag for denne tjenesten i Norge) eller "Tjeneste utlandet uten fradrag, 25%" (dersom du ikke hadde fått mva-fradrag for denne tjenesten i Norge).
 3. Velg Valuta "Euro" (eller den som passer i ditt tilfelle)
 4. På betalingen legger du også inn summen i norske kroner.

7. Kjøp av tjeneste i norske kroner der tjenesten tas inn i Norge

Dette er utgifter i norske kroner når du f.eks bestiller en tjeneste over internett som du har nytte av i Norge, som et abonnement på et nettbasert program.  Legg inn utgiften under Kjøp -> Nytt kjøp:

 1. Velg samme regnskapskonto som om dette hadde blitt kjøpt i Norge. Legg inn beløpet i norske kroner.
 2. Velg mva-kode "Tjeneste utlandet 25%" (dersom du hadde fått mva-fradrag for denne tjenesten i Norge) eller "Tjeneste utlandet uten fradrag, 25%" (dersom du ikke hadde fått mva-fradrag for denne tjenesten i Norge).

8. Kjøp av vare i norske kroner der varen tas inn i Norge

Dette er f.eks. utgifter i norske kroner når du bestiller en vare på internett og varen sendes fra utlandet til Norge. Legg inn utgiften under Kjøp -> Nytt kjøp:

 1. Velg samme regnskapskonto som om dette hadde blitt kjøpt i Norge. Legg inn beløpet i Norske kroner.
 2. Velg mva-kode "Grunnlag 25%" (dersom det hadde vært 25% mva på denne tingen i Norge) eller "Grunnlag 0%" (dersom det hadde vært 0% mva på denne tingen i Norge).

9. Kjøp og betaling i fremmed valuta på forskjellige tidspunkt

Hvis du har kjøpt/bestilt noe på en dato, og først betaler produktet en god del senere, og særlig hvis det dreier seg om større summer, kan forskjellene i valutakursen gjøre at du får en valutagevinst eller et valutatap. Hvis du legger inn kjøpet med riktig dato og valuta, og registrerer summen som gikk ut fra bankkonto på den datoen det skjedde, beregner Fiken valutagevinst/valutatap automatisk basert på valutakurser for gjeldende datoer. 

10. VOEC - Norsk mva. på kjøp av varer fra utlandet.

En del nettbutikker i utlandet er pålagt å legge norsk mva på salg til kunder i Norge. Skatteetaten kaller denne ordningen for VOEC. I praksis betyr ordningen at den norske kunden betaler 25 % mva til nettbutikken i utlandet, så betaler nettbutikken dette mva-beløpet videre til Skatteetaten i Norge.

Det er viktig å merke seg at VOEC i utgangspunktet ikke er relevant for Fiken-brukere. Nettbutikken i utlandet skal nemlig ikke legge mva på salg til bedrifter i Norge, kun privatpersoner. I en del tilfeller legges det likevel mva på salget, enten fordi nettbutikken ikke forstår reglene riktig, eller fordi kjøperen i Norge har oppgitt å være en privatperson.

Hvis du får en faktura/kvittering med mva fra selgeren er det i følge Skatteetaten ikke anledning til å kreve fradrag for dette mva-beløpet (mva-valg "Kjøp, høy sats"), som om det hadde vært et kjøp fra en selger i Norge. Selgere i utlandet som er med i VOEC-ordningen har gått med på at det kun skal legges mva på salg til privatpersoner, og skal derfor refundere eventuelt mva-beløp du har betalt som bedrift.

Kjøp av varer fra utlandet som ville vært 25 % mva på i Norge, føres med mva-valget "Grunnlag 25 %" uavhengig av om det er lagt mva på prisen eller ikke. Samme mva-kode kan brukes på en eventuell refusjon.

Du kan lese mer om VOEC-ordningen hos Skatteetaten.

11. Kjøp i fremmed valuta der mva. er spesifisert i norske kroner.

Noen utenlandske foretak har lov til å kreve inn norsk mva, og belaste deg for dette. Du kan da kreve vanlig mva. fradrag for dette, typisk med 25% mva. For at du skal kunne kreve vanlig 25% mva. fradrag så er det imidlertid noen krav som må være oppfylt.

 • Det må være spesifisert hva som er mva på fakturaen eller kvitteringen.
 • Selve beløpet på MVA/VAT må være spesifisert i NOK. (Det vil si at dersom MVA/VAT er spesifisert i feks USD så får du ikke fradrag for dette. Resten av fakturaen kan gjerne være i USD, men akkurat feltet om MVA/VAT må være i NOK som vist på bildet under. )
 • Leverandøren må være registrert som et foretak i Brønnøysundregistrene i Norge som mva. pliktig og ha et norsk organisasjonsnummer.
 • Det norske organisasjonsnummeret må være spesifisert på fakturaen/kvitteringen (Vil ofte stå som VAT-nummer)

Hele fakturaen skal i slike tilfeller legges inn i norske kroner i Fiken og ikke noe i USD. Alle felt i Fiken er kalkulatorfelt. Du kan derfor enkelt regne ut summen i NOK ved å gange opp den norske mva. med fire i feltet for nettobeløp.

Mer informasjon