Her kan du lese om hvordan du endrer eller sletter en lønnsutbetaling du har opprettet i Fiken. Hvis du lurer på hvordan du oppretter en ny lønnsutbetaling kan du mer om det i vår hjelpeartikkel:  Opprette lønnsutbetaling.

1. Åpne opp for endring/sletting

Før du kan endre en lønnsutbetaling må du annullere a-meldingen som er sendt inn for den gjeldende lønnsutbetalingen.

Gå på Lønn->Lønnsutbetaling og klikk på den lønnsutbetalingen du vil endre. En lønnsutbetaling består av fem trinn. Når du opprettet lønnsutbetalingen gikk du fra trinn en til fem. Når du nå endrer den går du motsatt fra trinn fem til en.

NB! Hvis du har gjort en bankavstemming for perioden det gjelder, blir du nødt til å åpne denne før du gjør endringen. Les mer her: Gjenåpning av gamle perioder.

Steg 1. Velg "Annuller Regnskapsføringen" og godkjenn annulleringen med å skrive inn en beskrivelse (valgfritt). 


Steg 2. Velg "Annuller a-melding". Du blir da koblet mot Altinn og Fiken annullerer a-meldingen for deg.

Steg 3. Når a-meldingen er bekreftet annullert fra Altinn kan du gjøre de endringene du ønsker å gjøre. Etter endringene eller om du bare skal sende inn en ny a-melding fullfører du trinn en til fem på nytt.

2. Gjøre endringer på lønnsutbetalingen 

Det finnes mange forskjellige ting som potensielt kan endres på en lønnsutbetaling. Det er viktig å huske at lønnsutbetalingen i Fiken skal være lik det som skjedde i virkeligheten. Dersom en lønnsutbetaling i Fiken viser at det gikk ut feks. 10.000 kr av bankkontoen 15. desember, så må dette også ha skjedd i virkeligheten. Vi gir her noen eksempler på ting som er vanlig å endre.

Endre skattetrekket

Hvis skattetrekket på en ansatt er blitt feil og du ønsker å endre dette kan du legge til en linje med ekstra skattetrekk.

Endre dato på lønningen

Dersom det er sendt inn a-melding på en lønnsutbetaling er det ikke mulig å endre datoen. Da må du eventuelt opprette en ny lønnsutbetaling og slette den eksiterende, om du vil endre datoen. Men dersom det ikke er sendt a-melding og datoen er satt feil så kan den endres som vist her. Men merk at dato for lønning normalt skal være den datoen pengene faktisk gikk ut av bankkontoen. Lønn som er opptjent i oktober, men betales ut 30. november, skal ha dato for lønning til 30. november.

Rapportere riktig permisjon/permittering

Har du sendt inn en a-melding med feil permisjon trenger du ikke å endre noe på selve lønningen etter du har annullert a-meldingen. Du trenger kun å sende inn a-meldingen på nytt for å få innrapportert riktig permisjon så lenge det er lagt inn på den ansatte under Lønn -> Ansatt før du sender inn ny a-melding. 

Merk at du må sende inn a-melding for den perioden gjelder for at permisjonen skal registreres hos Altinn. Har du en ansatt som er permittert fra 15.03., så må du først legge inn denne permisjonen på den ansatte under Lønn -> Ansatt, og deretter sende a-melding for mars på nytt.

3. Fullfør endring

Etter endringene sender du inn en ny a-melding og registrer utbetalingen med å fullfører trinn en til fem på nytt.

4. Slette en lønnsutbetaling

Når a-meldingen er bekreftet annullert klikker du på "Slett lønnsutbetaling":

Mer informasjon