Du kan i Fiken enkelt opprette, endre eller slette en lønnsutbetaling

Opprette en lønnsutbetaling

For å opprette en lønnsutbetaling følger du veiviseren i Fikens lønnsmodul. Da blir alt innrapportert og regnskapsført korrekt. Les mer om her hvordan du oppretter en lønnsutbetaling.

Endre en lønnsutbetaling

Hvis du har lagt inn en lønnsutbetaling i Fiken som ikke er korrekt så kan denne endres. Du sender da samtidig inn en sletting av a-meldingen til Skatteetaten. 

Gå på Lønn->Lønnsutbetaling og klikk på den lønnsutbetalingen du vil endre. En lønnsutbetaling består av fem trinn. Når du opprettet lønnsutbetalingen gikk du fra trinn en til fem. Når du nå endrer den går du motsatt fra trinn fem til en.

NB! Hvis du har gjort en bankavstemming for perioden det gjelder, blir du nødt til å åpne denne før du gjør endringen. Les mer her: Gjenåpning av gamle perioder.

1. Velg "Annuller Regnskapsføringen":

2. Velg "Annuller a-melding". Du blir da koblet mot Altinn og Fiken annullerer a-meldingen for deg.

3. Kontroller at annulleringen er bekreftet på Altinn (til høyre i bildet). Gjør så de endringene du ønsker på de ansatte og send inn a-meldingen på nytt før du fullfører alle fem stegene på nytt.

Slette en lønnsutbetaling

Hvis du har lagt inn en lønnsutbetaling i Fiken som ikke er korrekt så kan denne slettes. Du sender da samtidig inn en sletting av a-meldingen til Skatteetaten. 

Gå på Lønn->Lønnsutbetaling og klikk på den lønnsutbetalingen du vil slette. En lønnsutbetaling består av fem trinn. Når du opprettet lønnsutbetalingen gikk du fra trinn en til fem. Når du nå sletter den går du motsatt fra trinn fem til en.

1. Velg "Annuller Regnskapsføringen":

2. Velg "Annuller a-melding" helt til høyre. Du blir da koblet mot Altinn og Fiken annullerer a-meldingen for deg.

3. Kontroller at annulleringen er bekreftet på Altinn og klikk på "Slett lønnsutbetaling":

Mer informasjon