Fiken har egen funksjonalitet for registrering og regnskapsføring av kredittkort.

1. Registrere kredittkortet i Fiken

Du registrerer bankkortet i Fiken gjennom å opprette en bankkonto for kredittkortet slik denne hjelpeartikkelen viser.

2. Regnskapsføre et kjøp hvor man betaler med kredittkortet

Utlegg med kredittkort føres som alle andre kjøp ved å gå på Kjøp -> Nytt kjøp. Under betaling velger du Kredittkort.

3. Hvordan registrere nedbetaling, renter og gebyrer av kredittkortgjeld

Dersom det ikke er renter eller gebyrer tilknyttet nedbetalingen av kredittkortet, kan du registrere dette via Annet -> Kontooverføring, slik bildet under viser. 

Dersom det er renter eller gebyrer, må du gå via Annet -> Fri postering. Klikk "ny linje" for å føre flere posteringer, slik bildet under viser. 

Den øverste linjen viser nedbetalingen av lånet, neste linje viser rentekostnaden, mens siste linje viser bankgebyret. Dersom du får et fakturagebyr, kan dette føres mot konto "7798 Annen kostnad, fradragsberettiget".

Mer informasjon

Bankkonto: Hvordan du legger bankkontoer til i regnskapet ditt.