En repeterende faktura er en faktura som automatisk sendes til en eller flere mottakere ved en gitt frekvens. Dette kan være en svært tidsbesparende funksjon for bedrifter eller organisasjoner som sender ut like fakturaer til kunder ved et fastgitt intervall, f.eks. medlemskontigent eller abonnement på en løsning.

Lage ny repeterende faktura

Dette gjøres gjennom funksjonen Salg -> Ny repeterende faktura

Variabler i kommentarfeltet (dynamiske standardekster)

Hvis du ønsker å legge til en tekst eller variabel som endrer seg for hver faktura som sendes ut, kan du lese mer om det her: Variabler i kommentarfelt på faktura.

Oppfølging/endring

For oversikt over dine repeterende fakturaer kan du klikke Salg -> Faktura-/salgsoversikt og velge fanen for "repeterende faktura":

Her har du mulighet til blant annet å endre varer, priser, rabatter, intervall/frekvens, legge til flere kunder av tilsvarende repeterende faktura og stoppe den repeterende fakturaen for en kunde.

  1. Her kan du endre beskrivelse og hvor ofte fakturaen sendes ut
  2. Du kan velge hva som skal være med på fakturaen av produkter her
  3. Dersom du ønsker sende den samme fakturaen repeterende til flere kunder kan du velge denne knappen 
  4. Her kan du endre dato for neste utsending eller stanse hele sendingen
  5. Dersom fakturaen ikke lenger skal sendes tli denne kunden kan du klikke her
  6. Dersom fakturaen skal sendes til flere mottakere i samme selskap kan du klikke her.

Vanlige spørsmål

På hvilke måter kan jeg sende en repeterende faktura?

Du kan sende repeterende faktura som e-post, EHF, Vipps eFaktura, sms og brev.