En repeterende faktura er en faktura som automatisk sendes til en eller flere mottakere ved en gitt frekvens. Dette kan være en svært tidsbesparende funksjon for bedrifter eller organisasjoner som sender ut like fakturaer til kunder ved et fastgitt intervall, f.eks. medlemskontigent eller abonnement på en løsning.

Lage ny repeterende faktura

Dette gjøres gjennom funksjonen Salg -> Ny repeterende faktura:

Variabler i kommentarfeltet (dynamiske standardekster)

Hvis du ønsker å legge til en tekst eller variabel som endrer seg for hver faktura som sendes ut, kan du lese mer om det her: Variabler i kommentarfelt på faktura.

Oppfølging/endring

For oversikt over dine repeterende fakturaer kan du klikke Salg --> Faktura-/salgsoversikt og velge fanen for "repeterende faktura".

Her har du mulighet til blant annet å endre varer, priser, rabatter, intervall/frekvens, legge til flere kunder av tilsvarende repeterende faktura og stoppe den repeterende fakturaen for en kunde.