Når en faktura har passert forfall med minst 14 dager (eller det er minst 14 dager siden siste purring) er det mulig å sende den til inkasso fra Fiken. Den blir da fulgt opp av en ekstern partner. 

Vår samarbeidspartner overtar da prosessen med å få inn de utestående pengene på fakturaen. Når fakturaen blir betalt kommer hele beløpet (i de aller fleste tilfeller) inn på din bankkonto, men samarbeidspartneren vil beholde eventuelle gebyrer og renter. Regnskapsføring av betaling/oppgjør skjer automatisk i Fiken. I 2021 byttet vi samarbeidspartner for ekstern fakturaoppfølging fra Svea til Kravia. 

Du kan lese mer her: