Skatteetaten utfører noen ganger kontroll av mva-meldinger som blir innlevert. Her får du en forklaring på hvordan du kan finne dokumentasjonen Skatteetaten vil ha i forbindelse med en kontroll. Det Fiken har brukt som grunnlag for tallene i mva-meldingen finner du under Oversikt -> MVA. Klikk på i-tegnet til høyre i oppgaven for å se grunnlaget for de enkelte postene:

Informasjon myndighetene ønsker innsendt

Når Skatteetaten utfører en kontroll sender de deg et brev som vist her. Under er det listet opp hvordan du kan ta ut informasjonen som Skatteetaten vanligvis etterspør i en mva-kontroll. Det kan variere litt hva de etterspør, så alt er derfor ikke nødvendigvis beskrevet her. Send oss gjerne en e-post til kontakt@fiken.no hvis du har blitt bedt om å sende inn dokumentasjon du ikke finner i Fiken, så hjelper vi deg videre.

Regnskapsspesifikasjon i SAF-T format

Dette kan du laste ned under Foretak->Eksport av regnskap. Husk da å velge perioden de har kontroll på. (Selve filen du laster ned her skal leses automatisk av et program hos Skatetaten og vil derfor være vanskelig for deg å lese, men det er slik Skatteetaten vil ha den.)

Største bilag

For å finne de største bilagene du har lagt inn i Fiken, kan du gå til Oversikt -> Transaksjoner. Der kan du filtrere på type (salg eller kjøp) og aktuell periode. Klikk deg inn på de forskjellige transaksjonene og last ned bilagene der. Pass på å kun ta med transaksjoner som har moms. Du kontrollerer på hvert enkelt transaksjon om de er spesifisert med mva.

Bokføringsspesifikasjon

Du finner denne oversikten under Oversikt -> Transaksjonsdetaljer. Du kan filtrere på aktuell periode (husk å klikke "Endre"), og skrive ut rapporten ved å trykke på "Print":

Hovedbok

Denne finner du under Oversikt -> Hovedbok. Også her kan du filtrere på aktuell periode (klikk deretter "Endre") og skrive ut rapporten ved å klikke på "Print":

Merverdiavgift pr transaksjon

Dette finner du i boksføringspesifikasjonen. Du trenger derfor ikke å ta ut en ekstra rapport i tillegg til dette.

Spesifikasjon av merverdiavgift

Dette finner du under Foretak -> Eksport av regnskap. Velg riktig rapport (for aktuelt år) under overskriften "For hele regnskapsår" og last ned Excel-filen. Når du åpner denne, klikk på arkfanen "Posteringer" og filtrer på kun de transaksjonene som inneholder en momskode:

Kunde- og leverandørspesifikasjon

Dette finner du under Oversikt -> Hovedbok. Spesifiser aktuell periode og velg "Kunder og leverandører" i menyen. Da vil rapporten kun vise kontoer 1500:XXXXX og 2400:XXXXX:

Saldobalanse

Denne finner du under Oversikt -> Saldobalanse. Filtrer på aktuell periode. Du kan skrive ut eller laste ned rapporten til Excel:

Mer informasjon

Vi holder egne webinarer der du kan lære hvordan du sender inn en mva-melding og kan stille spørsmål underveis. Meld deg på her: https://webinar.fiken.no.