Her får du en forklaring på hvordan du kan finne dokumentasjonen Skatteetaten vil ha i forbindelse med en kontroll.

Mva-meldinger

Skatteetaten utfører noen ganger kontroll av mva-meldinger som blir innlevert. 

Det Fiken har brukt som gunnlag for tallene i mva-meldingen finner du under Oversikt -> MVA. Klikk på i-tegnet til høyre i oppgaven for å se grunnlaget for de enkelte postene:

Klikk på "Vis grunnlag for hele meldingen" nederst for å se grunnlaget for hele meldingen:

Informasjon myndighetene ønsker innsendt

Under er det listet opp hvordan du kan ta ut informasjonen som Skatteetaten vanligvis etterspør i en mva-kontroll. Det kan variere litt hva de etterspør, så alt er derfor ikke nødvendigvis beskrevet her. Send oss gjerne en e-post til kontakt@fiken.no hvis du har blitt bedt om å sende inn dokumentasjon du ikke finner i Fiken, så hjelper vi deg videre.

Største bilag

For å finne de største bilagene du har lagt inn i Fiken, kan du gå til Oversikt -> Transaksjoner. Der kan du filtrere på type (salg eller kjøp) og aktuell periode. Klikk deg inn på de forskjellige transaksjonene og last ned bilagene der. Pass på å kun ta med transaksjoner som har moms. Du kontrollerer på hvert enkelt transaksjon om de er spesifisert med mva.

Bokføringsspesifikasjon

Du finner denne oversikten under Oversikt -> Transaksjonsdetaljer. Du kan filtrere på aktuell periode (husk å klikke "Endre"), og skrive ut rapporten ved å trykke på "Print":

Hovedbok

Denne finner du under Oversikt -> Hovedbok. Også her kan du filtrere på aktuell periode (klikk deretter "Endre") og skrive ut rapporten ved å klikke på "Print":

Merverdiavgift pr transaksjon

Dette finner du i boksføringspesifikasjonen. Du trenger derfor ikke å ta ut en ekstra rapport i tillegg til dette.

Spesifikasjon av merverdiavgift

Dette finner du under Foretak -> Eksport av regnskap. Velg riktig rapport (for aktuelt år) under overskriften "For hele regnskapsår" og last ned Excel-filen. Når du åpner denne, klikk på arkfanen "Posteringer" og filtrer på kun de transaksjonene som inneholder en momskode:

Kunde- og leverandørspesifikasjon

Dette finner du under Oversikt -> Hovedbok. Spesifiser aktuell periode og velg "Kunder og leverandører" i menyen. Da vil rapporten kun vise kontoer 1500:XXXXX og 2400:XXXXX:

Saldobalanse

Denne finner du under Oversikt -> Saldobalanse. Filtrer på aktuell periode. Du kan skrive ut eller laste ned rapporten til Excel:

Mer informasjon

Vi holder egne webinarer der du kan lære hvordan du sender inn en mva-melding og kan stille spørsmål underveis. Meld deg på her: https://webinar.fiken.no.