I et enkeltpersonforetak kan du få fradrag for utgifter du har på reise, så lenge reisen er knyttet til foretaket og ikke en privatreise. For hvert kjøp må du dokumentere utgiftene med en faktura eller kvittering. Noter formålet med reisen, og navnet på personen(e) som har vært på reise, på kvitteringen eller i kommentarfeltet i Fiken før du registrerer kjøpet.

Det finnes ulike regler for hva du kan føre i regnskapet når det gjelder mat og drikke, overnatting, persontransport og bruk av egen bil. Under kan du lese mer om disse reglene og om hvilke regnskapskontoer du skal bruke.

I et enkeltpersonforetak kan du ikke kreve fradrag for reiseutgifter etter statens satser, slik som aksjeselskap kan for ansatte.

Overnatting

Kostnadskonto: 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

Overnatting på hotell eller andre overnattingssteder gir deg rett til fradrag, og utgiften kan dermed føres i regnskapet. Mva-registrerte enkeltpersonforetak kan føre utgiftene som kjøp med “Kjøp, lav sats” under Mva hvis kvitteringen viser 12 % mva.

Hvis frokost er inkludert er det vanligvis 25 % mva på frokostdelen. De to forskjellige mva-satsene gjør at kjøpet må legges inn på to linjer ved kjøpsregistreringen. Merk: Frokostdelen registreres med «Ingen» mva selv om det står 25 % på kvitteringen, fordi man ikke får fradrag for mva på mat til bruk i bedriften.

Eksempel:

Fakturaen for overnatting har et totalbeløp på kr 1 200 kr, men kr 200 inkl. mva. av beløpet er frokost som ikke gir rett til mva-fradrag. Du legger da dette inn som Kjøp -> Nytt kjøp:

Persontransport

Kostnadskonto: 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

Eksempler på persontransport er reise med fly, tog, taxi, båt, osv. Dette er også kjøp som typisk har 12 % mva på kvitteringen, som betyr at mva-registrerte foretak kan registrere kjøpene med “Kjøp, lav sats”, under Kjøp -> Nytt kjøp.


Siden månedskort også gir deg en privat fordel, kan du som hovedregel ikke kreve fradrag for et månedskort-/abonnement. I noen unntakstilfeller kan du kreve fradrag for 50% av summen om det sjeldent brukes privat, eller hele summen om du kan sannsynliggjøre at det aldri brukes privat.

Mat og drikke

Kostnadskonto: 7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig

Når du reiser kan du i utgangspunktet føre alle rimelige utgifter til mat og drikke i regnskapet, for eksempel måltid på kafé og restaurant. 

Når det gjelder alkoholfri drikke fører du dette i regnskapet på samme måte som maten. Det samme gjelder øl og vin, så lenge det er en naturlig del av måltidet, som for eksempel et glass vin til maten. Sprit/brennevin gir aldri fradrag, og dersom det er dette på kvitteringen, kan du ikke føre måltidet som en utgift i regnskapet i det hele tatt.

Selv om du er mva-registrert og det står mva på kvitteringen får du ikke fradrag for mva. Du må derfor registrere kjøpene med "Ingen" mva. Her er et eksempel på hvordan du legger inn et måltid under Kjøp -> Nytt kjøp:

Bruk av egen bil

Kostnadskonto: 7080 Bruk av privat bil i næring

Du kan føre bilgodtgjørelse etter den skattefrie kilometersatsen (3,50 kr per km i 2020). Man får ikke fradrag for de faktiske utgiftene man har, til for eksempel drivstoff og vedlikehold, fordi det er vanskelig å skille mellom hva som brukes privat og i bedriften. Se nedenfor for eksempel på hvordan du kan kan legge inn dette under Kjøp -> Nytt kjøp:

Andre reisekostnader

Andre reisekostnader som er relevante for reisen, kan du føre mot konto 7798 - Annen kostnad, fradrgsberettiget. Et eksempel kan være utgifter til et visum som er nødvendig for en forretningsreise (men ikke for et visum du primært skaffer deg for å reise privat).

Mer informasjon

  • Reise til og fra et fast kontor regnes ikke som reiseutgift i denne sammenheng, men kan i noen tilfeller føres som et fradrag direkte på din private skattemelding. Les mer her.
  • Alle relevante utgifter kan føres. Dette gjelder selv om du senere fakturerer en kunde for disse. Les mer om dette her: Viderefakturere kunde for kjøp/utlegg