Du kan registrere utgiftene du har hatt til reiser under Kjøp->Nytt kjøp i Fiken. Man får ikke fradrag for private utgifter, så reisen må ha en forbindelse med foretaket. Du oppretter leverandøren og fyller ut all informasjon slik du vanligvis gjør ved kjøp.

Du kan ikke kreve fradrag for reiseutgifter etter de skattefrie satsene (eller statens satser), slik som aksjeselskap kan for ansatte. Du må derfor ha en faktura eller kvittering for å dokumentere utgiftene. Navnet på personen som har vært på reise og formålet med reisen må også noteres, enten direkte på kvitteringen eller i kommentarfeltet, før du registrerer kjøpet.

Overnatting

Kostnadskonto: 7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig

Overnatting på hotell eller andre overnattingssteder gir deg rett til fradrag, og utgiften kan dermed føres i regnskapet. Mva-registrerte enkeltpersonforetak kan føre utgiftene som kjøp med “Kjøp, lav sats” under Mva hvis kvitteringen viser 12 % mva.

Hvis frokost er inkludert er det vanligvis 25 % mva på frokostdelen. De to forskjellige mva-satsene gjør at kjøpet må legges inn på to linjer ved kjøpsregistreringen. Merk: Frokostdelen registreres med «Ingen» mva selv om det står 25 % på kvitteringen, fordi man ikke får fradrag for mva på mat til bruk i bedriften.

Eksempel:

Fakturaen for overnatting har et totalbeløp på kr 1 200 kr, men kr 200 inkl. mva. av beløpet er frokost som ikke gir rett til mva-fradrag. Du legger da dette inn som Kjøp -> Nytt kjøp slik:

Persontransport

Kostnadskonto: 7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig

Eksempler på persontransport er reise med fly, tog, taxi, båt, osv. Dette er også kjøp som typisk har 12 % mva på kvitteringen, som betyr at mva-registrerte foretak kan registrere kjøpene med “Kjøp, lav sats”, under Kjøp -> Nytt kjøp slik:

Mat og drikke

Kostnadskonto: 7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig

Når du reiser kan du i utgangspunktet føre alle rimelige utgifter til mat og drikke i regnskapet, for eksempel måltid på kafe og restaurant. Selv om du er mva-registrert og det står mva på kvitteringen får du ikke fradrag for mva, slik at kjøpene derfor registreres med «Ingen» mva. Her er et eksempel på hvordan du legger dette inn under Kjøp -> Nytt kjøp:

Bruk av egen bil

Kostnadskonto: 7080 Bruk av privat bil i næring

Du kan føre bilgodtgjørelse etter den skattefrie kilometersatsen (kr 3,50 per km i 2019). Man får ikke fradrag for de faktiske utgiftene man har, til for eksempel drivstoff og vedlikehold, fordi det er vanskelig å skille mellom hva som brukes privat og i bedriften. Se nedenfor for eksempel på hvordan dette kan legges inn under Kjøp -> Nytt kjøp:

Mer informasjon

  • Reise til og fra et fast kontor regnes ikke som reiseutgift i denne sammenheng, men kan i noen tilfeller føres som et fradrag direkte på din private skattemelding. Les mer her.
  • Alle relevante utgifter kan føres. Dette gjelder selv om du senere fakturerer en kunde for disse. Les mer her om viderefakturering av utgifter.