Du kan bruke Fikens modul for årsoppgjør til å utarbeide årsregnskap for selskapet ditt, og å sende dette inn til Brønnøysundregistrene via Altinn. Siste leveringsfrist er 31. juli. 

Det er i hovedsak selskapsformene AS, ASA, NUF og stiftelser som skal levere inn årsregnskap, men ENK og andre foretakstyper kan også bli pliktige til å levere dersom man oppfyller visse kriterier (for eksempel høy omsetning). Sjekk her for mer informasjon om hvem som må levere.

Merk at årsregnskap som leveres i år gjelder for aktiviteten til selskapet i fjor, så selskap som er stiftet i år skal derfor ikke levere årsregnskap før til neste år.

Under følger en gjennomgang av de forskjellige stegene du må gjøre for å levere inn årsregnskapet fra Fiken til Altinn. Du kan også se en film av hvordan du leverer her.

Steg 1: Forberedelse

For å sende inn Årsregnskapet til Brønnøysundregistrene gjennom Altinn må følgende først være på plass:

  • Du må føre regnskapet ferdig for regnskapsåret du skal sende inn for, og avslutte det slik.
  • En kobling mellom Altinn og Fiken må settes opp. Dette gjør du slik.
  • Skattemeldingen (selvangivelsen) med næringsoppgaven må være levert før årsregnskapet kan sendes inn. Fristen for denne innleveringen er 31. mai. Se mer her.

Steg 2: Kom i gang

Gå til Annet -> Årsavslutning i Fiken. Dersom du har avsluttet regnskapsåret og sendt inn Næringsoppgaven via Fiken, vil bildet se ut som bildet under. Klikk da på den blå knappen for "Lever nytt «Årsregnskap 2019» fra Fiken": 

Steg 3: Fyll inn generell informasjon om selskapet

I dette steget fyller du ut blant annet informasjon om selskapet har hatt regnskapsfører eller revisor og om selskapet er en del av et konsern:

Du må også angi om regnskapet er ført etter vanlige regnskapsprinsipper. Før årsregnskapet leveres må generalforsamlingen vedta at dette skal være det offisielle årsregnskapet for selskapet, noe du også må bekrefte her:

Klikk "Lagre" og "Neste side" for å komme videre til neste steg.

Steg 4: Sjekk at resultatregnskap og balanse stemmer

Kontroller at regnskapstallene ser riktige ut. Hvis du har noen kontoer du har opprettet selv i Fiken, må du velge hva dette er slik det havner på riktig plass i regnskapet:

Hvis du har garanti- eller pantstillelser som ikke fremkommer av regnskapet, må du skrive inn dette her.

Klikk "Lagre" og "Neste side" for å komme videre til neste steg.

Steg 5: Fyll inn notene og send til Altinn

Notene er informasjon som forteller litt mer om hva som ligger bak regnskapstallene som vi kommer til i det neste steget. Dette er et vedlegg som skal legges ved årsregnskapet og Fiken kommer med et forslag til hvordan notene skal se ut.

NB! Fra og med 2019 så er ikke dette lenger et vedlegg som må lastes opp på Altinn som en fil. Fra nå av kan du fylle ut denne informasjonen i Fiken, så sender Fiken den direkte inn sammen med resten av årsregnskapet. Her skal du huke av for hvilken informasjon du ønsker å inkludere i notene. Eksempelvis skal du kun huke av for "varige driftsmidler" og "investeringer i aksjer" dersom selskapet ditt har slike eiendeler.

Fiken fyller her ut all informasjon som kan hentes fra regnskapet ditt, men det er mye informasjon som må fylles ut her som vi ikke har tilgang til. Derfor er det viktig at du leser alle notene nøye og fyller ut ekstra informasjon eller endrer på informasjonen der dette er nødvendig.

Under vises et eksempel på en note for "Ytelser til ledende person". Selv om Fiken vet hva som er betalt ut i lønn, så vet ikke Fiken om noen av dine ansatte er daglig leder. Derfor må du fylle inn tallene her selv.

  • Klikk på "Lagre" for å beholde informasjonen du legger inn.
  • Klikk på "Lagre og marker som ferdig" for å beholde informasjonen du legger inn og fjerne denne noten visuelt slik at du etter hvert kun sitter igjen med de notene du ikke anser deg som ferdig med.

Når du har klikket på "Lagre og marker som ferdig" på alle notene kan du trykke "Lagre" og "Send til Altinn":

Mer informasjon