Det er fullt mulig å bruke Fiken for deltakerlignede selskaper som ANS eller DA, men Fiken har ikke helt den samme graden av automatikk ved årsinnleveringer for slike foretak som for AS og ENK. Det er derfor enkelte ting som kan være greit å være oppmerksom på når det gjelder ANS og DA:

Innbetaling av oppstartskapital

Innbetalingen av kapital fra deltakerne (eierne) føres på konto 2000, på samme måte som innskudd av aksjekapital i aksjeselskap. Dette legges vanligvis inn som en del av inngående balanse.

Beregning av skatt 

I deltakerlignende selskaper som ANS og DA skal skatt av overskuddet betales av eierne av foretaket, ikke foretaket selv. Dette skyldes at overskuddet i selskapet ansees som inntekt for eiere.

Hvor mye skatt som skal betales i skatt kommer frem av selvangivelsen til hver enkelt eier. 

Betaling av skatt

Skatt skal som hovedregel ikke føres i regnskapet til foretaket.

Dersom eierne har betalt skatt fra driftskontoen til foretaket så kan du regnskapsføre det som om eierne har tatt ut penger fra selskapet. Dette kan du gjøre via Annet --> Fri Postering slik som viset i bildet under: 

Årsavslutning ved overskudd

Regnskapet i Fiken genereres automatisk basert på alle kjøp og salg som du fortløpende legger inn i programmet. Før en kan levere Næringsoppgaven og Selvangivelsen må man foreta en årsavslutning, hvilket gjøres under Annet->Årsavslutning. Dette innebærer å disponere årets resultat slik at summen på resultat- og balansekontoer blir null. Dette er også en lukking av selve regnskapet og en bekreftelse på at alt er regnskapsført. Alle forhold man vil ha med på regnskapet skal føres før årsavslutningen.

Når du har gjennomført kontrollpunktene ovenfor kommer du ned til "Resultat og balanse". I eksempelet her er årets resultat et overskudd på 40.000 kr.

Klikk på "Ny sluttpostering" og overfør overskuddet på 40.000 kr til egenkapitalen slik bildet under viser. Velg så å opprette posteringen før du velger å avslutte regnskapsåret.

Årsavslutning ved underskudd

Regnskapet i Fiken genereres automatisk basert på alle kjøp og salg som du fortløpende legger inn i programmet. Før en kan levere Næringsoppgaven og Selvangivelsen må man foreta en årsavslutning, hvilket gjøres under Annet->Årsavslutning. Dette innebærer å disponere årets resultat slik at summen på resultat- og balansekontoer blir null. Dette er også en lukking av selve regnskapet og en bekreftelse på at alt er regnskapsført. Alle forhold man vil ha med på regnskapet skal føres før årsavslutningen.

Når du har gjennomført kontrollpunktene ovenfor kommer du ned til "Resultat og balanse". I eksempelet her er årets resultat et underskudd på 40.000 kr.

Klikk på "Ny sluttpostering" og overfør underskuddet på 40.000 kr til egenkapitalen slik bildet under viser. Velg så å opprette posteringen før du velger å avslutte regnskapsåret.

Næringsoppgave og selvangivelse for foretaket

Fiken støtter dessverre ikke direkte innsendelse av Næringsoppgave for deltakerlignet selskap (ANS og DA). Derfor må du logge deg inn i Altinn for å levere denne inn manuelt.

Hovedskjema

Hovedskjemaet er "Næringsoppgaven" (Næringsoppgave 5 (RF-1368)). Vær obs på at dette er et nytt skjema fra og med 2018. Når du logger inn i Altinn og går til Innboks, skal du gå inn på "Til utfylling: RF-1030 Skattemelding..." og næringsoppgaven vil da komme med som et vedlegg.

Her skal du fylle inn alle regnskapstallene for året. Regnskapstallene vil du finne i Fiken via Oversikt->Resultatregnskap. 

Du skal også fylle ut tall i "balansen". Det er disse tallene du vil finne i Fiken under Oversikt->Saldobalanse. NB! Det er kun kontoer mellom nr. 1000-2999 som inngår i kategorien "balanse". 

Tilleggsskjema 1: Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap (RF-1215)

Du finner skjemaet her

Tilleggsskjema 2: Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap (RF-1233) NB! Et skjema per eier.

Du finner skjemaet her.

Dette gjelder for selskap som har under 5 millioner kroner i samlede eiendeler og omsetning, og under 5 årsverk (ansatte). Dersom ditt selskap overstiger dette, er du "årsregnskapspliktig". Dette betyr at man skal levere både Næringsoppgave 2 (RF -1167) og Årsregnskap (rr-0002). Gjelder dette deg, kan du få veiledning på disse linkene: Årsregnskap, Næringsoppgave 2.

Næringsoppgave og selvangivelse for hver enkelt deltaker ("eier")

Skjema til selvangivelsen til hver deltaker

Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap (RF-1221). Her er det hver enkelt eier som skal legge inn tallene selv som da vil fremkomme i eierens selvangivelse. Tallene som skal fylles inn er stort sett de samme som fremkommer av "Tilleggsskjema 2". 

Du finner skjemaet her. 

Dette gjelder for selskap som har under 5 millioner kroner i samlede eiendeler og omsetning, og under 5 årsverk (ansatte). Dersom ditt selskap overstiger dette, er du "årsregnskapspliktig". Dette betyr at man skal levere både Næringsoppgave 2 (RF -1167) og Årsregnskap (rr-0002). Gjelder dette deg, kan du få veiledning på disse linkene: ÅrsregnskapNæringsoppgave 2