Du kan bruke Fiken til å regnskapsføre salgene som skjer i en nettbutikk. Det er da viktig å huske på at dette som regel skjer i to omganger: registrering av selve salget, og registrering av oppgjøret (når pengene kommer inn på din bankkonto). Salgene kan enten registreres manuelt og enkeltvis i Fiken, eller automatisk ved å bruke en av integrasjonene som er utviklet for dette.

Manuell registrering av nettbutikk-salg i Fiken

Hvis du selger gjennom en nettbutikk, har du vanligvis mange kunder. Det er derfor ikke vanlig å opprette hver enkelt kunde i Fiken, men heller opprette én kunde som representerer nettbutikken. Denne kunden kan du opprette under Oversikt -> Kunder, og "Opprett ny kunde". Du trenger ikke fylle ut noe annet enn "Navn" og trykke "Opprett ny kontakt":

Når du så skal registrere salget som har skjedd i nettbutikken din, gjør du det på menyvalget Salg -> Registrer annet salg. Velg kunden du opprettet i forrige steg, og velg en passende beskrivelse av salget under "Tekst", samt hvilken inntektskonto salget skal føres mot. Dette kan du lese mer om i hjelpeartikkelen Riktig inntektskonto, men for nettbutikker pleier dette ofte å være konto "3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats":

Du trenger ikke laste opp noe bilag her, da salget er dokumentert i nettbutikken din, men det kan være lurt å legge inn ordre ID fra nettbutikken din "Tekst"-feltet, slik at du enkelt kan finne salget i nettbutikken.

Betaling av produkter som selges i en nettbutikk skjer gjerne i form av en egen betalingsløsning. Les mer her om hvordan du fører betaling/oppgjør:

Automatisk registrering av nettbutikk-salg i Fiken

Hvis du ønsker at salgene fra nettbutikken skal bli automatisk registrert i Fiken uten at du trenger å føre noe selv, kan du sette opp en automatisk kobling. Dette fungerer mot følgende nettbutikker:

Du velger i oppstarten et tidspunkt for når salgene skal overføres til Fiken, for eksempel ved bestilling eller ved utsending. Alle fremtidige salg vil automatisk bli regnskapsført i Fiken når de kommer til dette punktet.

Koblingen er ment som en enklest mulig regnskapsføring av salget som har skjedd i nettbutikken. Det er derfor noen begrensninger:

  • Salgene blir registrert i Fiken uten bilag/dokumentasjon. Dette kan hentes i nettbutikken ved en eventuell kontroll.
  • Salgene vil bli registrert enkeltvis og pr kunde, men ikke mot det enkelte produkt.
  • Salgene vil bli registrert mot en standard inntektskonto som er bestemt av hvilken innstilling du har for mva på produktet i nettbutikken. Denne kontoen kan du ikke overstyre manuelt.
  • Eventuell frakt blir ført på en egen linje og konto.
  • Eventuelle fakturaer i nettbutikken vil ikke følge fakturaserien til Fiken, men sin egen serie.
  • Hvis du har gjort salg fra nettbutikken som senere blir kreditert eller endret, må du manuelt endre dette i Fiken. Les mer om dette i hjelpeartikkelen Kreditnota // Slette og endre fakturaer.

Oppgjør/betaling

Når kunden har betalt for produktet du har solgt, må dette også registreres i Fiken. Betaling av produkter som selges i en nettbutikk skjer gjerne i form av en egen betalingsløsning. Den automatiske koblingen kan i noen tilfeller føre betalingen også, hvis ikke kan du lese mer her om hvordan du fører betaling/oppgjør:

Mer informasjon