Du kan bruke Fiken til å regnskapsføre salgene som skjer i en nettbutikk. Hvordan du gjør dette kommer an på om nettbutikken du bruker har en integrasjon med Fiken eller ikke.

NB! Hvis du oppretter fakturaer i nettbutikken din, vil du ikke kunne bruke Fikens fakturaoppfølging (automatiske purringer, ekstern fakturaoppfølging osv). Dette betinger at du gjør selve opprettelsen av faktura i Fiken.

Overføring av salg hvis nettbutikken din har integrasjon mot Fiken

Noen selskaper spesialiserer seg på å lage integrasjoner for nettbutikker. Eksempler på dette er:

  • iizy, som har laget en integrasjon mellom WooCommerce og Fiken.
  • ConnectMyApps, som har laget integrasjon mellom Fiken og 24Nettbutikk, MyStore, Shopify og flere andre løsninger.

I tillegg er det mange nettbutikker som selv lager integrasjon mot Fiken, for en fullstendig oversikt kan du se her:

Hvis du bruker en av disse integrasjonene, vil vanligvis salg fra nettbutikken og betalinger fra kunde bli ført automatisk i Fiken. Ved spørsmål rundt dette, er det tilbyderne selv som har informasjon om hvordan det fungerer og som kan hjelpe deg.

Manuell registrering av nettbutikk-salg (ikke integrasjon mot Fiken)

I dette tilfellet er det viktig å være klar over at det som regel er flere ting du må legge inn i Fiken:

  • De konkrete salgene du gjør gjennom nettbutikken
  • Betalingen for hvert enkelt salg
  • Oppgjør, i tilfeller der du får en samlet sum fra en betalingsløsning til din bankkonto

Det er viktig at salgene føres på riktig kunde. Hvis du ikke allerede har opprettet kunden, opprett denne under Oversikt -> Kunder, og "Opprett ny kunde".:

Når du så skal registrere salget som har skjedd i nettbutikken din, gjør du det på menyvalget Salg -> Registrer annet salg. Velg riktig kunde, og velg en passende beskrivelse av salget under "Tekst", samt hvilken inntektskonto salget skal føres mot. Dette kan du lese mer om i hjelpeartikkelen Riktig inntektskonto, men for nettbutikker pleier dette ofte å være konto "3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats". NB! Du skal vanligvis ikke registrere noe gebyr her.

NB! Husk også at du må føre selve betalingen for salget ved å huke av ved "Kryss av dersom handelen er betalt".

Som bilag kan du legge ved pdf av ordre/salg/faktura fra nettbutikken.

Oppgjør/betaling

Uavhengig om du har en nettbutikk som overfører salg til Fiken automatisk, eller legge inn dette manuelt, må du selv registrere selve oppgjøret (pengende som kommer inn på bankkontoen din) i Fiken. Hvordan du gjør dette, er litt avhengig av hvilken betalingsløsning du bruker:

Klarna

Når Klarna overfører penger til driftskontoen din, er dette et samlet oppgjør for alle salgene du har gjort i denne perioden, og de tar også et gebyr.

Du må da føre dette under menyvalget Annet -> Fri postering. I eksempelet under har du solgt for til sammen 5.000 kr i løpet av en måned, og Klarna tar et gebyr på 400 kr. Da må du registrere at det går 400 kr til gebyr og 4.600 kr inn på bankkontoen din:

Vipps

Under er det to metoder for å legge inn overføringer fra Vipps:

    Velg A) Hvis du har mange overføringer. 

    Velg B) Hvis du har få overføringer.

Alternativ A) Gjennom "Import fra nettbank"

Last ned en CSV-fil fra Vipps sine sider: 

Legg den inn under Annet -> Import fra nettbank og velg Vipps-kontoen. Fiken vil nå komme med forslag på hva som er overføring til banken og hva som er gebyr. Klikk på "Registrer gebyr/innbetaling nedover listen. Øverst i importen vil det være mulig å registrere alle transaksjonene på en gang hvis dette er ønskelig.

Alternativ B) Legg inn oppgjøret manuelt

Når du får oppgjøret fra Vipps legger du dette inn under Annet -> Fri postering slik:

Paypal

Når pengene kommer inn på bankkontoen din fra Paypal, kan du føre dette som Annet -> Kontooverføring:

Stripe

For Stripe støtter vi import av en oppgjørsfil (payouts.csv) som du kan laste ned direkte fra Stripe. Les mer om hvordan du gjør det under overskriften "Automatisk regnskapsføring av Stripe-oppgjør" i hjelpeartikkelen om nettbutikk-salg fra Stripe.

Mer informasjon

  • Gebyr: En forklaring av de forskjellige måtene å registrere gebyr på i forbindelse med ulike betalingsløsninger.
  • iZettle: Hvordan du kan integrere Fiken med iZettle.
  • Kasseoppgjør / kassedagbok / dagsoppgjør: Hvordan du registrerer dagsoppgjør/kasseoppgjør med Fiken.