Integrasjonen muliggjør overføring av ordrer fra PrestaShop til Fiken med automatisk regnskapsføring. Integrasjonen er en modul med tilleggskostnad. Vi støtter kun siste versjon av integrasjonen.

Kort forklart foregår koblingen på denne måten

 • Du velger i oppstarten et tidspunkt for når ordrene skal overføres til Fiken. Feks ved bestilling eller ved utsending.
 • Alle fremtidige ordre vil automatisk bli regnskapsført i Fiken når de kommer til dette tidspunktet.
 • Salg på nettbutikken via fakturaer føres også i Fiken mot den aktuelle kunden, og betalingen kan registreres automatisk samtidig.
 • Salg på nettbutikken som blir gjort opp der og da kan føres som kontantsalg.
 • Etter at du har satt opp koblingen i starten trenger du ikke å gjøre noe fortløpende.

Merk at koblingen er ment som en enklest mulig regnskapsføring av salget som har skjedd i nettbutikken. Det er derfor begrensninger i koblingen

 • Det er kun regnskapsføring av salg som blir overført til Fiken. Det følger ikke over noe dokumentasjon. Dette kan eventuelt hentes i nettbutikken ved en eventuell kontroll.
 • Fiken vil importere og føre inntekter pr salg og kunde, men ikke mot det enkelte produkt.
 • Alle salg vil bli ført mot en standard inntektskonto som følger salgets mva-kode (konto kan ikke overstyres)
 • Dersom du benytter deg av f.eks Klarna (eller tilsvarende tilbydere) som senere betaler ut en sum samlet til deg har du to valg:
  • Du kan lagre salgene som åpne salg. Det vil si at dette salget blir ført i Fiken automatisk mot en inntektskonto, men ikke registrert som betalt. Du kan da senere manuelt sette disse som betalt i Fiken. Du kan da også spesifisere et gebyr. Fiken har ikke noen plass å hente informasjonen om disse gebyrene fra, og kan derfor ikke føre de automatisk.
  • En gang i uken overfører så Stripe penger til deres bankkonto, men her har de trukket fra et gebyr på totalsummen (basert på alle de fortløpende transaksjonene). I så fall vkan du opprette Klarna/Stripe som en bankkonto under Foretak->Bankkonto og satt opp automatisk innbetaling mot denne kontoen i koblingen. Den senere overføringen mellom Stripe og brukskontoen må du registrere manuelt under Annet->Fri postering. Da registrerer du også samtidig gebyret der.
 • Fakturaer i nettbutikken vil ikke følge fakturaserien til Fiken men sin egen serie.
 • Det er kun salg i nettbutikken som blir overført til Fiken. Dersom dette salget senere blir kreditert eller endre, må det manuelt korrigeres i Fiken.

vmaDxfEro8jZuIiJRMiPecDyJhInnTbX0g.png

Teknisk installasjon

Før installasjon må følgende være på plass:

Modulen installeres som en plugin fra WordPress etter følgende overordnede prosess:

 • Logg inn i Admin-konsollet
 • Trykk på Plugins -> Add new -> Upload plugin
 • Finn katalogen med zip-filen mottatt fra Fiken 
Ta kontakt med Fiken om du trenger detaljer rundt dette.

Etter installasjon er modulen tilgjengelig under Modules->Fiken.

Konfigurasjon

Før bruk må modulen konfigureres. Dette gjøres under fliken Settings.

Skriv inn brukernavn og passord i Fiken og trykk på Refresh. Gå deretter gjennom seksjoner som nevnt under og trykk til slutt på Save.

ljAuvIRAtNtfl9ZeswzbPRiil9-FXPx-2A.png

Company

Velg aktuelt selskap fra Fiken ordrene skal overføres til.

Accounts

For hver betalingstype i PrestaShop settes følgende opp:

ElementBeskrivelse
AccountDette brukes for å bestemme om salget skal føres som oppgjort eller ikke. Hvis en bankkonto velges vil salget bli ført som oppgjort mot valgte bankkonto. Hvis man velger "Empty Account" vil salget ikke markeres som oppgjort.
Order statusNår ordren skal overføres til Fiken.
Fiken sale typeHva slags type salg det er. Velg cash sale om det ikke er utstedt faktura og salget ikke skal føres mot en kunde (egen reskontro i Fiken). Velg external invoice om hvert salg skal føres mot reskontro (brukes unntaksvis).

VAT Mapping

For hver Tax Class i PrestaShop mappes mot riktig momskode i Fiken.

Et eksempel på konfigurasjon er vist nedenfor.

0BzizhlfdwfpJqP45nrW58dNYdEO-cf7Tw.png