Hvis du bruker PrestaShop som nettbutikk, er det mulig å få ordre/salg derfra automatisk overført til Fiken.

Integrasjonen virker på denne måten:

  • Du velger i oppstarten et tidspunkt for når salgene skal overføres til Fiken. F.eks ved bestilling eller ved utsending.
  • Alle fremtidige salg vil fra da av automatisk bli regnskapsført i Fiken, mot riktig kunde og med informasjon om betalingsmåte.

Begrensninger

Denne integrasjonen er ment som en enklest mulig regnskapsføring av salg som har skjer i nettbutikken. Det er derfor noen begrensninger:

  • Fiken vil importere og føre inntekter pr salg og kunde, men ikke mot det enkelte produkt.
  • Alle salg vil bli ført mot en standard inntektskonto som følger salgets mva-kode (konto kan ikke overstyres).
  • Fakturaer i nettbutikken vil ikke følge fakturaserien til Fiken men sin egen serie.
  • Det er kun regnskapsføring av salg som blir overført til Fiken. Det følger ikke over noe dokumentasjon. Dette kan du finne i nettbutikken ved en eventuell kontroll.
  • Det er kun salg i nettbutikken som blir overført til Fiken. Dersom dette salget senere blir kreditert eller endre, må du selv korrigere dette i Fiken som forklart her: Kreditnota // Slette og endre fakturaer

Teknisk installasjon

Før installasjon må følgende være på plass:

Modulen installeres som en plugin fra WordPress etter følgende overordnede prosess:

  • Logg inn i Admin-konsollet
  • Trykk på Plugins -> Add new -> Upload plugin
  • Finn katalogen med zip-filen mottatt fra Fiken 

Hvis du står fast, send oss gjerne en e-post til kontakt@fiken.no, så hjelper vi deg videre.

Etter installasjon er modulen tilgjengelig under Modules->Fiken.

Konfigurasjon

Før bruk må modulen konfigureres. Dette gjøres under fliken "Settings".

Skriv inn brukernavn og passord i Fiken og trykk på Refresh. Gå deretter gjennom seksjoner som nevnt under og trykk til slutt på Save.

ljAuvIRAtNtfl9ZeswzbPRiil9-FXPx-2A.png

Company

Velg aktuelt selskap fra Fiken ordrene skal overføres til.

Accounts

For hver betalingstype i PrestaShop settes følgende opp:

ElementBeskrivelse
AccountDette brukes for å bestemme om salget skal føres som oppgjort eller ikke. Hvis en bankkonto velges vil salget bli ført som oppgjort mot valgte bankkonto. Hvis man velger "Empty Account" vil salget ikke markeres som oppgjort.
Order statusNår ordren skal overføres til Fiken.
Fiken sale typeHva slags type salg det er. Velg cash sale om det ikke er utstedt faktura og salget ikke skal føres mot en kunde. Velg external invoice om hvert salg skal føres mot kunde.

VAT Mapping

For hver Tax Class i PrestaShop mappes mot riktig momskode i Fiken.

Et eksempel på konfigurasjon er vist nedenfor.

0BzizhlfdwfpJqP45nrW58dNYdEO-cf7Tw.png

Mer informasjon

Les gjerne mer her om de forskjellige betalingsløsningene og hvordan du får registrert dette riktig i Fiken: