Integrasjonen gjør det mulig med overføring av ordrer fra Opencart1 til Fiken med automatisk regnskapsføring.

Kort forklart foregår koblingen på denne måten

 • Du velger i oppstarten et tidspunkt for når ordrene skal overføres til Fiken. Feks ved bestilling eller ved utsending.
 • Alle fremtidige ordre vil automatisk bli regnskapsført i Fiken når de kommer til dette tidspunktet.
 • Salg på nettbutikken via fakturaer føres også i Fiken mot den aktuelle kunden, og betalingen kan registreres automatisk samtidig.
 • Salg på nettbutikken som blir gjort opp der og da kan føres som kontantsalg.
 • Etter at du har satt opp koblingen i starten trenger du ikke å gjøre noe fortløpende.

Merk at koblingen er ment som en enklest mulig regnskapsføring av salget som har skjedd i nettbutikken. Det er derfor begrensninger i koblingen.

 • Det er kun regnskapsføring av salg som blir overført til Fiken. Det følger ikke over noe dokumentasjon. Dette kan eventuelt hentes i nettbutikken ved en eventuell kontroll.
 • Fiken vil importere og føre inntekter pr salg og kunde, men ikke mot det enkelte produkt.
 • Alle salg vil bli ført mot en standard inntektskonto som følger salgets mva-kode (konto kan ikke overstyres)
 • Frakt føres på en egen linje og konto.
 • Dersom du benytter deg av feks Klarna (eller tilsvarende tilbydere) som senere betaler ut en sum samlet til deg har du to valg:
  • Du kan lagre salgene som åpne salg. Det vil si at dette salget blir ført i Fiken automatisk mot en inntektskonto, men ikke registrert som betalt. Du kan da senere legge inn betalingene manuelt i Fiken (og eventuelt spesifisere et gebyr). Fiken har ikke noen plass å hente informasjonen om disse gebyrene fra, og kan derfor ikke føre de automatisk.
  • Du kan lage en egen bankkonto i Fiken under Foretak -> Bankkontoer som du kaller "Klarna" eller "Stripe". Salgene fra nettbutikken blir ført som betalt til denne kontoen. Periodevis overfører Klarna/Stripe penger til din vanlige bedriftskonto, fratrukket et gebyr på totalsummen (basert på alle de fortløpende transaksjonene). Denne overføringen må du registrere manuelt under Annet -> Fri postering. Da registrerer du også samtidig gebyret der. Les mer her:
 • Fakturaer i nettbutikken vil ikke følge fakturaserien til Fiken men sin egen serie.
 • Det er kun salg i nettbutikken som blir overført til Fiken. Dersom dette salget senere blir kreditert eller endre, må det manuelt korrigeres i Fiken.

Teknisk installasjon

Før installasjon må følgende være på plass:

 • En Opencart-installasjon med versjon 1.5 eller høyere. For versjon 2 finnes en egen versjon av integrasjonen. Vi har testet integrasjonen med 1.5.6.4 (ta kontakt med Fiken for andre versjoner).
 • En bruker på Fiken.
 • Nødvendige bankkontoer opprettet i Fiken under Oversikt -> Bankkonto.
 • Installasjonsfiler kan lastes ned fra https://cdn.fiken.no/nettbutikk/fiken-opencart.zip.

Steg 1: Installer modulen

Modulen installeres ved å pakke ut zip-filen og kopiere over filene under upload/ over til Opencart-installasjonen din.

Steg 2: Skru på Fiken-modulen

 • Logg inn i Admin-konsollet 
 • Gå til Extensions -> Modules 
 • Finn "Fiken" 
 • Trykk på "Install"-knappen
 • tmUE7JqJRoOHXNun40lSExmAViobE3TLRg.png

  Steg 3: Konfigurer brukernavn og passord

  Etter at modulen er installert vil du automatisk vises startsiden for Fiken-modulen. 

  Etter å gå til Settings (1), må du fylle ut brukernav og passord (2) og trykke på "Refresh" (3).

  7A1RQUoqHiZ7V-wEcX2ECF_zAr8MJ56erw.png

  Steg 4: Firma-, konto- og moms-innstillinger

  Company

  Velg aktuelt selskap fra Fiken ordrene skal overføres til.

  Accounts

  ElementBeskrivelse
  AccountDette brukes for å bestemme om salget skal føres som oppgjort eller ikke. Hvis en bankkonto velges vil salget bli ført som oppgjort mot valgte bankkonto. Hvis man velger "Empty Account" vil salget ikke markeres som oppgjort.
  Order statusNår ordren skal overføres til Fiken.
  Fiken sale typeHva slags type salg det er. Velg cash sale om det ikke er utstedt faktura og salget ikke skal føres mot en kunde (egen reskontro i Fiken). Velg external invoice om hvert salg skal føres mot reskontro (brukes unntaksvis).

  For hver Tax Class i PrestaShop mappes mot riktig momskode i Fiken. 

  Et eksempel på konfigurasjon er vist nedenfor:

  u2PNC82oC7u5RJw-DlDGntPWuy3HWLNjVQ.png