Du registrerer innskuddspensjon i Fiken på litt forskjellige måter avhengig av om du har ansatte eller ikke.

Pensjon for innehaver av enkeltpersonforetak

Pensjonsinnskudd for eier av ENK kan du føre som et vanlig kjøp under Kjøp -> Nytt kjøp mot konto 5950— Obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Det skal ikke tas med på en lønnsutbetaling eller betales arbeidsgiveravgift av innskuddet, som for ansatte i et AS.

Pensjon for selskaper med ansatte

Hva er OTP?

I praksis er OTP (obligatorisk tjenestepensjon) lovpålagt for de fleste bedrifter med 2 ansatte eller flere. Mer spesifikt er det pålagt dersom foretaket faller innunder en av følgende:

  • Det er to ansatte i selskapet som hver jobber 75 % eller mer.
  • Det er en ansatt i selskapet som jobber 75 % eller mer og som ikke også er eier.
  • Summen av stillingsandel for de som jobber 20 % eller mer i selskapet er to årsverk (200%) eller mer.

Som et minimum skal bedriften da spare 2 % av de ansattes lønn til pensjon. Det er også mulig for selvstendig næringsdrivende og frilansere å inngå frivillig innskuddspensjon. 

Legg inn pensjonsleverandør

Under Lønn -> Lønnsinnstillinger og "Endre lønnsinnstillinger" kan du legge inn hvilken leverandør du bruker til pensjon. 

Automatisk føring av pensjon i Fiken

Fiken har inngått et samarbeid med Duvi, som automatiserer hele prosessen rundt pensjon. Les mer om dette her: Integrasjon med Duvi.

Manuell føring av pensjon i Fiken

Det er selvfølgelig fullt mulig å føre pensjon i Fiken selv om du bruker en annen pensjonstilbyder enn Duvi. Både forsikringsselskaper og banker tilbyr løsninger som tilfredsstiller kravene til OTP. Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med banken eller forsikringsselskapet ditt for å opprette en pensjonsavtale for de ansatte.

Når du mottar en faktura for pensjon kan du registrere den direkte i fra innboksen din slik: 

Du kan også laste den opp under Lønn -> Pensjon/OTP.
Når du har registrert OTP-fakturaen vil Fiken legge den til som grunnlag for arbeidsgiveravgift på neste lønnsutbetaling du sender for denne måneden. Dersom du allerede har sendt a-melding for denne måneden, så kan du sende en ny fra Fiken som kun har denne summen fra pensjon/OTP. Hvis beløpet ikke dukker opp på lønnsutbetalingen eller du har noe annet som øker grunnlaget for arbeidsgiveravgift, kan du legge dette til manuelt direkte på lønnsutbetalingen: 

Mer informasjon

  • Forsikringer: Mer om de forskjellige typene forsikringer du kan ha i foretaket ditt.
  • Lønnsmodul: Litt om hvordan lønnsmodulen i Fiken fungerer.