Du registrerer pensjon i Fiken på litt forskjellige måter avhengig av om du har ansatte eller ikke.

Pensjon for innehaver av enkeltpersonforetak

Pensjonsinnskudd for eier av ENK kan du føre som et vanlig kjøp under Kjøp->Nytt kjøp mot konto 5950— Obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Det skal ikke tas med på en lønnsutbetaling eller betales arbeidsgiveravgift av innskuddet, som for ansatte i et AS.

Pensjon for selskaper med ansatte

Når må man ha pensjon?

De fleste arbeidsgivere må ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte dersom de har mer enn en ansatt. Les gjerne mer her.

Hva må være i en pensjonsordning?

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) må inneholde alderspensjon og innskudds-/premiefritak ved uførhet. Foretaket kan frivillig inkludere andre ytelser, som uførepensjon og etterlattepensjon. Tjenestepensjon beregner størrelsen av pensjon som en prosentandel av lønnen. Dette er den aller vanligste typen med et minimumskrav om 2 % av brutto årslønn. Les gjerne mer her.

Hvordan opprette en pensjonsavtale til de ansatte?

Både forsikringsselskaper og banker tilbyr løsninger som tilfredsstiller kravene til OTP. Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med banken eller forsikringsselskapet ditt for å opprette en pensjonsavtale for de ansatte.

Hvordan føres pensjon i Fiken og rapporteres til myndighetene?

Når du mottar en faktura for pensjon kan du registrere den direkte i fra innboksen din slik: 

Eller du kan legger du den inn under Lønn->Pensjonstilskudd/OTP. Fiken vil da automatisk legge den til som grunnlag for arbeidsgiveravgift på neste lønnsutbetaling du sender for denne måneden. Dersom du allerede har sendt a-melding for denne måneden, så kan du sende en ny fra Fiken som kun har denne summen fra pensjon/OTP. Hvis beløpet ikke dukker opp på lønnsutbetalingen eller du har noe annet som øker grunnlaget for arbeidsgiveravgift, kan du legge dette til manuelt direkte på lønnsutbetalingen: 

Mer informasjon

  • Forsikringer: Mer om de forskjellige typene forsikringer du kan ha i foretaket ditt.
  • Lønnsmodul: Litt om hvordan lønnsmodulen i Fiken fungerer.