Prosjekt er en en egen modul i Fiken som kan aktiveres under Oversikt -> Prosjekt. Denne er typisk egnet dersom du:

  • Er pålagt å levere et prosjektregnskap - f.eks til Innovasjon Norge.
  • Er i en bransje som jobber i prosjekter - f.eks bygg og anlegg.
  • Ønsker å kunne ta ut rapporter på ulike prosjekter - f.eks i forhold til inntjening og lønnsomhet.

Under vises de forskjellige valgene for prosjekt i Fiken:

1. Opprette prosjekter

Etter at modul er aktivert opprettes nye prosjekter under Oversikt -> Prosjekt. Her finnes det også en oversikt over eksisterende prosjekter.

wTQKCRkvBmPti3hhUe_cteZxHHxdd7RFww.png

Fiken foreslår automatisk neste ledige prosjektnummer, men dette kan overstyres. Tilsvarende kan du knytte kunde til prosjekt (dersom det er prosjekt som gjøres for en kunde), men dette er ikke et obligatorisk felt.

2. Sende faktura/registrere inntekt på et prosjekt

Dersom du ønsker å sende en faktura som skal knyttes til et prosjekt velges det aktuelle prosjektet ved opprettelse av faktura. Tilsvarende felt finnes under menyvalget Salg -> Register annet salg. Dersom prosjektet er knyttet mot en kunde får du tilgang til å opprette faktura fra prosjektsiden med prosjekt preutfylt.

mjUDmLIwc7USPL7VN4eRWDiAW9cs0_MDSQ.png

Dette fører til at inntektene merkes med dette prosjektet.

W-UUDcteq7Li9oMDyvwp-1qy5-vCblT6iQ.png

Prosjektnummer vil også havne på faktura.

0dfVbe_vp-lcgFpZmABb5iOtAztc9QwykQ.png

3. Registrere kjøp på et prosjekt

Dersom du har gjort et kjøp som skal knyttes til ett prosjekt velges dette under feltet "Prosjekt" på Kjøp -> Nytt kjøp. Dersom prosjektet er knyttet mot en kunde får du tilgang til å opprette kjøp fra prosjektsiden med prosjekt preutfylt.

Og-7M02yb0Kf2YK4IZQlBiEzQc6Bic28dg.png

4. Registrere kjøp på flere prosjekter

Dersom du har gjort et kjøp som skal knyttes til flere prosjekt velges dette under feltet "Prosjekt" på Kjøp -> Nytt kjøp. Du velger da å knytte selve kjøpet og alle linjene til ett av prosjektene. Dersom prosjektet er knyttet mot en kunde får du tilgang til å opprette kjøp fra prosjektsiden med prosjekt preutfylt.

Og-7M02yb0Kf2YK4IZQlBiEzQc6Bic28dg.png

Etter at du har opprettet kjøpet klikker du på Vis bokføring.

Så velger du Endre merkelapper.

iEQY1X0T5AX5WWDQRGYh06sy9PMOkMjn5A.png

Der kan du sette de forskjellige linjene på forskjellige prosjekter.

bpqb5EuDtovOrLDm2_t6hUBxeABBuKe94w.png

5. Sette eksisterende postering opp mot et prosjekt eller flere prosjekter

Dersom det er andre ting enn kjøp/salg som skal knyttes til et prosjekt (eller du ønsker å knytte eksisterende føringer til et prosjekt) kan dette gjøres gjennom å hente aktuell transaksjon/føring fra Oversikt -> Transaksjoner. Gjennom å velge endre merkelapper kan eksisterende fjernes eller nye legges til. Dette kan gjøres for en eller flere av linjene på posteringen.

iEQY1X0T5AX5WWDQRGYh06sy9PMOkMjn5A.png

bpqb5EuDtovOrLDm2_t6hUBxeABBuKe94w.png

6. Ta ut et prosjektregnskap

Du kan filtrere på prosjekt på følgende oversikter i Fiken:

  • Resultatregnskap
  • Saldobalanse
  • Hovedbok
  • Transaksjonsdetaljer

I tillegg kommer prosjekt med om du eksporterer regnskapet til Excel under Foretak -> Eksport av regnskap (under fliken posteringer). Det vanligste og enkleste for å få en oversikt er å velge Oversikt -> Resultatregnskap og aktuelt prosjekt:

diFR_aecGaKzMgv5eywLFZf7rR9lDqhGKw.png