Prosjekt er en en egen modul i Fiken som kan aktiveres under Oversikt -> Prosjekter. Denne er typisk egnet dersom du:

  • Er pålagt å levere et prosjektregnskap - f.eks til Innovasjon Norge.
  • Er i en bransje som jobber i prosjekter - f.eks bygg og anlegg.
  • Ønsker å kunne ta ut rapporter på ulike prosjekter - f.eks i forhold til inntjening og lønnsomhet.

Prosjektmodulen i Fiken er ment å dekke den vanligste og enkleste regnskapsføringen. Dersom du skal bruke prosjektet som grunnlag for innlevering eller støtte fra noen andre, så kan det være at du manuelt må legge til mer informasjon om prosjektet ved innleveringen. Her kan du lese et innlegg som gir en rask innføring i modulen: Orden i sysakene = Prosjekter i Fiken.

Under vises de forskjellige valgene for prosjekt i Fiken:

1. Opprette prosjekter

Etter at du har aktivert/bestilt modulen kan du opprette nye prosjekter under Oversikt -> Prosjekter. Her finnes det også en oversikt over eksisterende prosjekter.

Fiken foreslår automatisk neste ledige prosjektnummer, men dette kan overstyres. Tilsvarende kan du knytte kunde til prosjekt (dersom det er prosjekt som gjøres for en kunde), men dette er ikke et obligatorisk felt.

2. Legge til et prosjekt på en faktura

Hvis du ønsker å legge til et prosjekt på en faktura du oppretter i Fiken gjør du dette under Salg -> Ny faktura, etter at du har valgt kunde:

Dette fører til at inntektene merkes med dette prosjektet:

Informasjon om at dette salget er knyttet til et prosjekt kommer også med på fakturaen:

3. Registrere annen inntekt på et prosjekt

Hvis du ønsker å knytte en inntekt til et prosjekt velger du det aktuelle prosjektet når du oppretter salget under Salg -> Register annet salg:

Dette fører til at inntektene merkes med dette prosjektet:

4. Registrere kjøp på et prosjekt

Dersom du har gjort et kjøp som skal knyttes til ett prosjekt velges dette under feltet "Prosjekt" på Kjøp -> Nytt kjøp:

5. Registrere kjøp på flere prosjekter

Hvis du har gjort et kjøp som skal knyttes til flere prosjekter legger du først til det første prosjektet på et kjøp som forklart i eksempelet over (4. Registrere kjøp på et prosjekt).

Etter at du har opprettet kjøpet klikker du på "Vis bokføring":

Så velger du "Endre merkelapper":

Der kan du sette de forskjellige linjene på forskjellige prosjekter:

6. Knytte en eksisterende postering opp mot et prosjekt eller flere prosjekter

Dersom det er andre ting enn kjøp/salg som skal knyttes til et prosjekt (eller du ønsker å knytte eksisterende føringer til et prosjekt) kan dette gjøres gjennom å hente aktuell transaksjon/føring fra Oversikt -> Transaksjoner. Gjennom å velge endre merkelapper kan eksisterende fjernes eller nye legges til. Dette kan gjøres for en eller flere av linjene på posteringen:

7. Ta ut et prosjektregnskap

Du kan filtrere på prosjekt på følgende oversikter i Fiken:

  • Resultatregnskap
  • Saldobalanse
  • Hovedbok
  • Transaksjonsdetaljer

I tillegg kommer prosjekt med om du eksporterer regnskapet til Excel under Foretak -> Eksport av regnskap (under fliken posteringer). Det vanligste og enkleste for å få en oversikt er å velge Oversikt -> Resultatregnskap og aktuelt prosjekt: