Regnskapet i Fiken genereres automatisk basert på kjøp og salg du legger inn i løpet av året. Når du er ferdig med dette kan regnskapet avsluttes. For et enkeltpersonforetak foregår årsavslutningen i tre enkle trinn, som du kan se oppsummert i denne videoen, eller se forklart steg for steg lenger ned i artikkelen.

Steg 1 av 3: Årsavslutning

Fiken har en egen veiviser som leder deg gjennom de viktigste/vanligste kontrollpunktene i avslutningen. Funksjonen finnes under Annet -> Årsavslutning:

Når du klikker på "Lukk regnskapet", vil du komme til noen kontrollpunkter du må se gjennom:

Dersom du stopper opp på et kontrollpunkt viser vi her steg for steg hvordan du kan feilsøke. 


Når alle kontrollpunkter er grønne, kan du trykke "Avslutt regnskapsåret 2020":

Steg 2 av 3: Oversending av Næringsoppgaven

Etter at du har foretatt en årsavslutning er tallene dine klare for å sendes fra Fiken til Altinn. Dette gjør du gjennom en egen modul kalt «Næringsoppgave», som du kan finne under Annet -> Årsavslutning: 

Først må du bekrefte at du ønsker å bestille utfylling og innsending av Næringsoppgave 1 fra Fiken:

Bekreft bestillingen:

Du skal da komme til bildet du ser under (NB! Skatteetaten vil fra neste år ha en helt ny type næringsoppgave. Noen veldig få foretak får automatisk denne nye oppgaven allerede i år. Hvis visningen er annerledes hos deg, skyldes det at du er automatisk valgt ut til å ha denne nye typen næringsoppgave. Les mer om den her: Ny skattemelding/næringsoppgave for enkeltpersonforetak våren 2021).
Klikk "Opprett nytt utkast" for å opprette et utkast til utfylling av Næringsoppgave 1 basert på det du har ført i Fiken gjennom året. Merk at ingenting blir sendt til Altinn før du eksplisitt gjør en innsending. 

Du ser først en oversikt over hvilke tall fra regnskapet ditt i Fiken som blir ført på hvilke poster i Altinn:

Litt avhengig av størrelsen på regnskapet ditt kan det være ganske mange poster som skal fylles ut, og Fiken sørger gjennom Næringsoppgave-modulen for at dette blir riktig utfylt i Altinn for deg. 

Når du klikker på «Fortsett til tilleggskjema og Altinn-innsending» får du mulighet til å legge ved eventuelle tilleggsskjemaer:

Som eier av et enkeltpersonforetak skal du legge ved skjema RF-1224

Her trenger du vanligvis bare å fylle ut feltet «Beskrivelse av næring» for å angi hva slags virksomhet du driver. Dette feltet brukes ikke til noe spesielt, og det er derfor ikke veldig viktig hva du skriver her. Fiken har fylt ut de andre feltene i skjemaet for deg, så du kan trykke «Legg skjema til næringsoppgaven»:

Når du har lagt til de tilleggsskjemane du vil, klikker du «Vis oppsummering og send til Altinn»:

Du får da se en oversikt over alle postene som blir fylt ut i næringsoppgaven i Altinn, og hvilke skjemaer som sendes med som vedlegg.

Når du har sett gjennom og er fornøyd, klikker du «Send oppgave til Altinn»:

Du vil nå bli bedt om å logge inn på Altinn. Dersom dette er første gang du skal koble opp Fiken mot Altinn, eller du opplever problemer med innloggingen, kan du lese Tilkobling til Altinn.

Steg 3 av 3: Innlevering av Skattemeldingen (Selvangivelsen)

Etter at næringsoppgaven og andre skjema er sendt inn i forrige punkt vil de ligge ferdig utfylt på Altinn som vedlegg til din personlige skattemelding (RF-1030). Du kontrollerer da bare dine personlige forhold inne på Altinn (som f.eks. private lån, vanlig lønn og barnehagefradrag) og sender inn skattemeldingen sammen med den ferdigutfylte informasjonen fra Fiken. 

Husk at du også kan melde deg på et gratis nettbasert kurs der vi går gjennom alle stegene i denne veiledningen. Da vil du også få anledning til å få svar på det du lurer på underveis. Meld deg på her.

Mer informasjon