Regnskapet i Fiken genereres automatisk basert på kjøp og salg du legger inn i løpet av året. Når du er ferdig med dette kan regnskapet avsluttes. For et enkeltpersonforetak foregår årsavslutningen i tre enkle trinn, som du kan se oppsummert i denne videoen, eller se forklart steg for steg lenger ned i artikkelen.

Steg 1 av 3: Årsavslutning

Fiken har en egen veiviser som leder deg gjennom de viktigste/vanligste kontrollpunktene i avslutningen. Funksjonen finnes under Annet -> Årsavslutning:

Når du klikker på "Lukk regnskapet", vil du komme til noen kontrollpunkter du må se gjennom:

Kontrollpunkter:

 • Hovedbok: Alle tidligere år må være avsluttet. Dvs at du ikke kan gjøre årsavslutning for 2019, før du har lukket alle tidligere regnskapsår siden oppstarten i Fiken.

  Jeg har spørsmål om hovedboken
  • Hvis du har satt feil oppstartsdato, kan du lese mer om hvordan du kan endre dette her: Oppstartsdato.

 • Mva-meldinger: Hvis du er mva-registrert, må alle mva-meldingene for 201 være sendt inn. Selv om du har sendt inn mva-meldinger direkte i Altinn, må du allikevel registrere i Fiken at de er innsendte.

  Jeg har spørsmål om mva-meldinger

 • MVA: Dette punktet henger sammen det det over. Når mva-meldinger er opprettet for hele året så "tømmes" alle momsrelaterte regnskapskontoer, slik at saldo blir 0.

  Jeg har spørsmål om MVA
  • Det eneste unntaket er om du har gjort en fri postering rett mot en momsrelatert konto. Denne må du da annullere eller korrigere før du kan avslutte regnskapet.

 • Eiendeler og avskrivning: Regnskapskontoer og eiendelsregister bør stemme overens. I praksis betyr dette at dersom du har et beløp på en eiendelskonto i regnskapet bør denne også registreres som en eiendel i eiendelsmodulen (slik at vi kan hjelpe deg med avskriving og riktig innsending).

  Jeg har spørsmål om eiendeler og avskrivning

 • Resultat og balanse: Underskudd/overskudd må regnskapsføres som en del av avslutningen. Fiken kommer her med forslag til hvordan dette gjøres. I praksis er det bare én måte å gjøre dette på for enkeltpersonforetak, slik at du ikke trenger å endre på Fikens forslag.

 • Privatkontoer: Hvis du har registrert noe mot privatkontoene er det vanlig å "tømme" disse kontoene mot foretakets opptjente egenkapital. Privatkontoene brukes for å føre når du har tatt ut eller satt inn penger til foretaket, når du har lagt ut for noe privat, eller når du har gjort private kjøp fra foretakets bankkonto. Gjennom å velge Ja her vil Fiken tømme disse kontoene for deg.

Når alle kontrollpunkter er grønne, kan du trykke "Avslutt regnskapsåret 2019":

Steg 2 av 3: Oversending av Næringsoppgaven

Etter at du har foretatt en årsavslutning er tallene dine klare for å sendes fra Fiken til Altinn. Dette gjør du gjennom en egen modul kalt «Næringsoppgave», som du kan finne under Oversikt -> Næringsoppgave eller under Annet -> Årsavslutning: 

Først må du bekrefte at du ønsker å bestille utfylling og innsending av Næringsoppgave 1 fra Fiken:

Bekreft bestillingen:

Klikk "Opprett nytt utkast" her. Merk at ingenting blir sendt til Altinn før du eksplisitt gjør en innsending, nå i første omgang oppretter du bare et utkast til utfylling av Næringsoppgave 1 basert på det du har ført i Fiken gjennom året:

Du ser først en oversikt over hvilke tall fra regnskapet ditt i Fiken som blir ført på hvilke poster i Altinn:

Litt avhengig av størrelsen på regnskapet ditt kan det være ganske mange poster som skal fylles ut, og Fiken sørger gjennom Næringsoppgave-modulen for at dette blir riktig utfylt i Altinn for deg. 

Når du klikker på «Fortsett til tilleggskjema og Altinn-innsending» får du mulighet til å legge ved eventuelle tilleggsskjemaer:

Som eier av et enkeltpersonforetak skal du legge ved skjema RF-1224

Her trenger du vanligvis bare å fylle ut feltet «Beskrivelse av næring» for å angi hva slags virksomhet du driver. Dette feltet brukes ikke til noe spesielt, og det er derfor ikke veldig viktig hva du skriver her. Fiken har fylt ut de andre feltene i skjemaet for deg, så du kan trykke «Legg skjema til næringsoppgaven»:

Når du har lagt til de tilleggskjemane du vil, klikker du «Vis oppsummering og send til Altinn»:

Du får da se en oversikt over alle postene som blir fylt ut i næringsoppgaven i Altinn, og hvilke skjemaer som sendes med som vedlegg.

Når du har sett gjennom og er fornøyd, klikker du «Send oppgave til Altinn»:

Du vil nå bli bedt om å logge inn på Altinn. Dersom dette er første gang du skal koble opp Fiken mot Altinn, eller du opplever problemer med innloggingen, kan du lese Tilkobling til Altinn.

Steg 3 av 3: Innlevering av Skattemeldingen (Selvangivelsen)

Etter at næringsoppgaven og andre skjema er sendt inn i forrige punkt vil de ligge ferdig utfylt på Altinn som vedlegg til din personlige skattemelding (RF-1030). Du kontrollerer da bare dine personlige forhold inne på Altinn (som f.eks. private lån, vanlig lønn og barnehagefradrag) og sender inn skattemeldingen sammen med den ferdigutfylte informasjonen fra Fiken. 

Husk at du også kan melde deg på et gratis nettbasert kurs der vi går gjennom alle stegene i denne veiledningen. Da vil du også få anledning til å få svar på det du lurer på underveis. Meld deg på her.

Mer informasjon