Regnskapet i Fiken genereres automatisk basert på alle kjøp og salg du legger inn i løpet av året. Når du er ferdig med dette kan regnskapsåret avsluttes. For aksjeselskap og NUF foregår årsavslutningen i fire steg, du kan klikke på hvert enkelt steg under for å lese mer.

Husk at du også kan melde deg på et gratis nettbasert kurs der vi går gjennom alle stegene i denne veiledningen. Da vil du også få anledning til å få svar på det du lurer på underveis. Meld deg på her.

Steg 1 av 4: Årsavslutning

Basert på kjøpene og salgene du har lagt inn fortløpende har Fiken automatisk laget et regnskap for deg. Når du skal avslutte et regnskapsår tar Fiken deg gjennom en kort guide for å sjekke at du ikke har noen logiske feil i regnskapet og ber deg legge inn hva som skal skje med overskuddet eller underskuddet ditt. Dette finner du under Annet->Årsavslutning. Klikk på "Lukk regnskapet for 2019":

Du vil nå komme til en oversikt der Fiken tar deg gjennom noen kontrollpunkter. 

Dersom du stopper opp på et kontrollpunkt viser vi her steg for steg hvordan du kan feilsøke. 


Når alle kontrollpunkter er grønne, kan du trykke "Avslutt regnskapsåret 2020":

Steg 2 av 4: Oversending av næringsoppgaven

Etter at du har foretatt en årsavslutning er regnskapstallene dine klare for å sendes fra Fiken til Altinn. Dette gjør du gjennom en egen modul kalt "Næringsoppgave", som du kan finne under Oversikt -> Næringsoppgave eller under Annet -> Årsavslutning. 

Du må først lese en beskrivelse av hva modulen gjør og bekrefte at du ønsker å bestille den:

Bekreft bestillingen:

Klikk "Opprett nytt utkast" her. Merk at ingenting blir sendt til Altinn før du eksplisitt gjør en innsending, nå i første omgang oppretter du bare et utkast til utfylling av Næringsoppgave 2 basert på det du har ført i Fiken gjennom året:

Deretter vil du se en oversikt over hvilke tall fra regnskapet ditt i Fiken som blir ført på hvilke poster i Næringsoppgaven:

Litt avhengig av hvor komplisert regnskapet ditt er, kan det være ganske mange poster som skal fylles ut. Fiken sørger gjennom Næringsoppgaven for at dette blir riktig utfylt i Altinn for deg. 

Når du klikker på "Fortsett til tilleggskjema og Altinn-innsending" får du mulighet til å legge ved nødvendige tilleggsskjemaer:

Når du har lagt til de nødvendige tilleggsskjemane, klikker du «Vis oppsummering og send til Altinn». Du får da se en oversikt over alle postene som blir fylt ut i næringsoppgaven i Altinn, og hvilke skjemaer som sendes med som vedlegg. 

Når du har sett gjennom og er fornøyd, klikker du "Send oppgave til Altinn":

Steg 3 av 4: Innlevering av skattemeldingen (selvangivelsen)

Etter at skjema er sendt fra Fiken ligger de ferdigutfylt og klar til signering i Altinn (du må altså aktivt signere de i Altinn selv om de er sendt fra Fiken). 

Steg 4 av 4: Oversending og innlevering av årsregnskapet

Aksjeselskap må også levere årsregnskap til Brønnøysund. Modulen for næringsoppgave inkluderer opprettelse av årsregnskap, som du kan gjøre fra Oversikt -> Årsregnskap. Fiken gir da også forslag til noter basert på regnskapet ditt. Også dette kan sendes direkte fra Fiken til Altinn

Les gjerne mer her.

Mer informasjon