Regnskapet i Fiken genereres automatisk basert på alle kjøp og salg du legger inn i løpet av året. Når du er ferdig med dette kan regnskapsåret avsluttes. For aksjeselskap og NUF foregår årsavslutningen i fire steg, du kan klikke på hvert enkelt steg under for å lese mer.

Husk at du også kan melde deg på et gratis nettbasert kurs der vi går gjennom alle stegene i denne veiledningen. Da vil du også få anledning til å få svar på det du lurer på underveis. Meld deg på her.

Steg 1 av 4: Årsavslutning

Basert på kjøpene og salgene du har lagt inn fortløpende har Fiken automatisk laget et regnskap for deg. Når du skal avslutte et regnskapsår tar Fiken deg gjennom en kort guide for å sjekke at du ikke har noen logiske feil i regnskapet og ber deg legge inn hva som skal skje med overskuddet eller underskuddet ditt. Dette finner du under Annet->Årsavslutning. Klikk på "Lukk regnskapet for 2019":

Du vil nå komme til en oversikt der Fiken tar deg gjennom noen kontrollpunkter. Disse er forklart lenger ned i artikkelen.

Kontrollpunkter:

 • Hovedbok: Alle tidligere år må være avsluttet. Dvs at du ikke kan gjøre årsavslutning for 2019, før du har lukket alle tidligere regnskapsår siden oppstarten i Fiken. Hvis du har satt feil oppstartsdato, kan du lese mer om hvordan du kan endre dette her: Oppstartsdato.
 • Aksjekapital: Alle aksjeselskaper må ha minimum 30.000 kr i aksjekapital og Fiken kontrollerer her om du har registrert inn dette i regnskapet. (Gjelder ikke for NUF)
 • Bilag: Fiken sjekker i innboksen din om du har har lastet opp bilag for året som du ikke har registrert som kjøp eller salg enda.
 • Kjøp: Her sjekker vi i kjøpsoversikten om det er noen gamle kjøp som du kanskje har glemt å registrere betalingen på.
 • Salg: Her sjekker vi i salgsoversikten om det er noen gamle salg som du kanskje har glemt å registrere innbetalingen på.
 • Kontantbeholdning: Fiken sjekker hva som er ført mot kontanter og kommer med forksjellige forslag til deg basert på regnskapet ditt: Les mer om dette her. 
 • Mva-meldinger: Hvis du er mva-registrert, må alle mva-oppgavene for 2019 være sendt inn. Selv om du har sendt inn mva-oppgaver direkte i Altinn, må du allikevel registrere de som innsendt i Fiken. Du kan lese mer om forhold rundt mva-registrering om mva-oppgaver her: Moms - Enkelt forklart.
 • MVA: Dette punktet henger sammen det det over. Når mva-meldinger er opprettet for hele året så "tømmes" alle momsrelaterte regnskapskontoer, slik at saldo blir 0. Det eneste unntaket er om du har gjort en fri postering rett mot en momsrelatert konto. Denne må du da annullere eller korrigere før du kan avslutte regnskapet.
 • Eiendeler og avskrivning: Regnskapskontoer og eiendelsregister bør stemme overens. I praksis betyr dette at dersom du har et beløp på en eiendelskonto i regnskapet bør denne også registreres som en eiendel i eiendelsmodulen (slik at vi kan hjelpe deg med avskriving og riktig innsending). Les mer om hvilke feil som kan oppstå her: Eiendeler og avskrivning // Feilmeldinger ved årsavslutning.
 • Fremførbart underskudd: Første år du avslutter i Fiken kan du legge inn ett eventuelt fremførbart underskudd fra tidligere her.
 • Resultat og balanse: Underskudd/overskudd må regnskapsføres som en del av avslutningen. Ved overskudd må du beregne eventuell skatt og legge inn hvor mye som skal tas ut i utbytte. Du kan legge inn de tallene som er riktige for deg så vil Fiken komme med forslag til hvordan selve posteringen gjøres.

Steg 2 av 4: Oversending av næringsoppgaven

Etter at du har foretatt en årsavslutning er regnskapstallene dine klare for å sendes fra Fiken til Altinn. Dette gjør du gjennom en egen modul kalt "Næringsoppgave", som du kan finne under Oversikt -> Næringsoppgave eller under Annet -> Årsavslutning. 

Du må først lese en beskrivelse av hva modulen gjør og bekrefte at du ønsker å bestille den:

Bekreft bestillingen:

Klikk "Opprett nytt utkast" her. Merk at ingenting blir sendt til Altinn før du eksplisitt gjør en innsending, nå i første omgang oppretter du bare et utkast til utfylling av Næringsoppgave 2 basert på det du har ført i Fiken gjennom året:

Deretter vil du se en oversikt over hvilke tall fra regnskapet ditt i Fiken som blir ført på hvilke poster i Næringsoppgaven:

Litt avhengig av hvor komplisert regnskapet ditt er, kan det være ganske mange poster som skal fylles ut. Fiken sørger gjennom Næringsoppgaven for at dette blir riktig utfylt i Altinn for deg. 

Når du klikker på "Fortsett til tilleggskjema og Altinn-innsending" får du mulighet til å legge ved nødvendige tilleggsskjemaer:

Når du har lagt til de nødvendige tilleggsskjemane, klikker du «Vis oppsummering og send til Altinn». Du får da se en oversikt over alle postene som blir fylt ut i næringsoppgaven i Altinn, og hvilke skjemaer som sendes med som vedlegg. 

Når du har sett gjennom og er fornøyd, klikker du "Send oppgave til Altinn":

Steg 3 av 4: Innlevering av skattemeldingen (selvangivelsen)

Etter at skjema er sendt fra Fiken ligger de ferdigutfylt og klar til signering i Altinn (du må altså aktivt signere de i Altinn selv om de er sendt fra Fiken). 

Steg 4 av 4: Oversending og innlevering av årsregnskapet

Aksjeselskap må også levere årsregnskap til Brønnøysund. Modulen for næringsoppgave inkluderer opprettelse av årsregnskap, som du kan gjøre fra Oversikt -> Årsregnskap. Fiken gir da også forslag til noter basert på regnskapet ditt. Også dette kan sendes direkte fra Fiken til Altinn

Les gjerne mer her.

Mer informasjon