Hvis foretaket kjøper en bil er det vanlig at noe betales direkte fra driftskontoen, mens deler av beløpet finansieres ved et låneopptak der pengene aldri kommer inn på driftskontoen til foretaket.

Under følger et forslag til hvordan du kan regnskapsføre et billån foretaket har tatt opp. Vi tar her utgangspunkt at bilen kostet 250.000 kr, hvorav 100.000 er lån, og 150.000 kr er fra penger betalt fra driftskontoen. 

Dersom billånet derimot blir betalt til din bankkonto før det betales videre til bilselger, kan du registrere opptaket av lån som vist her.

1. Først registrerer vi selve kjøpet av bilen under Kjøp -> Nytt kjøp. Legg da inn hele kjøpesummen på 250.000 kr, men registrer kun 150.000 kr som betalt.

2. Så må det registreres at foretaket har tatt opp 100.000 kr i lån og at dette har blitt brukt til å betale bilen. Det gjør du under Annet -> Fri postering.

3. Sett kjøpet som "oppgjort uten betaling" via Kjøp -> Kjøpsoversikt ved å klikke deg inn på det aktuelle kjøpet.

4. Nedbetaling og renter på lånet kan senere føres som vist her: Låneopptak og nedbetaling (lån skyldig til andre).

5. På slutten av året må det foretas avskrivninger på bilen. Les gjerne mer her: Eiendeler og avskrivning.