Fiken beregner automatisk ut hvor mye du skal betale i feriepenger til dine ansatte basert på hvor mye du betalte ut i lønn til de i fjor. 

Dersom du har ført lønn for i fjor på de ansatte i Fiken kan du gå til pkt. 2.

1. Registrer grunnlaget for feriepengeutbetalingen

Dette må du bare gjøre dersom du ikke brukte Fiken året før. 

Dette kan du gjøre ved å gå til Lønn->Ansatte->Aktuell person->Rediger Arbeidsforhold. Du legger der inn opptjente feriepenger for i fjor. Dette kan du også gjøre for tidligere ansatte som ikke lengre skal ha lønn, men har feriepenger tilgode.

2. Legg til feriepengene på lønnsutbetalingen

Gå til Lønn->Lønnsutbetaling og "Ny lønnsutbetaling".

På lønnsutbetalingen beholder du de faste lønnslinjene (og eventuelle utlegg dersom du ønsker). Husk at dato skal være samme dato du faktisk betaler ut feriepenger.

Klikk på "Ny lønnslinje" når du har opprettet lønnsutbetalingen for å legge til feriepenger:

3. Utbetaling av feriepenger

Marker eventuelt først for tidligere ansatte dersom de som skal ha feriepenger har sluttet i selskapet, og klikk på "Utbetaling av feriepenger":

Fiken legger da til korrekte feriepenger.

4. Trekk i lønn for ferie 

Opprett en ny lønnslinje der du legger til den summen du betaler mindre i vanlig lønn til den ansatte for denne måneden:

Nå kan du opprette a-meldingen på vanlig måte og sende den til Altinn.

Mer informasjon

  • Arbeidsforhold: Forklaring på hvordan du legge inn arbeidsforhold på en ansatt.
  • Opprette en lønnsutbetaling: Her kan du se hvordan du oppretter en lønnsutbetaling og sender a-melding til Altinn
  • Skattekort: Under Lønn->Ansatte kan du klikke "Hent skattekort" for å hente skattekort automatisk fra Altinn.
  • Arbeidsgiveravgift og skatt: Under Lønn->Betaling av skatt og aga viser Fiken automatisk all relevant betalingsinformasjon. 
  • Vi har et eget nettbasert kurs om lønn som du kan melde deg på her: Webinar.