Fiken beregner automatisk ut hvor mye du skal betale i feriepenger til dine ansatte basert på hvor mye du betalte ut i lønn til de i fjor. 

Dersom du har ført lønn for i fjor på de ansatte i Fiken kan du gå til pkt. 2.

1. Dersom du ikke brukte Fiken i fjor må du først registrere inn grunnlaget for feriepengeutbetalingen. 

Dette kan du gjøre ved å gå til Lønn->Ansatte->Aktuell person->Rediger Arbeidsforhold. Du legger der inn opptjente feriepenger for i fjor. Dette kan du også gjøre for tidligere ansatte som ikke lengre skal ha lønn, men har feriepenger tilgode.

2. Gå til Lønn->Lønnsutbetaling-Ny lønnsutbetaling for å legge inn feriepengene på lønnsutbetalingen.

På lønnsutbetalingen beholder du de faste lønnslinjene (og eventuelle utlegg dersom du ønsker.)

Husk at dato skal være samme dato du faktisk betaler ut feriepenger.


3. Gå til  Utbetaling av feriepenger og velger Legg til feriepenger.

Marker eventuelt først for tidligere ansatte dersom de som skal ha feriepenger har sluttet i selskapet.


Fiken legger da til korrekte feriepenger.


4. Legg til ny lønnslinje for Trekk i lønn for ferie. 

Legg da til den summen du betaler mindre i vanlig lønn til den ansatte for denne måneden. Opprett så a-meldingen.