Fiken beregner automatisk ut hvor mye du skal betale i feriepenger til dine ansatte basert på hvor mye du betalte ut i lønn til de i fjor. 

Dersom du har ført lønn for i fjor på de ansatte i Fiken kan du gå til pkt. 2.

1. Grunnlag for feriepengeutbetaling

Dette må du bare gjøre dersom du ikke brukte Fiken året før. Dersom du brukte Fiken til å betale lønn i fjor så vet Fiken automatisk hva som skal betales i feriepenger.

Dette kan du gjøre ved å gå til Lønn -> Ansatte, klikk på aktuell person og velg "Rediger arbeidsforhold". Du legger der inn opptjente feriepenger for i fjor. Dette kan du også gjøre for tidligere ansatte som ikke lengre skal ha lønn, men har feriepenger tilgode.

2. Utbetaling av feriepenger

Når du skal betale ut feriepenger kan dette gjøres på to forskjellige måter avhengig av om den ansatte har fastlønn eller timebetaling.

Timebetaling

Gå på Lønn -> Lønnsutbetaling og "Ny lønnsutbetaling". Marker eventuelt først for tidligere ansatte dersom de som skal ha feriepenger har sluttet i selskapet, og klikk på "Utbetaling av feriepenger":

Fiken legger da til korrekte feriepenger. 

Hvis den ansatte også skal få timelønn fra foretaket i denne utbetalingen, kan du legge til en egen lønnstype for timelønn.

Fastlønn

Gå til Lønn -> Lønnsutbetaling og "Ny lønnsutbetaling". På lønnsutbetalingen beholder du de faste lønnslinjene (og eventuelle utlegg dersom du ønsker). Når den ansatte har fastlønn skal lønnsutbetalingen ha minimum tre linjer.

1. Fastlønn

Fastlønnen vil komme opp automatisk. Her skal du ikke endre noe

2. Trekk i lønn for ferie 

Opprett en ny lønnslinje der du legger til den summen (med negativt fortegn) du betaler mindre i vanlig lønn til den ansatte for uttak av ferie. Denne avregningen kan være litt forskjellig. Men utgangspunktet er at du ved 10,2% feriepenger trekker for 25/26 av en fastmånedslønn. Mens ved 12% trekker 30/26 av en fastmånedslønn (I eksempelet her blir det 40.000/26*30 = 46.153,85 kr)

3. Feriepenger

Marker eventuelt først for tidligere ansatte dersom de som skal ha feriepenger har sluttet i selskapet, og klikk på "Utbetaling av feriepenger":

Fiken legger til korrekte feriepenger: 

Du kan sjekke på den ansatte at korrekte feriepenger har blitt lagt til:

Hvis du vil angi manuelt hvor mye en ansatt skal ha utbetalt i feriepenger (i tillegg til eller istedenfor Fikens beregning), kan du opprette en lønnslinje for feriepenger ved å klikke på "Ny lønnslinje" når du har opprettet lønnsutbetalingen og der velge "Feriepenger".

4. Eventuell korreksjon i skattetrekk

Noen ganger kan det være nødvendig å korrigere på skattetrekket. Dersom du får en advarsel som vist under her, klikker du på knappen så korrigerer fiken dette automatisk.

For å se en oversikt over hvor mye hver ansatt har opptjent og til gode i feriepenger, kan du gå til Lønn -> Feriepengeliste.

Ofte stilte spørsmål

Må de ansatte skatte av feriepenger?

Alle feriepenger er skattepliktige. Det vil si at den ansatte må skatte av alle feriepenger. Men feriepenger som opptjenes ett år og betles ut neste år er trekkfrie. Det vil si at det ikke trekkes noe skatt direkte fra utbetalingen, men dette kalkuleres sammen i skatteoppgjøret. Feriepenger som betales ut samme år som de er opptjent, er derimot trekkpliktige.

 

Mer informasjon

  • Feriepengeliste: Mer om hva feriepengelisten viser.
  • Arbeidsforhold: Forklaring på hvordan du legge inn arbeidsforhold på en ansatt.
  • Opprette en lønnsutbetaling: Her kan du se hvordan du oppretter en lønnsutbetaling og sender a-melding til Altinn
  • Skattekort: Under Lønn->Ansatte kan du klikke "Hent skattekort" for å hente skattekort automatisk fra Altinn.
  • Arbeidsgiveravgift og skatt: Under Lønn->Betaling av skatt og aga viser Fiken automatisk all relevant betalingsinformasjon. 
  • Vi har et eget nettbasert kurs om lønn som du kan melde deg på her: Webinar.