Nyetablerte enkeltpersonforetak skal vanligvis ikke legge inn en inngående balanse. De fleste nye enkeltpersonforetak kan derfra bare la denne stå tom.

Unntaket fra denne regelen er hvis du har en bankkonto tilknyttet foretaket som det står penger på i det du starter med regnskapet i Fiken. Hvis du for eksempel starter foretaket med 10.000 på bankkonto, så må du legge inn dette på regnskapskontoen for denne bankkontoen.

Inngående balanse er egentlig ikke nødvendig før du gjør første årsavslutning i Fiken, men vi anbefaler å legge dette inn så snart det er praktisk mulig. Du kan altså starte med andre ting i Fiken som å sende faktura før den inngående balansen legges inn.

Opprette inngående balanse

1. Opprett selskapets bankkontoer gjennom Foretak -> Bankkontoer.

2. Velg Annet -> Inngående balanse.

3. Her velger du dato for regnskapsstart i Fiken.

4.Du får nå opp et bilde der du kan legge til de forskjellige kontoene du må ha med i den inngående balansen:

5. Det er egne hurtigvalg for de vanligste valgene som "Registreringsgebyr foretaksregisteret" og "Startsaldo på bankkonto." Disse er tilstrekkelige for de aller fleste, men du kan også bruke "Legg til konto" hvis ingen av disse er dekkende.

6. Når alle linjene er lagt inn velger du "Fullfør inngående balanse". Den inngående balansen er nå regnskapsført og du er ferdig. Hva du skal legge inn avhenger av ditt regnskap, men de aller fleste skal legge inn:

  • Registreringsgebyr foretaksregisteret (2 250 kroner i 2020).
  • Startsaldo bankkonto: Her legger du inn det du starter med på bankkonto ved etablering. Du legger også inn her hvis du har en egen konto som du kun bruker til foretaket (og ikke privat).

Mer informasjon


Du kan også kontakte Fiken på kontakt@fiken.no dersom du trenger hjelp. For at vi skal kunne hjelpe deg best mulig er det fint om du:

  • Beskriver problemet godt.
  • Legger ved skjermbilde(r) av hvor det stopper opp.