Nyetablerte aksjeselskap må legge inn en inngående balanse i regnskapet (også kalt åpningsbalanse). Den inngående balansen er startsummen i Fiken for regnskapskontoene ved etablering av selskapet. Dersom du starter med 30 000 på bankkonto skal dette for eksempel inn på regnskapskontoen for denne bankkontoen.

Inngående balanse er ikke nødvendig før du gjør første årsavslutning i Fiken, men vi anbefaler å legge dette inn så snart det er praktisk mulig. Du kan altså starte med andre ting i Fiken som å sende faktura før den inngående balansen legges inn.

Opprette inngående balanse

1. Opprett selskapets bankkontoer gjennom Foretak -> Bankkontoer

2. Velg Annet -> Inngående balanse. Når du har et nyoppstartet selskap skal normalt oppstartsdatoen være den samme som etableringsdatoen.

3. Du får nå opp et bilde der du kan legge til de forskjellige kontoene du må ha med i den inngående balansen: 

4. Det er egne hurtigvalg for de vanligste valgene som "Registreringsgebyr foretaksregisteret" og "Innbetaling av aksjekapital." Disse er tilstrekkelige for de aller fleste, men man kan også bruke "Legg til konto" hvis ingen av disse er dekkende. Under ser du et eksempel for "Innbetaling av aksjekapital" der du fyller inn beløp og konto pengene er satt inn på:


6. Når alle linjene er lagt inn velger du "Fullfør inngående balanse". Den inngående balansen er nå regnskapsført og du er ferdig. Hva du skal legge inn avhenger av ditt regnskap, men de aller fleste skal legge inn:

  • Innbetaling aksjekapital (minimum 30 000 kroner).
  • Registreringsgebyr foretaksregisteret (5570 kroner i 2020).
  • Eventuelle utgifter til revisor eller advokat.

Mer informasjon


Du kan også kontakte Fiken på kontakt@fiken.no dersom du trenger hjelp. For at vi skal kunne hjelpe deg best mulig er det fint om du:

  • Beskriver problemet godt.
  • Legger ved skjermbilde(r) av hvor det stopper opp.