Foretak som går over fra et annet system må legge inn en inngående balanse i Fiken. Den inngående balansen viser hva som stod i selskapet ditt når du byttet over til Fiken og er nødvendig å legge inn for å få et helhetlig regnskap. Det er ikke nødvendig å legge inn den inngående balansen før du starter regnskapsføringen i Fiken, men det er lurt å legge den inn så fort du har den og senest før årsavslutningen.

Før du starter på selve den inngående balansen er det viktig at du er sikker på at du har korrekt dato for oppstart i Fiken. Du kan lese mer her om hvordan du setter korrekt oppstartsdato.


Steg 1 av 4: Hent ut rapporter fra det forrige systemet/regnskapsfører

For å legge inn den inngående balansen i Fiken trenger du en rapport som heter SAF-T. Regnskapsførere er pålagt å gi ut denne filen til deg og alle regnskapsprogrammer i Norge er pålagt å støtte en eksport av SAF-T.

Når du tar ut denne er det viktig at:

 • Dato er dagen før du starter med Fiken. Dersom du starter med Fiken 1.1.2020 skal rapporten hete SAF-T 2019.
 • Dersom overgangen er i forbindelse med et nytt regnskapsår (du starter 1.1. i Fiken) er det viktig at det gamle er avsluttet og helt ferdig før rapporten tas ut. Det innebærer for eksempel at et overskudd fra det gamle året føres over i det nye året i form av økt egenkapital. Dette skjer som regel en gang mellom mars og mai dersom du bruker regnskapsfører, det kan derfor ta litt tid før du får denne rapporten. 

Dersom du hadde en regnskapsfører kan du kontakte regnskapsfører for å få filen. Send gjerne denne teksten til regnskapsfører:

 • "I forbindelse med overgang til nytt regnskapsprogram har jeg behov for SAF-T fil for 2019 som jeg kan bruke til inngående balanse for 2020 i mitt nye program."

Sjekk her for guider om hvordan SAF-T kan hentes ut fra forskjellige systemer:

Steg 2 av 4: Last opp SAF-T filen i Fiken

Klikk på Annet -> Inngående balanse. I neste steg velger du hvilken dato du skal føre fullt regnskap i Fiken fra, klikk deretter på  "Gå videre". Det er viktig at alt som har skjedd i selskapet før denne datoen føres i det forrige regnskapssystemet og alt etter denne datoen føres i Fiken. 

I neste steg laster du SAF-T rapporten opp i Fiken som dokumentasjon:

Klikk deretter på "Gå videre".

Steg 3 av 4: Legg til kontoer

Når du har klikket på "Gå videre" kommer du til et bilde som viser alle utgående verdier fra det game systemet ditt.

Disse må nå legges inn som inngående verdier i Fiken. Det gjør du ved å klikke på "Legg til konto". Hver konto og hver sum fra det gamle systemet skal da legges inn tilsvarende i Fiken.

Hver konto og hver sum fra det gamle systemet skal da legges inn tilsvarende i Fiken. Start på den øverste linjen og jobb deg nedover. 


Fiken kommer i mange tilfeller med automatiske forslag, eller du kan velge manuelt

I rapporten her er øverste linje 1461 Innkjøpte varer. Klikk da på "Legg til konto og opprett en linje i Fiken som tilsvarer linjen fra det gamle programmet. 

 • Søk etter den samme kontoen som du har i rapporten under "Til (debet)". 
  • Regnskapssystemet du hadde tidligere kan ha litt ulike nummer på kontoene sammenlignet med det du finner i Fiken. Dette gjør ingenting, det letteste er da å finne en konto som ligner og som ikke er så langt unna tallet du har i rapporten din. Typisk kan de for eksempel ha litt forskjellig navn eller et litt annet tall. Du kan hele tiden søke under "Til (debet)" etter tekst eller tall for å se om du finner en konto som passer. 
  • Hvis du byttet til Fiken ved årsskifte er det kun kontoene mellom 1000-2999 du skal legge inn. Kontoer mellom 3000-9999 skal ikke legges inn. Hvis du går over til Fiken ved en annen dato skal du legge inn alle kontoer mellom 1000 og 9999. 
  • Sum på bankkonto skal inn på 1920:xx (søk på navnet på kontoen din). Dersom det ikke er en vanlig bankkonto kan den ligge under 1950:xx / 1960:xx.
  • Beløp kunder skylder deg skal inn på 1500:xx (søk på kundenavn).
  • Beløp du skylder leverandør skal inn på 2400:xx (søk på leverandørnavn).
 • Når du har funnet den riktige kontoen legger du inn tallet som står i rapporten. 
 • Klikk på Lagre.

Når du har lagt til den første linjen, så går du videre til neste linje og gjør tilsvarende på alle linjer i rapporten:

Dersom det finnes en sum på bankkonto, kundefordringer , eller leverandørgjeld i rapporten så kan du legge til disse fra de forskjellige fanene i importen:

Steg 4 av 4: Fullfør den inngående balansen

Når du har lagt inn alle linjene fra rapporten kan du kikke på summen i Fiken. Hvis denne ikke viser null kan det være to grunnet til dette.

 1. Rapporten du legger inn på grunnlag av er feil.
 2. Rapporten er korrekt, men du har lagt inn noe feil

Dersom du ikke finner ut av hvorfor det er feil her, så klikk på Hjelp->Spør Fiken og send en kort beskrivelse av problemet samt skjermbilde til support, så hjelpe vi deg videre med å finne ut av saken.

Dersom summen går i null så er du ferdig og klikker på "Fullfør inngående balanse" for å registrere den inngående balansen. 

Vanlige oppgaver

Jeg skal legge inn aksjekapitalen

Selskapets aksjekapital (det aksjonærene har "betalt" for aksjene) legger du inn på konto 2000 med minus som fortegn.  For de fleste nye selskaper er den på 30.000 kr.

Jeg skal legge inn avsatt utbytte

Utbytte som er avsatt, men enda ikke utbetalt ved overgang til Fiken setter du på konto 2800. 

Jeg skal registrere varelageret

Dersom selskapet driver med kjøp og salg av varer registrerer du innkjøpsprisen til varelageret per 1. januar, dette legges inn som verdien av varelageret. Det finnes ulike kontoer for ulike varer, men den vanligste er 1461.

Jeg skal registrere gjeld til eier

Gjeld til eier som er ment å vare mindre en ett år setter du på konto 2915. Gjeld som skal vare i over ett år skal settes mot 2255 Gjeld til eiere langsiktig.

Jeg skal registrere hva kundene skyldte meg

Her bruker du konto 1500:xx. Hver kunde vil få sitt eget tall bak 1500-kontoen i Fiken, for eksempel 1500:01. Hvis kunder skyldte deg penger ved nyttår legger du dette inn her. Merk at du ikke skal legge inn selve fakturaene, inntektene eller mva. Du skal kun registrere inn en sum for hvor mye hver enkelt kunde skyldte deg. 

Jeg skal registrere forskuddstrekk

Forskuddstrekk som som er utført i forbindelse med lønn, men enda ikke betalt til det offentlige (ved tidspunkt for overgang) legger du inn på konto 2600. 

Jeg skal registrere skyldig arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift som du er skyldig det offentlige men ikke har betalt enda (ved tidspunkt for overgang) setter du på konto 2771. 

Jeg skal registrere hva jeg skyldte leverandørene mine

Når du registrerer hva leverandørene skylder deg bruker du konto 2400:xx. Hver leverandør vil få sitt eget tall bak 2400-kontoen i Fiken, for eksempel 2400:01. Dersom du hadde beløp du skyldte til leverandører ved nyttår legger du dette inn her. Merk at du ikke skal legge inn selve fakturaene, utgiftene eller mva. Du skal kun registrere inn en sum over hvor mye hver du skyldte hver enkelt leverandør.

Jeg skal registrere bankkontoene mine

Du bruker typisk konto 1920, 1950 eller 1960 i Fiken avhengig av hva slags konto dette er.

Jeg skal registrere annen egenkapital

Du registrerer annen egenkapital på konto 2050. Dersom summen ikke går i null på det som er lagt inn er det vanlig å registrere "restbeløpet" mot denne kontoen (hvis du er sikker på at alle linjer er lagt inn fra rapporten). 

Jeg skal registrere merverdiavgift

På konto 2740 legger du inn mva du er skyldig eller har til gode dersom du var mva-registrert i det gamle systemet. Legg inn et negativt beløp dersom du skyldte mva og et positivt dersom du hadde til gode.

Mer informasjon


Du kan også kontakte Fiken på kontakt@fiken.no dersom du trenger hjelp. For at vi skal kunne hjelpe deg best mulig er det fint om du:

 • Beskriver problemet godt.
 • Legger ved skjermbilde(r) av hvor det stopper opp.
 • Legger ved rapporten fra det gamle systemet.