Alle fakturaer, kreditnotaer, betalingspåminnelser og purringer kan sendes med varsel på SMS. Deres kunder får da til sendt en SMS med link til fakturaen m.v. og kort informasjon om fakturaen. Erfaring viser at kunder generelt betaler raskere dersom de får et varsel på SMS i tillegg til den ordinære oppfølgingen.

Utsending av SMS kan skje enten ved den vanlige opprettelsen av en faktura, eller i etterkant via Salg->Faktura/salgsoversikt.

Fakturavarsel på SMS koster 3 kr per utsendte SMS. Dette vil bli fakturert ved neste alminnelig fakturering fra Fiken.