Etter at det der sendt en lønnsutbetaling fra Fiken med innrapportering av a-melding til Skatteetaten kan man noen ganger få en feilmelding under Lønn-> Lønnsutbetaling om at det mangler opplysninger om arbeidsforholdet:

Dette kan ha tre årsaker:

  1. Du har en eller flere ansatte der a-melding ikke er sendt inn hver måned
  2. Du har byttet system og Altinn "skjønner ikke" at det nå rapporteres på samme ansatt/arbeidsforhold fra et nytt system 
  3. Du har nylig nullstilt eller slettet et foretak i Fiken

Feilmeldingen vises en gang for hver ansatt og hver måned det gjelder. Dersom du har tre slike feilmeldinger kan det skyldes at en ansatt mangler rapportering i tre måneder, eller feks at tre ansatte mangler rapportering i en måned. Oppe til venstre står det måneden denne feilmeldingen gjelder for.

Merk at dersom du har satt oppstart i Fiken feks 01.01.2019 vil måneden her vises tidligst som januar (2019) selv om feilmeldingen kan gjelde for en tidligere måned.

Før du går videre anbefaler vi at du tar kontakt med Skatt på 800 80000 - de kan gi informasjon hvilke ansatte og hvilke perioder det er snakk om.

1. A-melding er ikke sendt inn hver måned

For hver ansatt skal det sendes inn en melding hver måned han har et aktivt arbeidsforhold (definert under Lønn -> Ansatte -> Aktuell ansatt -> Arbeidsforhold). Under listes noen vanlige årsaker til dette ikke er gjort.

Du har nylig opprettet en ny ansatt

Årsak: Det er opprettet en ny ansatt med startdato tilbake i tid for en måned denne ansatte ikke tidligere er rapportert for. For eksempel har du lagt inn en ny ansatt i mars og sender nå din første lønnsutbetaling i mars. Men du har satt oppstartsdato for denne ansatte til 01.01.19. Skatteetaten savner da rapportering for januar og februar. 

Løsning a) Dersom den ansatte faktisk begynte å jobbe i mars så går du på Lønn->Ansatte->Personen->Rediger arbeidsforhold og registrere at arbeidsforhold gjelder fra feks 01.03.2019. Deretter lager du en ny tom lønnsutbetaling for mars som sendes inn som vist i denne artikkelen.

Løsning b) Dersom den ansatte faktisk begynte å jobbe i januar må du sende a-melding for januar og februar med den lønnen som faktisk ble betalt ut disse månedene, eventuelt en tom a-melding.

Det har ikke blitt laget lønnsutbetalingen for alle måneder.

Årsak: Skatteetaten forventer a-melding hver eneste måned for alle ansatte. Feilmeldingen kan bety at en eller flere av dine ansatte ikke har blitt registrert med en lønnsutbetaling hver måned.

Løsning a) Dersom du faktisk har betalt ut lønn i en måned og dette ikke har blitt rapportert inn må du opprette en ny lønnsutbetaling som viser det som faktisk ble betalt ut den måneden.

Løsning b) Dersom en ansatt ikke faktisk har fått utbetalt lønn fra foretaket i en gitt måned, er det viktig at det da rapporteres inn en helt tom lønnsutbetaling. Dersom ingen av dine ansatte får utbetalt lønn denne måneden sender du en tom a-melding som vist her: Tom a-melding.

2. Bytte av system

Skatteetaten skal i utgangpunktet automatisk gjenkjenne at et personnummer som ble innrapportert via for eksempel Visma fram til 31.12.18 og så i fra Fiken fra 01.01.19 er samme person. De skal da slutte å forvente innrapportering fra Visma, men det krever at opplysningene som er rapportert inn på den ansatte er 100% identiske, ellers klarer ikke Skatteetaten å forstå at dette er samme person. Dersom du for eksempel har registrert i Visma at arbeidsforholdet gjelder fra 05.08.18 og i Fiken har satt det fra 06.08.18 vil ikke Skatteetaten gjenkjenne dette som samme person. De forventer derfor fortsatt innrapportering fra Visma.

Løsning a) Avslutt arbeidsforholdet i det gamle systemet. Ta kontakt med det gamle systemet/regnskapsfører og få registrert en sluttdato for de(n) ansatte der.

Løsning b) Få Skatteetaten til manuelt å avslutte i det gamle systemet. Ta kontakt med Skatteetaten på 800 80000 og be de manuelt registrere de(n) ansatte som avsluttet i det gamle systemet.

Løsning c) Annullere a-melding i Fiken. Korriger informasjonen i Fiken slik at den stemmer nøyaktig med det som tidligere er rapportert inn. Send så inn a-melding på nytt med eksakt samme informasjon som i det gamle systemet.

3. Du har nylig nullstilt eller slettet et foretak i Fiken

Du har slettet eller nullstilt et foretak i Fiken uten å avslutte arbeidsforholdet i dette foretaket. Skatteetaten forventer derfor fortsatt å få a-meldinger fra dette foretaket og klarer ikke å forstå at det du sender inn nå fra ditt nye foretak gjelder samme arbeidsforhold som i det gamle foretaket.

Løsning: 

- Ta kontakt med oss på e-post kontakt@fiken.no og be om å få åpnet det gamle foretaket. 

- I det gamle foretaket går du så på Lønn->Ansatte->Personen->Rediger arbeidsforhold og sette at arbeidsforhold gjelder til for eksempel 28.02.2018 (den siste dagen i den siste måneden du har sendt inn lønnsutbetaling fra det gamle foretaket).

- Send så en tom lønnsutbetaling fra det gamle foretaket.

- Til slutt anbefaler vi å slette det gamle foretaket igjen for å hindre fremtidige feilføringer.

Mer informasjon

Vi har laget noen korte hjelpeartikler om de vanligste lønnsforholdene: