En inngående balanse er en oversikt over verdier og gjeld som var i foretaket ditt ved dato for regnskapsstart i Fiken. Du kan registrere kjøp og salg umiddelbart og vente med den inngående balansen. Men i løpet av det første året du fører i Fiken må du på et eller annet tidspunkt legge inn en inngående balanse.

Klikk deg videre på et av valgene nedenfor avhengig av hvilken situasjon som passer for deg:

  1. Enkeltpersonforetak (første regnskap)

  2. Enkeltpersonforetak (ved overgang fra tidligere regnskap)
  3. AS (første regnskap)
  4. AS (overgang fra tidligere regnskap)