En inngående balanse er en oversikt over verdier og gjeld som var i foretaket ditt når du starter opp i Fiken. Du kan registrere kjøp og salg umiddelbart og vente med den inngående balansen, men i løpet av det første året du fører i Fiken må du også gi Fiken beskjed om hvilke verdier og gjeld som var ved oppstart.

Vi har satt opp forskjellige scenarioer for å vise de valgene som er mest aktuelle for det. Vennligst klikk deg videre basert på hvilken situasjon som gjelder for deg.

  1. Enkeltpersonforetak (første regnskap)

  2. Enkeltpersonforetak (ved overgang fra tidligere regnskap)
  3. AS (første regnskap)
  4. AS (overgang fra tidligere regnskap)