Regnskapet i Fiken genereres automatisk basert på alle kjøp og salg som du fortløpende legger inn i programmet. Når du har gjort dette korrekt gjennom hele året er det fort gjort å foreta selve årsavslutningen. Årsavslutningen gjøres litt forskjellig basert på selskapsformen du har. Har du aksjeselskap eller enkeltpersonforetak kan du aktivere en modul som gjør at regnskapstallene fra Fiken automatisk sendes over til Altinn: Modul for næringsoppgave og årsregnskap

Enkeltpersonforetak

Årsavslutning, selvangivelsen og Næringsoppgaven

Video

Aksjeselskap og NUF

Årsavslutning, selvangivelsen og Næringsoppgaven

Video

Innlevering av Årsregnskap til Brønnøysundregistrene

Video

ANS/DA

Deltakerlignet selskap (ANS og DA)