Gaver må i noen tilfeller registreres i regnskapet. Dette kan være gaver til de ansatte som må beskattes eller gaver fra kunder og leverandører.

Gaver fra kunder eller leverandører til ditt foretak

Dersom varen eller tjenesten selskapet ditt mottar har en verdi på mindre enn 260 kr inkludert mva er den ikke skattepliktig for mottaker og du trenger ikke å føre den i Fiken.

Ved verdier over 260 kr er du som mottaker skattepliktig for beløpet utover 260 kr. og konto 3900 kan benyttes som inntektskonto. 

Alle gaver som registreres skal legges inn under under Salg --> Registrer annet salg. Beløpet man registrerer som inntekt skal være omsetningsverdien til varen eller tjenesten.

Gaver fra ditt foretak til kunder eller leverandører

Dette registreres som et kjøp under Kjøp --> Nytt kjøp i henhold til fakturaen eller kvitteringen du har. Dersom varen skal være fradragsberettiget må verdien av varen eller tjenesten være maksimalt 260 kr inkludert mva. Dersom man holder seg under denne grensen kan konto 7420 «Gave, fradragsberettiget» benyttes. Dersom verdien er større enn 260 kr kan konto 7430 «Gave, ikke fradragsberettiget» benyttes. Dersom gaven også har en verdi under 100 kr. kan man få fradrag på inngående mva.

Bagatellmessige gaver til ansatte

Gaver med verdi under 2.000 kr per år (ny sats 2019) er ikke skattepliktige for ansatte.  Disse skal ikke legges inn på en lønnsutbetaling. Betingelsene er at gavene må inngå i en generell ordning som gjelder flere ansatte i bedriften og at gaven ikke raskt kan gjøres om til penger.
Selv om verdien overstiger 2.000 kr er det visse unntak som kan gjøre at den ansatte likevel ikke blir skattepliktig. Dette gjelder for eksempel gaver i forbindelse med bedriftjubileum eller gaver til ansatte som har jobbet i bedriften spesielt lenge. Vi anbefaler å kontakte skatteetaten på tlf. 800 80 000 i slike tilfeller.

Dersom gaven er av bagatellmessing verdi er den for det første ikke skattepliktig for arbeidstaker og for den andre fradragsberettiget for arbeidsgiver. Da kan dette regnskapsføres under Kjøp->Nytt kjøp på konto 5901 «Gaver til ansatte, fradragsberettiget». Dersom dette ikke er tilfelle skal konto 5905 «Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget» benyttes.

Andre gaver til ansatte

Gaver over 2.000 kr per år og andre gaver som ikke regnes som bagatellmessige må legges til som en ekstra lønnslinje under lønnskjøringen, for eksempel som "Andre fordeler". Da vil den ansatte måtte skatte av denne gaven.