Gaver må i noen tilfeller registreres i regnskapet. Dette kan være gaver til de ansatte som må beskattes eller gaver fra kunder og leverandører.

Gaver fra forretningsforbindelser (feks. kunder eller leverandører) til ditt foretak

Hvis enkeltpersonforetaket ditt får en gave kan du registrere det som en inntekt under Salg --> Registrer annet salg, med 3900 som inntektskonto. Beløpet du bruker skal være vanlig salgspris for varen eller tjenesten.

Hvis du som ansatt i et aksjeselskap får en gave som må betales skatt av er det selskapet du er ansatt i som må rapportere verdien på lønnsutbetalingen som en fordel, selv om det for eksempel er en kunde eller leverandør som gir gaven.

For både enkeltpersonforetak og ansatte gjelder et unntak om at små rimelige gaver som en vinflaske, blomster, middag eller konfekt er unntatt fra skatteplikt og derfor ikke registreres i regnskapet. Det samme gjelder jubileums- eller oppmerksomhetsgaver på opp til 4 000 kr i året, eller andre gaver med verdi på opp til 2 000 kr i året totalt.

Gaver fra ditt foretak til forretningsforbindelser (feks kunder eller leverandører)

Dette registreres som et kjøp under Kjøp --> Nytt kjøp i henhold til fakturaen eller kvitteringen du har. Dersom varen skal være fradragsberettiget må verdien av varen eller tjenesten være maksimalt 270 kr inkludert mva. Dersom man holder seg under denne grensen kan konto 7420 «Gave, fradragsberettiget» benyttes. Dersom verdien er større enn 270 kr kan konto 7430 «Gave, ikke fradragsberettiget» benyttes. Dersom gaven også har en verdi under 100 kr kan du få fradrag på inngående mva, og bruke mva-valget "Kjøp, høy sats".

Bagatellmessige gaver til ansatte

Gaver med verdi under 2.000 kr per år (ny sats 2019) er ikke skattepliktige for ansatte.  Disse skal ikke legges inn på en lønnsutbetaling. Betingelsene er at gavene må inngå i en generell ordning som gjelder flere ansatte i bedriften og at gaven ikke raskt kan gjøres om til penger.
Selv om verdien overstiger 2.000 kr er det visse unntak som kan gjøre at den ansatte likevel ikke blir skattepliktig. Dette gjelder for eksempel gaver i forbindelse med bedriftjubileum eller gaver til ansatte som har jobbet i bedriften spesielt lenge. Vi anbefaler å kontakte skatteetaten på tlf. 800 80 000 i slike tilfeller.

Dersom gaven er av bagatellmessing verdi er den for det første ikke skattepliktig for arbeidstaker og for det andre fradragsberettiget for arbeidsgiver. Da kan dette regnskapsføres under Kjøp->Nytt kjøp på konto 5901 «Gaver til ansatte, fradragsberettiget». I 2018 skulle gaver som ikke var bagatellmessige føres på konto 5905 «Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget», men fra 2019 skal også disse føres på konto 5901 «Gaver til ansatte, fradragsberettiget .

Andre gaver til ansatte

Gaver over 2.000 kr per år og andre gaver som ikke regnes som bagatellmessige må legges til som en ekstra lønnslinje under lønnskjøringen, for eksempel som "Andre fordeler". Da vil den ansatte måtte skatte av denne gaven. Dette forklares nærmere i hjelpeartikkelen Fordelsbeskatning.