Gaver må i noen tilfeller registreres i regnskapet. Dette kan være gaver til de ansatte som må beskattes eller gaver fra kunder og leverandører.

1. Gaver fra forretningsforbindelser (feks. kunder eller leverandører) til ditt foretak

Hvis foretaket ditt får en gave skal det i utgangspunktet registreres som en inntekt under Salg -> Registrer annet salg, med 3900 som inntektskonto. Beløpet du bruker skal være vanlig salgspris for varen eller tjenesten, og det skal i utgangspunktet være med mva.

Men det er unntak for små rimelige gaver som en vinflaske, blomster eller konfekt. Denne type gaver trenger du ikke å registrere som inntekt i foretaket. Det samme gjelder jubileums- eller oppmerksomhetsgaver på opp til og med 4.000 kr (2020) i året, dersom disse ikke gis med forutsetning om en motytelse (sjekk punkt 2 om influensere/bloggere)  

2. "Gaver" til deg som er influenser eller blogger

Hvis du som influenser eller blogger mottar en gjenstand eller tjeneste fra forretningsforbindelser for potensiell omtale av denne forretningsforbindelsen så regnes ikke dette regnskapsmessig som en gave, men som betaling for en tjeneste. Det at du får betalt i form av en ting/tjeneste i stedet for betalt i penger endrer ikke at dette skal være en inntekt i foretaket ditt.

Registrere inntekt

Denne inntekten kan du føre ved å opprette en faktura i Fiken, der de som ga deg "gaven" legges inn som kunde. Fakturaen skal som hovedregel være med mva (dersom du er mva. registrert). Beløpet du bruker skal være vanlig salgspris for varen eller tjenesten.

Registrere betaling

I et enkeltpersonforetak kan du registrere fakturaen som "Innbetalt privat" uten å gjøre en faktisk betaling i virkeligheten.

I et AS kan du registrere fakturaen som "Sett til oppgjort uten betaling". Så går du til Annet->Fri postering og fører summen mot 2050 Annen egenkapital

Fordelsbeskatning

Dersom dette er en gave som du som privatperson også får glede av, så bør du vurdere om dette også skal fordelsbeskattes, for den delen som du privat får nytte av.


3. Byttehandel

Det er ikke noe problem å gjøre en byttehandel med en kunde/leverandør i stedet for at dere overfører penger til hverandre. Men dette må da registreres som både en inntekt og utgift i regnskapet ditt, og følge vanlige regler for mva. Det vil si at du må opprette en faktura som du sender til kunden. Dette blir da en inntekt i ditt regnskap. Og de må sende en faktura til deg, som da blir en utgift i ditt regnskap. Dersom den tingen eller tjenesten du mottar er av privat art og ikke kommer fullt ut til nytte i foretaket ditt må du føre den private nytten mot 7799 Annen kostnad, og i et AS må den ansatte som får nytten fordelsbeskattes.

Både fakturaen du sendte ut og mottok må må du registrere som "Sett til oppgjort uten betaling". I tillegg må du fjerne gjelden din og fordringen din under Annet->Fri postering.

4. Gaver fra ditt foretak til forretningsforbindelser (feks kunder eller leverandører)

Dersom du gir gaver til forretningsforbindelser så er dette i utgangspunktet ikke fradragsberettiget og kjøpet av gaven skal settes på konto 7430 - Gave, ikke fradragsberettiget. 

Men det finnes unntak for små og rimelige gaver som en vinflaske, blomster, konfekt eller gaver med firmanavn/-logo opp til 275 kr (2020), og kranser ved dødsfall uavhengig av pris. Slike gaver kan du føre mot konto 7420 — Gave, fradragsberettiget, men uten mva fradrag. Dersom gaven derimot har en verdi under 100 kr (2020) kan du også få fradrag på inngående mva, og bruke mva-valget "Kjøp, høy sats".

5. Skattepliktige gaver til ansatte

Gaver på 5.000 kr (2020) eller mer per år og andre gaver som ikke regnes som bagatellmessige må den ansatte skatte av (Dette gjelder selv om det for eksempel er en kunde eller leverandør som gir gaven). Dette kan du gjøre ved å legge til verdien som en ekstra lønnslinje under lønnskjøringen, for eksempel som "Andre fordeler". Dette forklares nærmere i hjelpeartikkelen Fordelsbeskatning

Selve kjøpet av slike gaver skal regnskapsførers under Kjøp -> Nytt kjøp mot konto 5901 Gaver til ansatte, fradragsberettiget, eller 5905 Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget (i begge tilfeller uten mva-fradrag).

6. Skattefrie gaver til ansatte

Gaver er som hovedregel skattepliktige men det finnes noen unntak for gaver som ikke blir skattepliktige. Slike gaver skal regnskapføres under Kjøp -> Nytt kjøp mot konto 5901 «Gaver til ansatte, fradragsberettiget» med "Ingen mva". Disse gavene skal ikke rapporteres på den ansatte på noen måte. Reglene gjelder også om du er den eneste ansatte, og er eier eller styremedlem i foretaket.

  • Vanlige gaver (feks julegaver eller bursdager) med samlet verdi på 5.000 kr (2021) eller mindre per år. 
  • Gaver for inntil 8.000 kr ved 20 (eller 30,40 osv.) års ansettelse i foretaket.
  • Gaver for inntil 4.000 kr ved foretaks 25 (eller 50,75 osv.) årsjubileum.
  • Gaver for inntil 4.000 kr ved den ansattes 50 (eller 60,70 osv.) årsbursdag.
  • Gaver for inntil 4.000 kr når arbeidstaker gifter seg, slutter i foretaket etter minimum ti års ansettelse.

7. Telefon og Internett som gaver til ansatte

Det har kommet en ny regel fra 1. januar 2021 som sier at foretak nå har lov til å gi telefon og Internett som gave til de ansatte og at de ansatte da slipper å skattlegges for dette så lenge den samlede summen av Telefon/Internett og andre gaver i løpet av et år ikke overstiger 5.000 kr for en ansatt. (Gavene nevnt i punktet "Skattefrie gaver til ansatte" teller ikke med i grensen på 5.000 kr).

Det er to måter telefon og Internett kan bli betalt av foretaket.

1. Foretaket får en regning fra leverandør og betaler den.

Dersom foretaket betaler mobil og eller Internett for den ansatte så skal disse fakturaene registreres som kjøp i foretaket.

Du må da dele denne fakturaen på to linjer. En linje på 6901 - Telefon og en linje på 5901 - Gaver til ansatte, fradragsberettiget. Summen som skal settes på konto 5901 er 366 kr per ansatt per måned. Du får ikke mva. fradrag for den delen som gis som gave. Du trenger ikke å innrapportere noe på lønnsutbeltingen. Dersom du får en faktura på telefon og en annen på Internett hver måned så skal det kun legges inn 366 per ansatt per måned på en av disse fakturaene.

Dersom en ansatt har en slik faktura per måned vil summen for gaver på Internett og telefon samlet sett bli 4392 kr i året og dermed under grensen på 5.000 kr for skattefrie gaver.

Men dersom foretaket i tillegg gir andre gaver så kan verdien samlet sett bli over 5.000 kr. Feks dersom du i tillegg gir en gave på 2.000 kr (som ikke er knyttet opp til et spesielt jubileum som er eksplisitt unntatt skatteplikt) så vil summen her bli (4.392 kr + 2.000 kr) 6.392 kr, slik at den ansatte da må skatte av (6.392 kr - 5.000 kr) 1.392 kr. Disse 1.392 kr må du da innrapportere som en skattepliktig gave på en lønnsutbetaling.

Vi viser her et eksempel på en faktura på 1.000 kr som gjelder for to ansatte i en måned:

2. Den ansatte får en regning fra en leverandør og betaler den, men krever så disse pengene fra foretaket.

Dersom den ansatte selv betaler mobil og eller Internett og vil få refundert hele denne utgiften fra foretaket, så skal hele disse fakturaene registreres som et vanlig ansattutlegg i foretaket men på konto 5901 - Gaver til ansatte, fradragsberettiget og sette fakturaen som betalt av den ansatte. (Det betyr at hele fakturaen her teller som gave og ikke kun 366 kr som vist i eksempelet over der foretaket betaler fakturaen)

Du trenger ikke å innrapportere noe som gave på lønnsutbetalingen, men Fiken vil automatisk føre summen fra fakturaen som en tilbakebetaling av gjeld på neste lønnsutbetaling. 

Dersom den samlede summen per ansatt i løpet av hele året blir under 5.000 kr er dette i utgangspunktet en skattefri gave. Men dersom foretaket i tillegg gir andre gaver så kan verdien samlet sett bli over 5.000 kr. Feks dersom du har registrert 4.000 kr i slike fakturaer men  tillegg gir en gave på 2.000 kr (som ikke er knyttet opp til et spesielt jubileum som er eksplisitt unntatt skatteplikt) så vil summen her bli (4.000 kr +2.000 kr) 6.000 kr, slik at den ansatte da må skatte av (6.000 kr - 5.000 kr) 1.000 kr. Disse 1.000 kr må du da innrapportere som en skattepliktig gave på en lønnslinje "Andre fordeler".

8. Gaver til og sponsing av frivillige organisasjoner

Når du skal vurdere om en gave kan gi deg et skattefradrag bør du først sjekke om organisasjonen står på listen over godkjente organisasjoner for gavefradrag. Dersom de står på denne listen vil gaver på minst 500 kr og maksimalt 50.000 kr (2020) som foretaket ditt gir i løpet av et år være fradragsberettiget og du kan føre de under Kjøp->Nytt kjøp mot konto 7420 — Gave, fradragsberettiget. 

Dersom de ikke står på listen så kan du kun få skattemessig fradrag dersom gaven har nær nok tilknytning til foretakets drift og ikke er av primært personlig karakter. Det finnes glidende overganger her, men et hovedpunkt er å vurdere om denne gaven kun gis "for å være snill" eller om foretaket i tillegg også har grunn til å tro at den kan generere høyere omsetning. Noen eksempler:

  • Dersom du sponser guttungens aldersbestemte lag for noen tusenlapper i året så er dette noe du gjør som mor eller far og foretaket kan ikke få fradrag for det. Tilsvarende om du gir det lokale korpset mat og drikke til en øvelse. Det må da føres på konto 7430 - Gave, ikke fradragsberettiget.
  • Dersom du får en gjenytelse med verdi for foretaket ditt, f.eks reklameplass på draktene til Norges beste fotballag Viking FK, vil dette kunne føres til fradrag som en reklamekostnad på 7329 Annen reklamekostnad.