Fiken har en egen modul for eiendeler som finnes under menyvalget Foretak -> Eiendeler. Denne modulen gir hovedsakelig tre ting:

  • Oversikt over selskapets eiendeler
  • Automatisk avskrivninger i regnskapet
  • Automatisk skattemessig avskrivning og innrapportering (utfylling av skjema i forbindelse med årsregnskap (RF-1084 og RF-1217) for enkeltpersonforetak og aksjeselskap)

Med eiendeler er det altså som regel er en forskjell på det som gjøres i regnskapet og det som brukes til å beregne selskapets skatt. 

Merk at modulen ikke støtter påkostning av en eiendel - som feks dersom en kjøper en leilighet og så pusser denne opp til en vesentlig bedre standard.

Bruksområde

Fysiske eiendeler som koster over 15000 kroner og har en levetid på mer enn tre år skal aktiveres/balanseføres (og dermed registreres som en eiendel i Fiken). Ved kjøp av en bil til 100 000 kr vil dette ikke bli en kostnad i regnskapet ved selve kjøpet, men en såkalt balanseført eiendel der kostnaden på 100 000 fordeles over flere år (som skal gjenspeile eiendelens synkende verdi). 

Registrere en eiendel

En eiendel kan registreres på to måter:

  • I forbindelse med et kjøp (her vil verdier være forhåndsutfylt). 
  • Som en ny eiendel (uten forhåndsutfylte verdier). Denne brukes typisk dersom eiendelen ble kjøp før du startet med Fiken /i et annet program og den kun er registrert som en del av den inngående balansen

Eiendeler som stammer fra kjøp ligger over som en egen liste, mens eiendeler som registreres utenom dette registreres gjennom knappen "Ny eiendel."


Når man registrerer en eiendel som stammer fra et kjøp registrert i Fiken er verdiene forhåndsutfylt basert på hva som var registrert i selve kjøpet. 

Dersom eiendelen registreres vha knappen "Ny eiendel" brukes akkurat samme prinsipp - det du her må passe på er å sette tidspunkt for start av avskrivninger i Fiken, samt restverdier riktige. 

Avskrivninger

Etter at eiendel er registrert starter den automatiske avskrivningen gjennom knappen "Start automatisk avskrivning."

Fiken vil da gjøre en månedsvis regnskapsmessig avskrivning fra valgt starttidspunkt til dagens dato. Fremover gjøres det avskrivninger automatisk hver måned til verdien når null (eller vrakverdi). 

Gjennom å åpne eiendel finnes utførte avskrivninger i en egen tab.

Næringsoppgave/skatt

Dersom du bruker modulen for årsregnskap i Fiken vil programmet automatisk fylle inn riktige verdier i skjemaene for avskrivning ((RF-1084 og RF-1217). Merk at det ikke er den samme skattemessige avskrivning som regnskapsmessig så summen vil kunne variere fra avskrivningen du finner i selve regnskapet i Fiken.  

Endre eiendel

En eiendel kan endres gjennom knappen "Endre eiendel" etter at den er åpnet. Merk at ved endring vil ikke dette påvirke gjennomførte avskrivninger. Dersom disse annulleres vil systemet utføres de på nytt basert på de nye verdiene. Eventuelle innsendte skattemessige avskrivninger endres ikke av systemet. 

Slette eiendel

En eiendel kan slettes gjennom knappen "Marker som slettet" etter at den er åpnet. Før dette kan gjennomføres må all regnskapsføring annulleres. 

Selge eiendel

En eiendel kan registreres som solgt gjennom knappen "Registrere som solgte" etter at den er åpnet. 

Etter at registreringen her er gjort vil Fiken automatisk legge til eventuell gevinst fra salget som inntekt og tap som kostnad. 

Merk at selve salget av eiendelen i tillegg må opprettes som en vanlig faktura i Fiken (som sendes kjøper).  

Tapt eiendel

Dersom du taper eiendelen kan dette registreres gjennom å åpne den under knappen "Registrere som tapt." Fiken vil da automatisk registrere tapet som en kostnad i regnskapet. 

Nedskrive eiendel

En eiendel kan nedskrives gjennom knappen "Nedskriv eiendel" etter at den er åpnet. Dette brukes dersom verdien tapere seg raskere enn det som er antatt / levetiden for eiendelen. Fiken vil da regnskapsføre selve nedskrivningen som en kostnad og bruke den nye verdien ved fremtidige automatiske nedskrivninger. Merk at en nedskrivning ikke vil påvirke den skattemessige beregningen.