I denne hjelpeartikkelen har vi skrevet litt om hvordan regnskap i et enkeltpersonforetak fungerer og hva du bør tenke på. Hvis du lurer på hvordan du går frem for å opprette et enkeltpersonforetak, har vi skrevet et blogginnlegg om det her: Hvordan starte enkeltpersonforetak?

Oppstart

All aktivitet som du potensielt kan tjene penger på må organiseres i et foretak. For de fleste er det da enklest å registrere et enkeltpersonforetak. Du sender da inn et Altinn-skjema for registrering av nytt foretak og i løpet av noen få dager har du organisasjonsnummeret ditt.

Moms

De fleste varer og tjenester i Norge er momspliktige. Det vil si at du skal legge til mva (vanligvis 25%) i tillegg til den prisen du fakturerer kunden din for. Med et nyoppstartet foretak er du derimot ikke mva-registrert enda, dette blir du først når du har passert 50.000 kr i salg i løpet av 365 dager. Før du gjør dette må du fakturere uten mva og du kan heller ikke registrere kjøpene dine med mva. Les gjerne mer i denne hjelpeartikkelen: Registrere foretaket i mva-registeret.

Noen foretak skal aldri fakturere med mva selv om de passerer 50.000 kr, dette gjelder typisk for musikere, kunstnere, lærere og lignende. Er du usikker på om det du selger er mva-pliktig kan du kontakte Skatteetaten på telefonnummer 800 80 000 eller på chat.

Fiken lager automatisk en mva-oppgave for deg basert på kjøpene og salgene du registrerer, deretter kan du sende oppgaven direkte fra Fiken til Altinn. 

Ofte stilte spørsmål

Må jeg har egen bankkonto for enkeltpersonforetaket?

Det er ikke påkrevd å ha egen bankkonto når du har et enkeltpersonforetak, men vi anbefaler alle å ha det for å ha full kontroll over regnskapet.

Hva skal jeg skatte av?

Din viktigste jobb i Fiken er å legge inn alle kjøp og salg fortløpende i programmet. I tillegg til å beregne mva for de som er mva-pliktige legger Fiken også sammen alle inntekter og utgifter.

Hva du skal skatte av i foretaket ditt kan regnes ut veldig enkelt:

  • Inntekter minus utgifter gir deg et resultat.

  • Dersom resultatet er i pluss er dette et overskudd. 

    • Denne summen må du skatte av uansett hvor mye penger du har på konto, hvor mye du har tatt ut, har i gjeld eller fordringer. 

  • Dersom resultatet er i minus er dette et underskudd. 

    • Denne summen blir da et fradrag på den private delen av selvangivelsen din.

Hvor mye skal jeg skatte?

Dette er det dessverre ikke et enkelt svar på. Overskuddet fra Fiken legges sammen med dine private forhold, for eksempel hvor mye du har betalt i renter, lønn i annen jobb eller utgifter til barnepass. Dette signeres så samlet i selvangivelsen din. Du skatter da altså samlet for både dine private forhold og overskuddet fra foretaket ditt i Fiken.

Hvor mange prosent du må skatte er avhengig av alle dine private forhold som f.eks hus, bil, gjeldsrenter, annen lønn osv. Heldigvis foretar Skatteetaten denne utregningen for deg basert på de tallene du sender fra Fiken i forbindelse med selvangivelsen. Om du allikevel vil regne dette ut selv kan du gjøre det her.

Skal jeg betale skatt til myndighetene gjennom året?

Skatteetaten sender deg vanligvis krav om forskuddsskatt fire ganger i året basert på inntektene dine fra forrige innleverte selvangivelse. Dersom du ikke har fått dette kan du ta kontakt med skatteetaten for å få dette.

Kan jeg ta ut lønn og hvordan påvirker dette skatten?

I et enkeltpersonforetak står du fritt til å ta ut lønn som du selv ønsker det, dette påvirker ikke hva du skal skatte av. Under Annet -> Personlig uttak kan du registrere lønnen din når du tar dette ut. 

Hva må jeg levere til myndighetene?

  • Hvert år må du levere en selvangivelse på Altinn. Et vedlegg til selvangivelsen er næringsoppgaven, dette er en oversikt over alle inntektene og utgiftene i selskapet ditt og kan enkelt leveres via Fiken som vist her.

  • Dersom du er mva-registrert må du i tillegg levere en mva-oppgave. Selve oppgaven får du ferdig utfylt i Fiken og kan enkelt sendes inn som vist her, uten å måtte gå på Altinn. 

  • Fiken minner deg på fristene på forsiden og via push-varsler dersom du bruker appen vår. Du kan også finne kommende frister under Oversikt -> Frister

Mer informasjon