Noen ganger har du behov for å gjøre endringer på en faktura du har sendt i fra Fiken. Det kan være at beløp eller kunde er lagt inn feil, eller at kunden i etterkant ikke ønsker å opprettholde dette kjøpet allikevel. Det finnes flere måter å endre en faktura på i Fiken, og det er også mulig å lage en uavhengig kreditnota som ikke henviser til en spesifikk faktura.

1. Kreditere en hel faktura laget i Fiken

Dette gjør du ved å opprette en kreditnota på fakturaen (salget). Gå til Salg -> Faktura/Salgsoversikt, og klikk på salget som skal endres.

 1. Klikk "Opprett kreditnota for faktura" og deretter "Opprett kreditnota for hele fakturaen". Fyll ut informasjon og send til kunde dersom du ønsker det. Hvis ikke kan du trykke på "Lukk".
 2. Merk at eventuell innbetaling på faktura som nå er kreditert ikke vil bli endret. Klikk på "angre" over innbetalt beløp på kreditnota for å fjerne denne dersom kunden aldri betalte noe til deg.

 3. Dersom kunden derimot faktisk har betalt til deg, velger du "Registrer ny innbetaling" når du betaler tilbake til kunden. Fiken vil da automatisk foreslå det som en betaling fra deg til kunden.


2. Kreditere deler av en faktura laget i Fiken

Dette gjør du ved å opprette en delvis kreditnota på fakturaen (salget). Gå til Salg -> Faktura/Salgsoversikt, og klikk på salget du vil endre.

 1. Klikk "Opprett kreditnota for faktura" og deretter "Opprett kreditnota-utkast for deler av faktura".
  Det er ikke mulig å kreditere en faktura mer enn en gang. Det er heller ikke mulig å sende en dekreditert faktura til purring, betalingspåminnelse eller inkasso.
 2. I utkastet for Ny delkreditnota skal du slette de linjene du fortsatt ønsker at kunden skal betale.
  I eksempelet her har vi først fakturert kunden 7.550 kr, men ønsker ikke lengre å kreve inn den øverste linjen på 4.000 kr. Du sletter da den linjen du fortsatt vil at kunden skal betale for, slik at du sitter igjen med den linjen du vil at kunden skal krediteres for.
 3. Du sitter da kun igjen med de linjene du ønsker skal krediteres og oppretter kreditnotaen.
  I eksempelet her fakturerte du først kunden 7.500 kr, som kunden betalte, når du nå krediterer 5.000 kr, så skylder du kunden 5.000 kr.
 4. Merk at eventuell innbetaling på faktura som nå er delkreditert ikke vil bli endret automatisk.
  Hvis kunden din faktisk aldri betalte noe så kan du trykke "angre" over innbetalt beløp på kreditnota. Hvis kunden din faktisk betalte i første omgang så¨skylder du penger til kunden og må betale disse. Når du har betalt kan du klikke på "Registrer ny innbetaling".

3. Kreditere en hel faktura laget i Fiken og opprett ny faktura med utgangspunkt i den krediterte

Dette gjør du ved å opprette en kreditnota på fakturaen (salget) og deretter opprette en ny faktura som er slik du ønsker den. Gå til Salg -> Faktura/Salgsoversikt, og klikk på salget som skal endres.

 1. Klikk "Opprett kreditnota for faktura" og deretter "Opprett kreditnota for hele fakturaen". Fyll ut informasjon og send til kunde dersom du ønsker det. Hvis ikke kan du trykke på "Lukk".
 2. Velg "Lag en kopi av faktura", du får da et utkast til en identisk faktura som den du nettopp har kreditert og kan gjøre de endringer du ønsker.
 3. Merk at eventuell innbetaling på faktura som nå er kreditert ikke vil bli endret. For å fjerne denne og registrere innbetaling på nytt salg (ny faktura) kan du trykke "angre" over innbetalt beløp på kreditnota - for deretter å registrere ny innbetaling på den nye fakturaen.

4. Lage en uavhengig kreditnota

Du kan lage en kreditnota som ikke er knyttet direkte til en faktura ved å gå på Salg -> Ny faktura. Velg da øverst: Kreditnota, og opprett en kreditnota som du så sender ut til kunden.

5. Slette eller endre salg som ikke er faktura opprettet i Fiken

Gå på Salg -> Faktura/Salgsoversikt og klikk på det aktuelle salget.

Du har nå tre valg:

 1. Angre salgsregistrering
  • Dette vil fjerne hele salget og all regnskapsføring knyttet til det.
 2. Opprett kreditnota
  • Du kan da lage en uavhengig kreditnota i Fiken som du kan sende til kunden din. (Når du har gjort dette kan du sette både salget og kreditnotaen til "oppgjort uten betaling" slik at salget ikke blir stående som uoppgjort.) 
 3. Endre salg
  • Bruk denne funksjonen om du vil endre selve regnskapsføringen av dette salget.

6. Regnskapsføre kreditnota som er opprettet i et annet system

Gå til Salg -> Annet salg og legg inn kreditnotaen der, men husk å sette minus foran beløpet. Du kan også registrere eventuell betaling som faktisk har skjedd.

Mer informasjon

 • Tapsføre en faktura: Å kreditere vil si å slette kravet ditt mot kunden din. Hvis du fortsatt vil ha kravet ditt mot kunden, men ikke tror at kunden faktisk vil betale til deg, kan du i noen tilfeller tapsføre en faktura.
 • Feilregistrert betaling: Hvis du kun har registrert feil betaling, trenger du ikke å kreditere, men kan kun angre betalingen.
 • Feil dato på kreditnota: Hvis du har registrert feil dato på en kreditnota kan dette korrigeres.
 • Faktura med feil inntektskonto: Hvis du har laget en faktura mot feil inntektskonto, trenger du ikke å kreditere denne, men kan korrigeres som vist her.
 • Kreditere kjøp: Sjekk her hvordan du krediterer kjøp.