Noen ganger har du behov for å gjøre endringer på en faktura eller et salg. 

Hvis du derimot har gjort noe feil, eller av ulike grunner vil trekke fakturaen du har sendt til kunde, er det i følge Bokføringsloven er det ikke lov å slette en faktura, den må krediteres. Det finnes flere måter å gjøre dette på i Fiken avhengig av hvordan du har opprettet salget og hva du ønsker å gjøre - klikk på alternativet under som passer for deg:

1. Jeg har opprettet fakturaen i Fiken

For å endre en faktura du har laget i Fiken, må du kreditere den. Hvis du vil kreditere hele fakturaen og lage en helt ny faktura, må du først lage en kreditnota. Hvis du derimot bare vil kreditere deler av beløpet du fakturerte for, og ellers beholde fakturaen som den er, må du lage en delvis kreditnota.

Jeg vil kreditere hele fakturaen (kreditnota)

Gå til Salg -> Faktura/Salgsoversikt, og klikk på salget som skal endres.

 1. Opprett kreditnota: Klikk "Opprett kreditnota for faktura" og deretter "Opprett kreditnota for hele fakturaen". Fyll ut informasjon og send til kunde dersom du ønsker det. Hvis ikke kan du trykke på "Lukk".
 2. Innbetaling fra kunde: Regnskapet skal alltid i størst mulig grad gjenspeile det som faktisk har skjedd i virkeligheten. Dersom kunden allerede har betalt fakturaen, må du registrere denne innbetalingen på fakturaen på datoen det skjedde. Dersom kunden aldri betalte, men innbetalingen er registrert allikevel: Klikk på "angre" over innbetalt beløp for å fjerne denne.

 3. Tilbakebetaling til kunde: Dersom kunden faktisk har betalt til deg, må du betale pengene tilbake. Klikk da på "Registrer ny innbetaling" og Fiken vil da automatisk foreslå beløpet som en betaling fra deg til kunden. Husk også å gjøre selve utbetalingen til kunde i banken din.

 4. Ny faktura: Hvis du vil opprette en ny faktura med utgangspunkt i den du krediterer, klikk på "Lag en kopi av faktura".

Jeg vil kreditere deler fakturaen (delvis kreditnota)

Gå til Salg -> Faktura/Salgsoversikt, og klikk på salget du vil endre.

 1. Klikk "Opprett kreditnota for faktura" og deretter "Opprett kreditnota-utkast for deler av faktura".
  Merk at det ikke er mulig å kreditere en faktura mer enn én gang. Det er heller ikke mulig å sende en dekreditert faktura til purring, betalingspåminnelse eller inkasso.
 2. I utkastet for "Ny delkreditnota" skal du slette de linjene du fortsatt ønsker at kunden skal betale.
  I eksempelet her har vi først fakturert kunden 100 kr (eks mva), men ønsker å kreditere 20 kr (eks mva) av dette. Du endrer da summen under "Krediterte linjer" til summen du vil kreditere kunden.
 3. Du får da se en oppsummering av hva som blir de regnskapsmessige konsekvensene av denne delkrediteringen.
  I eksempelet her fakturerte du først kunden 125 kr, som kunden betalte, når du nå krediterer 25 kr, så skylder du kunden 25 kr. 
 4. Merk at eventuell innbetaling på faktura som er delkreditert ikke vil bli endret automatisk.
  Hvis kunden din aldri betalte noe, men du har registrert beløpet som innbetalt, så kan du trykke "angre" over innbetalt beløp på kreditnota. Hvis kunden din faktisk betalte i første omgang, skylder du penger til kunden og må tilbakebetale disse. Når du har gjort dette kan du klikke på "Registrer ny innbetaling". 

2. Jeg har lagt inn et annet salg i Fiken

Gå på Salg -> Faktura/Salgsoversikt og klikk på det aktuelle salget.

Du har nå tre valg:

 1. Angre salgsregistrering
  • Dette vil fjerne hele salget og all regnskapsføring knyttet til det.
 2. Opprett kreditnota
  • Du kan da lage en uavhengig kreditnota i Fiken som du kan sende til kunden din. Når du har gjort dette kan du sette både salget og kreditnotaen til "oppgjort uten betaling" slik at salget ikke blir stående som uoppgjort. 
 3. Endre salg
  • Bruk denne funksjonen om du vil endre selve regnskapsføringen av dette salget.

Betaling: Regnskapet skal i størst mulig grad gjenspeile det som faktisk har skjedd i virkeligheten. Dersom kunde har betalt, klikk på "Registrer ny innbetaling" for å legge inn denne betalingen på datoen den faktisk skjedde. Dersom du betaler penger tilbake til kunde, klikk på "Registrer ny innbetaling" for å legge inn denne tilbakebetalingen også, men med minus foran summen du betalte tilbake.

3. Jeg har et salg eller en kreditnota i en annen løsning

Uavhengig kreditnota (ikke knyttet til et salg i Fiken)

Du kan lage en kreditnota som ikke er knyttet direkte til en faktura ved å gå på Salg -> Ny faktura. Velg da øverst: Kreditnota, og opprett en kreditnota som du så sender ut til kunden.

Kreditnota som er opprettet i et annen løsning

Gå til Salg -> Annet salg og opprett kreditnotaen som et nytt salg, men husk å sette minus foran beløpet. Du kan også registrere eventuell betaling som faktisk har skjedd.

Mer informasjon

 • Tapsføre en faktura: Å kreditere vil si å slette kravet ditt mot kunden din. Hvis du fortsatt vil ha kravet ditt mot kunden, men ikke tror at kunden faktisk vil betale til deg, kan du i noen tilfeller tapsføre en faktura.
 • Feilregistrert betaling: Hvis du kun har registrert feil betaling, trenger du ikke å kreditere, men kan kun angre betalingen.
 • Feil dato på kreditnota: Hvis du har registrert feil dato på en kreditnota kan dette korrigeres.
 • Faktura med feil inntektskonto: Hvis du har laget en faktura mot feil inntektskonto, trenger du ikke å kreditere denne, men kan korrigeres som vist her.
 • Kreditere kjøp: Sjekk her hvordan du krediterer kjøp.