Noen ganger har du behov for å gjøre endringer på en faktura eller et salg. 

 • Hvis salget/fakturaen er korrekt men du har registrert betalingen feil, kan du se hvordan du retter opp det her: Feilregistrert betaling
 • Hvis du har brukt korrekt mva. og korrekt totalsum men feil inntektskonto har vi forklart hvordan du endrer denne her: Faktura med feil inntektskonto

Hvis du derimot har gjort noe feil på selve fakturaen, eller av ulike grunner vil trekke fakturaen du har sendt til kunde, er det i følge Bokføringsloven ikke lov å slette en faktura, den må krediteres. Det finnes flere måter å gjøre dette på i Fiken avhengig av hvordan du har opprettet salget og hva du ønsker å gjøre - klikk på alternativet under som passer for deg:

1. Jeg har opprettet fakturaen i Fiken

For å endre en faktura du har laget i Fiken, må du kreditere den. Hvis du vil kreditere hele fakturaen og lage en helt ny faktura, må du først lage en kreditnota. Hvis du bare vil kreditere deler av beløpet du fakturerte, og ellers beholde fakturaen som den er, må du lage en delvis kreditnota.

A. Jeg vil kreditere hele fakturaen (kreditnota)


Gå til Salg -> Faktura/Salgsoversikt, og klikk på salget som skal endres.

 1. Opprett kreditnota: Klikk "Opprett kreditnota for faktura" og deretter "Opprett kreditnota for hele fakturaen". Fyll ut informasjon og send til kunde dersom du ønsker det. Hvis ikke kan du trykke på "Lukk".
 2. Innbetaling fra kunde: Regnskapet skal alltid i størst mulig grad gjenspeile det som faktisk har skjedd i virkeligheten. Dersom kunden allerede har betalt fakturaen, må du registrere denne innbetalingen på fakturaen på datoen det skjedde. Dersom kunden aldri betalte, men innbetalingen er registrert allikevel: Klikk på "angre" over innbetalt beløp for å fjerne denne.

 3. Tilbakebetaling til kunde: Dersom kunden faktisk har betalt til deg, må du betale pengene tilbake. Klikk da på "Registrer ny innbetaling" og Fiken vil da automatisk foreslå beløpet som en betaling fra deg til kunden. Husk også å gjøre selve utbetalingen til kunde i banken din.

 4. Ny faktura: Hvis du vil opprette en ny faktura med utgangspunkt i den du krediterer, klikk på "Lag en kopi av faktura".

B. Jeg vil kreditere deler av fakturaen (delvis kreditnota)

Gå til Salg -> Faktura/Salgsoversikt, og klikk på salget du vil endre.

 1. Klikk "Opprett kreditnota for faktura" og deretter "Opprett kreditnota-utkast for deler av faktura".
  Merk at det ikke er mulig å kreditere en faktura mer enn én gang. Det er heller ikke mulig å sende en delkreditert faktura til purring, betalingspåminnelse eller inkasso.
 2. I en faktura så skal du legge inn alle linjene som du vil selge til kunden din. I en kreditnota er det motsatt, der skal du legge inn alle linjene som ikke skal være salg likevel. I en kreditnota til kunden, så skal kunden se de linjene som ikke lengre skal være et salg, det som skal slettes.
  I eksempelet her har vi først fakturert kunden 5000 kr (eks mva), men ønsker nå å kreditere ("slette") 1000 kr (eks mva) av dette. Da skal kunden få en kreditnota som kun viser disse 1000 kr vi krediterer ("sletter")
 3. Du får da se en oppsummering av hva som blir de regnskapsmessige konsekvensene av denne delkrediteringen.
  I eksempelet her fakturerte du først kunden 6250 kr, som kunden betalte, når du nå krediterer 1250 kr, så skylder du kunden 1250 kr. 
 4. Merk at eventuell innbetaling på faktura som er delkreditert ikke vil bli endret automatisk.
  Hvis kunden din aldri betalte noe, men du har registrert beløpet som innbetalt, så kan du trykke "angre" over innbetalt beløp på kreditnota. Hvis kunden din faktisk betalte i første omgang, skylder du penger til kunden og må tilbakebetale disse. Når du har gjort dette kan du klikke på "Registrer ny innbetaling". 

C. Jeg har allerede delkreditert fakturaen, nå vil jeg kreditere resten

Når du først har delkreditert en faktura så er det ikke mulig å kreditere resten av den. La oss si at du har en faktura på 10.000 kr og allerede har delkreditert 7.500 kr av den, men så vil kreditere de siste 2.500 kr.  Du må da gjøre følgende.

 1. Velg først "Sett til oppgjort uten betaling" på den delkrediterte fakturaen
 2. Gå så på Salg -> Ny faktura og opprett en ny uavhengig kreditnota på 2.500 kr.
 3. Velg til slutt "Sett til oppgjort uten betaling" på den uavhengige kreditnotaen.

2. Jeg har en annen type inntekt i Fiken

Gå på Salg -> Faktura/Salgsoversikt og klikk på det aktuelle salget.

Du har nå tre valg:

 1. Angre salgsregistrering
  • Dette vil fjerne hele salget og all regnskapsføring knyttet til det.
  • Dette valget brukes typisk om du har lagt inn hele salget ved en feil og dette aldri skulle ha vært lagt inn. 
 2. Opprett kreditnota
  • Du kan da lage en uavhengig kreditnota i Fiken som du kan sende til kunden din. Når du har gjort dette kan du sette både salget og kreditnotaen til "oppgjort uten betaling" slik at salget ikke blir stående som uoppgjort. 
  • En uavhengig kreditnota vil ikke ha noen direkte regnskapsmessig kobling mot det originale salget, men det er heller ikke nødvendig. 
  • Bruk dette valget om du har lagt inn salget korrekt, men noe har skjedd som fører til at salget i etterkant skal fjernes eller reduseres og du trenger å lage krediteringen i Fiken.
 3. Endre salg
  • Bruk denne funksjonen om du vil endre selve regnskapsføringen av dette salget.
  • Dette gjelder feks om salget fortsatt skal være gjeldende, men du har lagt inn noen detaljer feil.

Betaling: Regnskapet skal i størst mulig grad gjenspeile det som faktisk har skjedd i virkeligheten. Dersom kunde har betalt, klikk på "Registrer ny innbetaling" for å legge inn denne betalingen på datoen den faktisk skjedde. Dersom du betaler penger tilbake til kunde, klikk på "Registrer ny innbetaling" for å legge inn denne tilbakebetalingen også, men med minus foran summen du betalte tilbake.

3. Jeg vil lage en kreditnota som ikke er direkte knyttet til en faktura eller salg i Fiken (uavhengig kreditnota)

Du kan lage en kreditnota som ikke er knyttet direkte til en faktura ved å gå på Salg -> Ny faktura. Velg da øverst: Kreditnota, og opprett en kreditnota som du så sender ut til kunden.

4. Fakturaer eller kreditnota fra andre løsninger i forbindelse med overgangen til Fiken

Ved overgangen til Fiken fra et gammelt system kan det være at du har fakturert fra det gamle systemet og har behov for å kreditere dette i Fiken.

Klikk på alternativet under som passer for deg:

A. Jeg har opprettet en faktura i en annen løsning, og vil nå kreditere hele denne fakturaen

La oss si at du har laget en faktura på 2.500 kr et et gammelt program og nå vil kreditere hele denne. Gå da på Salg -> Ny fakturaog opprett en ny uavhengig kreditnota på samme summen som fakturaen i det gamle programmet. 

B. Jeg har opprettet en faktura i en annen løsning, og vil nå kreditere deler av denne fakturaen

La oss si at du har laget en faktura på 5.000 kr et et gammelt program og nå vil kreditere 3.000 kr av denne. Gå da på Salg -> Ny fakturaog opprett en ny uavhengig kreditnota på 3.000 kr: 

C. Jeg vil legge inn en kreditnota som er opprettet i et annen løsning

Gå til Salg -> Registrer annet salg og opprett kreditnotaen som et nytt salg, men husk å sette minus foran beløpet. Du kan også registrere eventuell betaling som faktisk har skjedd.

Mer informasjon

 • Tapsføre en faktura: Å kreditere vil si å slette kravet ditt mot kunden din. Hvis du fortsatt vil ha kravet ditt mot kunden, men ikke tror at kunden faktisk vil betale til deg, kan du i noen tilfeller tapsføre en faktura.
 • Feilregistrert betaling: Hvis du kun har registrert feil betaling, trenger du ikke å kreditere, men kan kun angre betalingen.
 • Feil dato på kreditnota: Hvis du har registrert feil dato på en kreditnota kan dette korrigeres.
 • Faktura med feil inntektskonto: Hvis du har laget en faktura mot feil inntektskonto, trenger du ikke å kreditere denne, men kan korrigeres som vist her.
 • Kreditere kjøp: Sjekk her hvordan du krediterer kjøp.