Noen ganger har du behov for å gjøre endringer på en faktura du har sendt i fra Fiken. Det kan være at beløp eller kunde er lagt inn feil, eller at kunden i etterkant ikke ønsker å opprettholde dette kjøpet allikevel. I følge Bokføringsloven er det ikke lov å slette en faktura, derfor må den krediteres. Det finnes flere måter å gjøre dette på i Fiken - klikk på alternativet under som passer for deg:

1. Jeg vil kreditere en hel faktura som jeg har laget i Fiken

Dette gjør du ved å opprette en kreditnota på fakturaen (salget). Gå til Salg -> Faktura/Salgsoversikt, og klikk på salget som skal endres.

 1. Klikk "Opprett kreditnota for faktura" og deretter "Opprett kreditnota for hele fakturaen". Fyll ut informasjon og send til kunde dersom du ønsker det. Hvis ikke kan du trykke på "Lukk".
 2. Merk at eventuell innbetaling på faktura som nå er kreditert ikke vil bli endret. Klikk på "angre" over innbetalt beløp på kreditnota for å fjerne denne dersom kunden aldri betalte noe til deg.

 3. Dersom kunden derimot faktisk har betalt til deg, velger du "Registrer ny innbetaling" når du betaler tilbake til kunden. Fiken vil da automatisk foreslå det som en betaling fra deg til kunden.

 4. Hvis du vil opprette en ny faktura med utgangspunkt i den du krediterer, klikk på "Lag en kopi av faktura".

2. Jeg vil kreditere deler av en faktura som jeg har laget i Fiken

Dette gjør du ved å opprette en delvis kreditnota på fakturaen (salget). Gå til Salg -> Faktura/Salgsoversikt, og klikk på salget du vil endre.

 1. Klikk "Opprett kreditnota for faktura" og deretter "Opprett kreditnota-utkast for deler av faktura".
  Det er ikke mulig å kreditere en faktura mer enn én gang. Det er heller ikke mulig å sende en dekreditert faktura til purring, betalingspåminnelse eller inkasso.
 2. I utkastet for Ny delkreditnota skal du slette de linjene du fortsatt ønsker at kunden skal betale.
  I eksempelet her har vi først fakturert kunden 100 kr (eks mva), men ønsker å kreditere 20 kr (eks mva) av dette. Du endrer da summen under "Krediterte linjer" til summen du vil kreditere kunden.
 3. Du får da se en oppsummering av hva som blir de regnskapsmessige konsekvensene av denne delkrediteringen.
  I eksempelet her fakturerte du først kunden 125 kr, som kunden betalte, når du nå krediterer 25 kr, så skylder du kunden 25 kr.
 4. Merk at eventuell innbetaling på faktura som er delkreditert ikke vil bli endret automatisk.
  Hvis kunden din aldri betalte noe, men du har registrert beløpet som innbetalt, så kan du trykke "angre" over innbetalt beløp på kreditnota. Hvis kunden din faktisk betalte i første omgang, skylder du penger til kunden og må tilbakebetale disse. Når du har gjort dette kan du klikke på "Registrer ny innbetaling".

3. Jeg vil slette eller endre et salg som ikke er en faktura jeg har opprettet i Fiken

Gå på Salg -> Faktura/Salgsoversikt og klikk på det aktuelle salget.

Du har nå tre valg:

 1. Angre salgsregistrering
  • Dette vil fjerne hele salget og all regnskapsføring knyttet til det.
 2. Opprett kreditnota
  • Du kan da lage en uavhengig kreditnota i Fiken som du kan sende til kunden din. Når du har gjort dette kan du sette både salget og kreditnotaen til "oppgjort uten betaling" slik at salget ikke blir stående som uoppgjort. 
 3. Endre salg
  • Bruk denne funksjonen om du vil endre selve regnskapsføringen av dette salget.

4. Jeg vil lage en uavhengig kreditnota (ikke knyttet til et salg i Fiken)

Du kan lage en kreditnota som ikke er knyttet direkte til en faktura ved å gå på Salg -> Ny faktura. Velg da øverst: Kreditnota, og opprett en kreditnota som du så sender ut til kunden.

5. Jeg vil regnskapsføre en kreditnota som er opprettet i et annet system

Gå til Salg -> Annet salg og legg inn kreditnotaen der, men husk å sette minus foran beløpet. Du kan også registrere eventuell betaling som faktisk har skjedd.

Mer informasjon

 • Tapsføre en faktura: Å kreditere vil si å slette kravet ditt mot kunden din. Hvis du fortsatt vil ha kravet ditt mot kunden, men ikke tror at kunden faktisk vil betale til deg, kan du i noen tilfeller tapsføre en faktura.
 • Feilregistrert betaling: Hvis du kun har registrert feil betaling, trenger du ikke å kreditere, men kan kun angre betalingen.
 • Feil dato på kreditnota: Hvis du har registrert feil dato på en kreditnota kan dette korrigeres.
 • Faktura med feil inntektskonto: Hvis du har laget en faktura mot feil inntektskonto, trenger du ikke å kreditere denne, men kan korrigeres som vist her.
 • Kreditere kjøp: Sjekk her hvordan du krediterer kjøp.