Leasingavtaler kan i noen tilfeller settes på foretaket ditt.

Biler som kjører på grønne skilter kan du kreve mva-fradrag for, mens biler på hvite skilter registreres uten mva. Dersom du har en bil med hvite skilter må du legge inn alt under her med 0% mva.

I denne artikkelen har vi satt opp et eksempel der et foretak har inngått følgende avtale med et leasingselskap: 

  • Leasing av varebil i 3 år med start fra og med 01 Juli 2020.
  • Månedsleien er 2000,- men det skal faktureres for 3 mnd om gangen (kvartalsvis) slik at fakturabeløpet blir på 6000,-  
  • Forskuddsleien er på 30 000,- 

Forskuddsbetaling ved leasing

Veldig ofte må man betale forskuddsleie i forbindelse med leasingkontrakter. Den første fakturaen fra leasingselskapet inneholder da både forskuddsleien og den løpende månedsleien for leasing av bil.

For å registrere dette i Fiken kan man gå på Kjøp -> Nytt kjøp:

Fortløpende betaling hver måned

De månedlige betalingene føres fortløpende under Kjøp -> Nytt kjøp:

Årsavslutning

Ved årets slutt må den delen som er forskuddsbetalt og ført mot konto 1397 kostnadsføres i regnskapet og man må derfor beregne hvor mye av dette beløpet som gjelder for år 1. Vi husker at leieavtalen hadde en varighet på 3 år (36 mnd). 

Leieavtalen startet opp 01. Juli 2020 og antall måneder det første året blir da 6 stk  (Juli - Desember) Forskuddsleien totalt var på 30 000,- Ved å ta  30 000 * ( 6 / 36 ) = 5 000,- får vi beløpet som skal kostnadsføres for det siste halvåret.

Dette kan registreres i Fiken via Annet -> Fri postering:

Depositum

I stedet for forskuddsbetaling er det noen leasingavtaler som krever et depositum. Depositum kan du legge inn i Fiken som vist her:

1. Betaling av depositum

Føres under Kjøp -> Nytt kjøp:

2. Tilbakebetaling av depositum

Dette fører du under Annet -> Fri postering: