Det er mange ord og uttrykk som kan være fremmede i et regnskap. Vi har i Fiken forsøkt å fjerne de fleste av disse slik at du kun sitter igjen med begreper som faktisk forklarer det du gjør. Det er derfor vi viser knapper for Jeg har kjøpt noe og Jeg har solgt noe. Men noen uttrykk finnes fortsatt. Gi gjerne beskjed til oss på kontakt@fiken.no eller nederst på siden om det er et uttrykk du ønsker forklaring på her. 

Aksjeselskap

Aksjeselskap er en juridisk person som på de fleste måter er uavhengig av deg som eier. Dette gjelder selv om du er eneste eier. Du må derfor feks betale ut lønn til deg selv, selv om du er eneste person i aksjeselskapet. Du kan ikke fritt ta ut penger fra aksjeselskapet.

Balanse

Alle posteringer som er ført mot konto 1000-2999 er en del av balansen. Det som føres mot balansen fører i utgangspunktet ikke til endring i hva du skal betale i skatt. F.eks vil en føring mellom en bankkonto 1920, og en gjeldskonto 2061 vises i balansen men ikke påvirke skatten. Balansen blir overført fra et år til neste år.

Bankavstemning

Bankavstemning er en bekreftelse på at alle inn- og utbetalinger du har ført mot banken din er korrekte. Det vil si at alt som er ført i Fiken er identisk med det som faktisk har skjedd i banken.  Du bekrefter da at sluttsummen du har registrert i Fiken er lik det som faktisk var i banken på den samme datoen. Bankavstemning er kun en kontroll og fører ikke til noen posteringer. Den kan derfor enkelt slettes og opprettes på nytt.

Bilag

Bilag er dokumentasjon på en inntekt eller utgift. Som oftest vil dette være en kvittering eller faktura.

Inntekter

Alle penger du får betalt inn fra andre til ditt foretak er i utgangspunktet en inntekt. Som oftest vil dette være salg av varer eller tjenester f.eks fra en faktura sendt ut fra Fiken. Inntekt kan også beregnes fra eget uttak av varer, tilskudd fra myndighetene osv. En inntekt bidrar til å øke resultatet ditt.

Eget uttak

Eget uttak de varene eller tjenestene som du som privatperson forbruker. Dersom du feks selv bruker varer som foretaket har kjøpt inn, istedet for at du selger de videre til noen andre, så regnes dette som et eget uttak. Dette blir da en inntekt i selskapet.

Enkeltpersonforetak, EMK/ENK

En selskapsform som ikke har et direkte skille mellom deg som person og deg som eier av foretaket. Du tar feks ikke ut lønn fra enkeltpersonforetaket men skatter av overskuddet. Du kan fritt ta ut penger fra enkeltpersonforetaket.

Faktura

Faktura er dokumentasjon på en inntekt. Dersom du bruker Fiken kan du lage denne dokumentasjonen under Salg->Ny faktura eller fra forsiden på "Jeg har solgt noe".

Fradrag

Fradrag er en type postering, typisk en utgift, som fører til at du betaler mindre i skatt. Typisk et varekjøp eller en reiseutgift.

Fri postering

På forsiden har Fiken Jeg har kjøpt noe og Jeg har solgt noe. Fri postering blir som Jeg har gjort noe annet. Her kan du feks føre lån, gjeld og endring i varelager. Alt som registreres som kjøp og salg kan også registreres som en fri postering. Men som oftest er det lettest å legge inn under Kjøp/salg.

Kontoer

Kontoer er et regnskapsteknisk begrep (en kode på fire siffer) som brukes for å gi beskjed til Skatteetaten (via Fiken) om hva slags type inntekt eller utgift du fører.

Kvittering

Kvittering er en dokumentasjon på et kjøp eller salg. Men til forskjell fra faktura, så står også betalingen registrert på kvitteringen, siden betalingen bli utført umiddelbart. 

Kundefordringer

Kundefordringer er det beløpet du har til gode fra de du har solgt noe til på en gitt dato.

Leverandørgjeld

Leverandørgjeld er det beløpet du skylder til de du har kjøpt noe fra på en gitt dato.

Import fra nettbank

Import fra nettbank er en funksjon i Fiken der programmet automatisk leser alle linjene i kontoutskriften fra banken din. Fiken kommer da med forslag til regnskapføring for å gjøre det lettere for deg. Import fra nettbank er en helt frivillig tjeneste som du ikke trenger å bruke.

Inngående balanse

Inngående balanse er en oversikt over de verdiene og gjeld som var i ditt selskap på et tidspunkt. Som oftest brukes denne betegnelsen for å gi Fiken beskjed om hvilke verdier og gjeld som var i selskapet når du begynte med Fiken, typisk 1. januar i det året du begynner. Typiske beløp her er kundefordringer, leverandørgjeld, bankkonto og gjeld til Skatteetaten.

Moms/mva/merverdiavgift

Alle varer og tjenester som selges i Norge skal i utgangspunktet pålegges 25% mva. i tillegg til selve salgssummen. Det finnes derimot en rekke unntak fra dette utgangspunktet.

Næringsoppgave

Næringsoppgave er det skjemaet Skatteetaten vil ha som viser alle inntekter og utgifter i foretaket ditt. Dette legges til som et vedlegg til din private selvangivelse. Fiken kan gjøre dette automatisk direkte fra Fiken.

Overskudd

Dersom inntekter minus utgifter gir et resultat som er høyere enn null har du et overskudd.

Resultat

Inntekter minus utgifter er lik ett resultat. Alle posteringer som er ført mot konto 3000-9999 er en del av resultatet. Det er resultatet som viser hvor mye du må skatte av.

Selvangivelse/Skattemelding

Din selvangivelse har primært to deler. En privat del som inneholder feks vanlig lønn, gjeldsrenter, hus og bilen din. Denne er ferdig utfylt fra Skatteetaten. En næringsdel som inneholder inntektene og utgiftene fra Fiken. Denne blir ferdig utfylt fra Fiken. Du signerer denne samlet fra Altinn før 31. mai hvert år.

Transaksjon/Føring/Postering

Alle kjøp/salg og andre ting du oppretter i Fiken kalles en transaksjon, føring eller postering.

Underskudd

Dersom inntekter minus utgifter gir et resultat som er lavere enn null har du et underskudd.

Utgifter

Alle penger foretaket ditt betaler til andre er i utgangspunktet en utgift. Alle utgifter må i utgangspunktet dokumenteres før du kan registrere de i Fiken. En utgift bidrar til å redusere resultatet ditt.

Årsavslutning

Årsavslutning vil si å stenge hele året i Fiken. Når du er ferdig med å føre alt du skal gjøre i ett år så avslutter du det. Det er da ikke lengre mulig å gjøre endinger i dette året uten å angre årsavslutningen.