Overgangen fra eAccounting består av fire hovedting du må legge over til Fiken. Ha gjerne oppe to faner samtidig med eAccounting på den ene siden og Fiken på den andre siden.

1. Kundefordringer

Gå først i eAccounting og hent ut hvor mye kundene skyldte deg ved nyttår.

Du får da følgende rapport:

Gå da til Fiken og velg Oversikt->Kunder og opprett disse kundene i Fiken (Beløpene legger du inn senere. Du skal kun opprette de som kunder i Fiken nå)

2. Leverandørgjeld

Gjør så det samme med leverandørene dine

Du får da følgende rapport:

Gå da til Fiken og velg Oversikt->Leverandører og opprett disse leverandørene i Fiken (Beløpene legger du inn senere. Du skal kun opprette de som leverandører i Fiken nå)

3. Opprett bankkonto i Fiken. 

Gå i Fiken til Foretak->Bankkonti og opprett de bankkontoen du har der. Les gjerne mer her

Gjenta prosessen her om du har flere bankkonti.

4. Inngående balanse

Hent ut saldobalansen fra eAccounting

Du får da denne rapporten

Legg så denne inn i Fiken som vist her: