Overgangen fra Tripletex består av fire steg du må legge inn i Fiken. Ha gjerne to faner oppe samtidig med Tripletex på den ene siden og Fiken på den andre siden.

1. Kundefordringer

Gå først i Tripletex og hent ut hvor mye kundene skyldte deg ved nyttår.

Du får da følgende rapport:

Gå til Fiken og velg Oversikt->Kunder og opprett disse kundene i Fiken (beløpene legger du inn senere. Du skal kun opprette de som kunder i Fiken nå)

2. Leverandørgjeld

Gjør så det samme med leverandørene dine

Du får da følgende rapport:

Gå til Fiken og velg Oversikt->Leverandører og opprett disse leverandørene i Fiken (beløpene legger du inn senere. Du skal kun opprette de som leverandører i Fiken nå).

3. Opprett bankkonto i Fiken. 

Gå i Fiken til Foretak->Bankkonti og opprett de bankkontoen du har der. Les gjerne mer her. Gjenta prosessen her om du har flere bankkonti.

4. Inngående balanse

Hent ut saldobalansen fra Tripletex:

Du får da denne rapporten:

Legg inn den inngående balansen ved å klikke på disse knappene, følg gjerne hjelpeartikkelen vår for mer hjelp: Inngående balanse