Hvis foretaket skal dekke utgifter til elektronisk kommunikasjon (telefon, bredbånd, osv) for en ansatt, skal den ansatte fordelsbeskattes dersom dette også kan benyttes privat. Internett på kontoret er unntatt fra denne regelen.

Dette gjøres i Fiken på to ulike måter avhengig av hvem som har betalt for disse utgiftene:

  • Arbeidsgiver har betalt regningen
  • Den ansatte har betalt regningen

I begge tilfellene fordelsbeskattes den ansatte for 4392 kroner/år (2021), men måten de legges inn på er ulik:

Arbeidsgiver har betalt

Du bruker dette valget hvis arbeidsgiver har betalt direkte.

  1. Før regningen som et vanlig kjøp under Kjøp -> Nytt kjøp med en kostnadskonto i 69xx-serien som passer. Hvis foretaket er mva-registrert må du gjøre en vurdering av hvor stor del av abonnementet som er privat og hvor stor del som er relevant for foretaket. Du skal da kun få tilbake mva for den delen som hører til foretaket. Denne fordelingen registrerer du som som vist i hjelpeartikkelen om forholdsmessig fordeling av mva.
  2. Benytt lønnslinjen "Elektronisk kommunikasjon - betalt av arbeidsgiver" med et månedsbeløp på 366 kroner (=4392/12). Den ansatte får da dette lagt til i inntekten og må skatte av det.

Den ansatte har betalt

Du bruker dette valget når den ansatte har betalt og senere får tilbakebetalt fra foretaket.

  1. Når den ansatte leverer regningen fører du den som et vanlig kjøp under Kjøp -> Nytt kjøp med en kostnadskonto i 69xx-serien som passer. Velg at kjøpet er lagt ut av en ansatt. Hvis foretaket er mva-registrert må du gjøre en vurdering av hvor stor del av abonnementet som er privat og hvor stor del som er relevant for foretaket. Du skal da kun få tilbake mva for den delen som hører til foretaket. Denne fordelingen registrerer du som som vist i hjelpeartikkelen om forholdsmessig fordeling av mva.
  2. Tilbakebetalingen av utlegget til den ansatte skal automatisk komme med på den neste lønnsutbetalingen du oppretter.
  3. I den samme lønnsutbetalingen hvor den ansatte får tilbakebetalt utlegget må du legge inn en lønnslinje med "Elektronisk kommunikasjon - betalt av ansatt." Bruk samme beløp som på linjen for utlegget, men bare opp til 4392 kr per ansatt per år.

Eksempel: En ansatt leverer en telefonregning på 4000 kr for januar som selskapet skal dekke. I den samme lønnsutbetalingen som tilbakebetalingen til den ansatte tas med, må du også legge til 4000 kr på lønnslinjen for elektronisk kommunikasjon. Du følger altså steg 1-3 ovenfor. Når den ansatte leverer en telefonregning for februar på 1000 kr følger du samme fremgangsmåte i steg 1-2, men legger bare inn 392 kr på lønnslinjen for elektronisk kommunikasjon i steg 3, fordi du har nådd maksbeløpet for et år for denne ansatte. På lønnsutbetalingene for resten av året hopper du derfor også over steg 3.

Endring av lønnstyper

Vi har gjort endringer i hvilke lønnstyper du finner som standard for elektronisk kommunikasjon i Fiken. Hvis du er usikker på om du bruker riktig lønnstype kan du kontakte Fikens kundeservice på kontakt@fiken.no