Hvis foretaket dekker utgifter til elektronisk kommunikasjon (telefon, bredbånd osv) skal den ansatte fordelsbeskattes, dersom dette også kan benyttes privat. Dette gjøres på to ulike måter avhengig av hvem som har betalt for disse utgiftene:

  • Arbeidsgiver har betalt regningen
  • Den ansatte har betalt regningen

I begge tilfellene fordelsbeskattes man for 4392 kroner/år (2017), men måten de legges inn på er ulik.

Arbeidsgiver har betalt

Du bruker dette valget hvis arbeidsgiver har betalt direkte og eller hvis den ansatte har betalt selv og senere får tilbakebetalt beløpet fra arbeidsgiver.

Benytt lønnslinjen "Elektronisk kommunikasjon - betalt av arbeidsgiver" med et månedsbeløp på 366 kroner (4392/12). Den ansatte får da dette lagt til i inntekten og må skatte av det.

Den ansatte har betalt (uten tilbakebetaling)

Du bruker dette valget når den ansatte har betalt og ikke senere får tilbakebetalt fra foretaket. Legg fortløpende inn utleggene som lønnslinjen "Elektronisk kommunikasjon - etter regning." Den ansatte får da refunderte dette beløpet som skattbar inntekt. Forskjellen i forhold til når arbeidsgiver betaler er altså at her beskattes man fortløpende til "taket" (4392 kroner) nås, mens beskatningen i det andre tilfelles fordeles likt over årets måneder. 

Merk at det kun er de første 4392 kronene som legges inn slik - beløp over dette skal ikke fordelsbeskattes og legges inn som vanlig ansattutlegg