Når du begynner å føre regnskap i Fiken, er det viktig å velge riktig oppstartdato. Fiken må vite hvilken dato du ønsker å starte med regnskapsføring i Fiken. Det er ikke mulig å registrere feks. kjøp eller salg i Fiken før denne datoen. Datoen settes i forbindelse med opprettelse av selskapet i Fiken, men kan overstyres gjennom valget Foretak -> Foretaksinnstillinger -> "Endre foretaksdetaljer" i feltet "Regnskap i Fiken fra":

Jeg vil levere regnskap for 2020 via Fiken

Jeg har nytt selskap som ble stiftet i 2020 og vil føre 2020 i Fiken samt levere Næringsoppgaven for 2020 via Fiken.

Da setter du oppstartsdato til stiftelsesdatoen for foretaket ditt. Dersom du har hatt noen kjøp i foretaket ditt i 2020 før selskapet ble stiftet, kan du endre datoen for Regnskap i Fiken fra, til 01.01.2020. Da kan du også føre disse tidligere kjøpene.

Jeg har et etablert selskap men ikke ført 2020 i et annet system og vil føre 2020 i Fiken samt levere Næringsoppgaven for 2020 via Fiken.

Da setter du oppstartsdato til 01.01.2020. Du kan da føre et fullstendig regnskap for hele 2020 i Fiken og så levere dette via Altinn.

Jeg har ført deler av regnskapet for 2020 i ett annet system, men vil fullføre regnskapet for 2020 samt levere Næringsoppgaven for 2020 via Fiken.

Da fullfører du regnskapet i det gamle program fram til en gitt dato, feks 30.06.2020. Alt før denne datoen skal registreres kun i det gamle programmet. Så setter du oppstartsdato i Fiken til 01.07.2020. Alt etter denne datoen skal registreres kun i Fiken. Dersom du er mva. pliktig må dennedatoen være den første dagen i en ny mva. periode.

Jeg vil levere regnskap for 2021 via Fiken (men ikke for 2020)

Jeg har et selskap som skal levere næringsoppgaven for 2020 via ett annet program og føre hele 2021 i Fiken.

Da setter du oppstartsdato til 01.01.2021. Dette gjelder selv om du kanskje av ubetalte fakturaer fra 2020.

Jeg har et nytt selskap som ble stiftet i 2021.

Da setter du oppstartsdato til stiftelsesdatoen for foretaket ditt. Dersom du har hatt noen kjøp i foretaket ditt i 2021 før selskapet ble stiftet, kan du endre datoen for Regnskap i Fiken fra, til 01.01.2021. Da kan du også føre disse tidligere kjøpene.

Jeg har ført deler av regnskapet for 2020 i ett annet system, men vil fullføre regnskapet for 2020 samt levere Næringsoppgaven for 2020 via Fiken.

Da fullfører du regnskapet i det gamle program fram til en gitt dato, feks 30.06.2020. Alt før denne datoen skal registreres kun i det gamle programmet. Så setter du oppstartsdato i Fiken til 01.07.2020. Alt etter denne datoen skal registreres kun i Fiken. Dersom du er mva. pliktig må denne datoen være den første dagen i en ny mva. periode.

Hva skal jeg velge som startdato?

Noen ganger kan det være nødvendig å endre oppstartsdato men det er viktig å aldri endre datoen til et tidligere år enn det første året du ønsker å levere fra Fiken.

Jeg vil starte midt i et år og ikke 1. januar

Dette gjelder typisk dersom du har ført regnskap i et annet program, men ikke vil fullføre regnskapsåret i det programmet og heller fullføre i Fiken.

Dersom du ikke er mva-pliktig så er dette helt uproblematisk. Velg den datoen du ønsker helt fritt, men mange foretrekker å ta første dag i en måned. Før alt før den datoen i det gamle programmet og alt fra den datoen i Fiken.

Dersom du er mva-pliktig så må oppstartsdato være første dato i en ny mva-termin. Dersom du leverer mva-oppgaver annen hver måned så må oppstartsdato da være 1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september eller 1. november. Dersom du leverer mva. oppgave årlig så må du da ha oppstartsdato 1. januar.

Jeg har kjøp før stiftelsedato for foretaket

Dersom foretaket ditt ble stiftet feks 15.02.2021 kan du endre oppstartdato i Fiken til 01.01.2021. Da får du registrert kjøp i 2021 før stiftelsedato. Det er viktig at du IKKE setter oppstartdato i 2020 med mindre du skal levere 2020 via Fiken.

Jeg har kjøp mm. i 2020 som ikke var betalt 31.12.2020, men jeg skal ikke levere 2020 via Fiken.

Du setter da oppstart 01.01.2021. Det er viktig at du IKKE setter oppstartdato i 2020 med mindre du skal levere 2020 via Fiken.

Jeg  har satt en oppstartdato og vil endre tilbake i tid

Hovedgrunner

  • Du har opprettet et nytt foretak 1. juli og satt dato 1. juli, men ser nå at du har noen kvitteringer datert i mars som du vil ha med i regnskapet.
  • Du har satt oppstart 1. januar 2021 men finner nå ut at du også vil føre regnskapet for 2020 i Fiken.

Hva må du gjøre

  1. Velg Annet -> Inngående balanse og slett eventuell inngående balanse du har lagt inn.
  2. Velg Foretak -> Foretaksinnstillinger -> "Endre foretaksdetaljer" og endre "Oppstart i Fiken" til den tidligere datoen.

Jeg har satt oppstartdato og vil endre fram i tid

Mer informasjon