Når du begynner å føre regnskap i Fiken, er det viktig å velge riktig oppstartdato. Fiken må vite hvilken dato du ønsker å starte med regnskapsføring i Fiken. Det er ikke mulig å registrere feks. kjøp eller salg i Fiken før denne datoen. Datoen settes i forbindelse med opprettelse av selskapet i Fiken, men kan overstyres gjennom valget Foretak ->Foretaksinnstillinger ->Regnskap i Fiken fra -> Endre foretaksdetaljer.


Jeg vil levere regnskap for 2018 via Fiken

Jeg har nytt selskap som ble stiftet i 2018 og vil føre 2018 i Fiken samt levere Næringsoppgaven for 2018 via Fiken.

Da setter du oppstartsdato til stiftelsesdatoen for foretaket ditt. Dersom du har hatt noen kjøp i foretaket ditt i 2018 før selskapet ble stiftet, kan du endre datoen for Regnskap i Fiken fra, til 01.01.2018. Da kan du også føre disse tidligere kjøpene.

Jeg har et etablert selskap men ikke ført 2018 i ett annet system og vil føre 2018 i Fiken samt levere Næringsoppgaven for 2018 via Fiken.

Da setter du oppstartsdato til 01.01.2018. Du kan da føre et fullstendig regnskap for hele 2018 i Fiken og så levere dette via Altinn.

Jeg har ført deler av regnskapet for 2018 i ett annet system, men vil fullføre regnskapet for 2018 samt levere Næringsoppgaven for 2018 via Fiken.

Da fullfører du regnskapet i det gamle program fram til en gitt dato, feks 30.06.2018. Alt før denne datoen skal registreres kun i det gamle programmet. Så setter du oppstartsdato i Fiken til 01.07.2018. Alt etter denne datoen skal registreres kun i Fiken. Dersom du er mva. pliktig må dennedatoen være den første dagen i en ny mva. periode.

Jeg vil levere regnskap for 2019 via Fiken (men ikke for 2018)

Jeg har et selskap som skal levere næringsoppgaven for 2018 via ett annet program og føre hele 2019 i Fiken.

Da setter du oppstartsdato til 01.01.2019. Dette gjelder selv om du kanskje av ubetalte fakturaer fra 2018.

Jeg har et nytt selskap som ble stiftet i 2019.

Da setter du oppstartsdato til stiftelsesdatoen for foretaket ditt. Dersom du har hatt noen kjøp i foretaket ditt i 2019 før selskapet ble stiftet, kan du endre datoen for Regnskap i Fiken fra, til 01.01.2019. Da kan du også føre disse tidligere kjøpene.

Jeg har ført deler av regnskapet for 2018 i ett annet system, men vil fullføre regnskapet for 2018 samt levere Næringsoppgaven for 2018 via Fiken.

Da fullfører du regnskapet i det gamle program fram til en gitt dato, feks 30.06.2018. Alt før denne datoen skal registreres kun i det gamle programmet. Så setter du oppstartsdato i Fiken til 01.07.2018. Alt etter denne datoen skal registreres kun i Fiken. Dersom du er mva. pliktig må dennedatoen være den første dagen i en ny mva. periode.

Hva skal jeg velge som startdato?

Noen ganger kan det være nødvendig å endre oppstartsdato men det er viktig å aldri endre datoen til et tidligere år enn det første året du ønsker å levere fra Fiken.

Jeg har kjøp før stiftelsedato for foretaket.

Dersom foretaket ditt ble stiftet feks 15.02.2019 kan du endre oppstartdato i Fiken til 01.01.2019. Da får du registrert kjøp i 2019 før stiftelsedato. Det er viktig at du IKKE setter oppstartdato i 2018 med mindre du skal levere 2018 via Fiken.

Jeg har kjøp mm. i 2018 som ikke var betalt 31.12.2018, men jeg skal ikke levere 2018 via Fiken.

Du setter da oppstart 01.01.2019. Det er viktig at du IKKE setter oppstartdato i 2018 med mindre du skal levere 2018 via Fiken.

Jeg  har satt en oppstartdato og vil endre tilbake i tid.

Hovedgrunner

  • Du har opprettet et nytt foretak 1. juli og satt dato 1. juli, men ser nå at du har noen kvitteringer datert i mars som du vil ha med i regnskapet.
  • Du har satt oppstart 1. januar 2019 men finner nå ut at du også vil føre regnskapet for 2018 i Fiken.

Hva må du gjøre

  1. Velg Annet->Inngående balanse og slett eventuell inngående balanse du har lagt inn.
  2. Velg Foretak->Foretaksinnstillinger ->  Endre foretaksdetaljer og endre "Oppstart i Fiken" til den tidligere datoen.

Jeg har satt oppstartdato og vil endre fram i tid.

Hovedgrunner

  • Du har begynt å føre regnskap for et år (2018), men finner ut at du heller vil fullføre regnskapet i det tidligere systemet og starte i Fiken fra 1. januar neste år (2019).
  • Du har begynt å føre regnskap i et år (februar 2018) , men finner ut at du heller vil fullføre regnskapet i det tidligere systemet for denne perioden og starte opp senere i året i Fiken (april 2018).

Hva må du gjøre

Du har fire alternativer. Hvilket av disse alternativene som vil være det beste for deg, avhenger av hvor mye du har ført eller gjenstår å føre i regnskapet ditt.

  1. Nullstill selskapet ditt, og start helt på nytt. Dette alternativet er best dersom du ikke har ført veldig mye i regnskapsåret. Merk at dette også sletter det du eventuelt har ført i 2019. Hvis du har regnskapsdata du ønsker å ta vare på før du sletter foretaket, kan du hente det via Foretak->Eksport av regnskap.
  2. Fullføre regnskapet for 2018 og føre et komplett regnskap i Fiken.
  3. Annullere alle posteringene du har gjort enkeltvis. Gå til Oversikt->Transaksjoner, velg periode 2018 og slett hver enkelt føring der. Deretter legger du inn en inngående balanse per 1. januar 2019. Denne må du legge inn under Annet->Fri postering.
  4. Hvis du har en utgående saldo per 31.12.18 som ikke er komplett, er det mulig å annullere virkningene av dette ved å foreta en fri postering. Merk da at 2018 regnskapet ikke vil være komplett ført eller tilstrekkelig dokumentert ved en kontroll fra myndighetene. Regnskapet for 2018 må da føres et annet sted. Trykk Oversikt->Saldobalanse og velg 2018. Ta et skjermbilde av det du ser her og send til kontakt@fiken.no så kan vi hjelpe til med å sette opp en korrekt postering.

Hvorfor kan jeg ikke bare endre datoen?

Alle regnskapssystemer er bygget opp etter visse regler som myndighetene krever for å kunne spore alle endringer som gjøres i regnskapet. Fiken må følge disse reglene. Hvis du har satt en oppstartdato i 2018 så har Fiken "åpnet hovedboken", altså gitt beskjed at det finnes et aktivt regnskap for 2018. Regnskapsåret 2018 må derfor avsluttes og kan ikke bare fjernes i sin helhet (på samme måte som å slette et kjøp ikke fjerner kjøpet fullstendig men annullerer konsekvensene av det). 

Tilsvarende gjelder når du har registrert posteringer tidligere. Fiken "har ikke lov" til å bare slette disse fullstendig. De må slettes etter regnskapslovene slik at konsekvensene blir at de annulleres. Etter at man har gjort dette kan man starte på den senere datoen.
Les gjerne mer her: