Når du begynner å føre regnskap i Fiken, er det viktig å velge riktig oppstartdato. Fiken må vite hvilken dato du ønsker å starte med regnskapsføring i Fiken. Det er ikke mulig å registrere feks. kjøp eller salg i Fiken før denne datoen. Datoen settes i forbindelse med opprettelse av selskapet i Fiken, men kan overstyres gjennom valget Foretak ->Foretaksinnstillinger ->Regnskap i Fiken fra -> Endre foretaksdetaljer.

Jeg vil levere regnskap for 2019 via Fiken

Jeg har nytt selskap som ble stiftet i 2019 og vil føre 2019 i Fiken samt levere Næringsoppgaven for 2019 via Fiken.

Da setter du oppstartsdato til stiftelsesdatoen for foretaket ditt. Dersom du har hatt noen kjøp i foretaket ditt i 2018 før selskapet ble stiftet, kan du endre datoen for Regnskap i Fiken fra, til 01.01.2019. Da kan du også føre disse tidligere kjøpene.

Jeg har et etablert selskap men ikke ført 2019 i et annet system og vil føre 2019 i Fiken samt levere Næringsoppgaven for 2019 via Fiken.

Da setter du oppstartsdato til 01.01.2019. Du kan da føre et fullstendig regnskap for hele 2019 i Fiken og så levere dette via Altinn.

Jeg har ført deler av regnskapet for 2019 i ett annet system, men vil fullføre regnskapet for 2019 samt levere Næringsoppgaven for 2019 via Fiken.

Da fullfører du regnskapet i det gamle program fram til en gitt dato, feks 30.06.2019. Alt før denne datoen skal registreres kun i det gamle programmet. Så setter du oppstartsdato i Fiken til 01.07.2019. Alt etter denne datoen skal registreres kun i Fiken. Dersom du er mva. pliktig må dennedatoen være den første dagen i en ny mva. periode.

Jeg vil levere regnskap for 2020 via Fiken (men ikke for 2019)

Jeg har et selskap som skal levere næringsoppgaven for 2019 via ett annet program og føre hele 2020 i Fiken.

Da setter du oppstartsdato til 01.01.2020. Dette gjelder selv om du kanskje av ubetalte fakturaer fra 2019.

Jeg har et nytt selskap som ble stiftet i 2020.

Da setter du oppstartsdato til stiftelsesdatoen for foretaket ditt. Dersom du har hatt noen kjøp i foretaket ditt i 2020 før selskapet ble stiftet, kan du endre datoen for Regnskap i Fiken fra, til 01.01.2020. Da kan du også føre disse tidligere kjøpene.

Jeg har ført deler av regnskapet for 2019 i ett annet system, men vil fullføre regnskapet for 2019 samt levere Næringsoppgaven for 2019 via Fiken.

Da fullfører du regnskapet i det gamle program fram til en gitt dato, feks 30.06.2019. Alt før denne datoen skal registreres kun i det gamle programmet. Så setter du oppstartsdato i Fiken til 01.07.2019. Alt etter denne datoen skal registreres kun i Fiken. Dersom du er mva. pliktig må dennedatoen være den første dagen i en ny mva. periode.

Hva skal jeg velge som startdato?

Noen ganger kan det være nødvendig å endre oppstartsdato men det er viktig å aldri endre datoen til et tidligere år enn det første året du ønsker å levere fra Fiken.

Jeg har kjøp før stiftelsedato for foretaket.

Dersom foretaket ditt ble stiftet feks 15.02.2020 kan du endre oppstartdato i Fiken til 01.01.2020. Da får du registrert kjøp i 2020 før stiftelsedato. Det er viktig at du IKKE setter oppstartdato i 2019 med mindre du skal levere 2019 via Fiken.

Jeg har kjøp mm. i 2019 som ikke var betalt 31.12.2019, men jeg skal ikke levere 2019 via Fiken.

Du setter da oppstart 01.01.2020. Det er viktig at du IKKE setter oppstartdato i 2018 med mindre du skal levere 2018 via Fiken.

Jeg  har satt en oppstartdato og vil endre tilbake i tid.

Hovedgrunner

  • Du har opprettet et nytt foretak 1. juli og satt dato 1. juli, men ser nå at du har noen kvitteringer datert i mars som du vil ha med i regnskapet.
  • Du har satt oppstart 1. januar 2020 men finner nå ut at du også vil føre regnskapet for 2019 i Fiken.

Hva må du gjøre

  1. Velg Annet->Inngående balanse og slett eventuell inngående balanse du har lagt inn.
  2. Velg Foretak->Foretaksinnstillinger ->  Endre foretaksdetaljer og endre "Oppstart i Fiken" til den tidligere datoen.

Jeg har satt oppstartdato og vil endre fram i tid.

Mer informasjon